Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Debat om varm luft fortsætter på KUA

DEBAT - Omlæggelsen af Katalyst - afdelingen for humanistisk innovation - genantænder den altid hidsige debat om, hvordan KUA skal imødekomme erhvervslivets og de studerendes krav om at anvendeliggøre humanisternes viden.

Hvordan skal KUAs studerende gøres spiselige for erhvervslivet?

Skalhumaniora overhovedet anrettes og erhvervsliggøres for at fungere i verden uden for uni? Da Uniavisen tog diskussionen i foråret 2011, stod på den ene side fortalerne for Katalyst og på den anden lektor på SAXO-instituttet Jes Fabricius Møller, der mente, at Katalysts initiativer var ren pølsesnak.

»Hvis det her er universitetet, så kan Carl-Mar Møller også kalde sig universitet,« mente Fabricius Møller.

LÆS: Katalyst er ikke humaniora.

Giv os Katalyst tilbage

Nu har den nye Humaniora-dekan Ulf Hedetoft så flyttet Katalyst-initiativet ind i en nyoprettet Strategienhed, og dets støtter er utilfredse, heriblandt medstifter af innovations-studenternetværket HumEnzym, Maibrit Dessau. Hun mener, at omlægningen er lig med en nedlæggelse.

»Den brobygning, der før var imellem humaniora og erhvervslivet igennem disse kurser, og som både gav de studerende en forståelse af, hvordan de kan bidrage til samfundet med deres viden, og erhvervslivet en forståelse af hvorfor humanistisk viden er værdifuld for betalingsbalancen, er nu næsten forsvundet,« skriver hun på sin blog.

Definer nedlæggelse

Ulf Hedetoft tager del i debatten. Han skriver til Dessau, at Katalyst ikke er nedlagt, men ‘omdefineret’:

»Det nye dekanat har kun vurderet, at vi vil opnå innovation og samarbejde med erhvervslivet hurtigere, kvalitativt bedre og med større klangbund i organisationen ved at organisere arbejdet anderledes og sørge for, at initiativerne integreres i uddannelserne snarere end optræder som valgfri suppleringstilbud, som det har været tilfældet tidligere.«

Formuleringen om ‘klangbund i organisationen’ læner sig unægtelig op ad det pølsesnakkende. Men det betyder ikke, at de to er enige. Læs selv debatten:

LINK: Dessau og Hedtoft diskuterer innovation på humaniora

Rettelse 8. marts: I en tidligere udgave af denne artikel, hed det i underrubrikken, at Katalyst var nedlagt. Anne Kahr Hällman, chef for Stategienheden på Hum, oplyser, at Katalyst fungerer som en selvstændig enhed under hendes afdeling. Diskussionen ovenfor handler om, hvordan man skal karakterisere denne administrative ændring, og det bør selvfølgelig afspejles i underrubrikken.

Seneste