Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Debatsvar: Her er reglerne, hvis bachelorprojekter og specialer skal blive til videnskabelige artikler

Overblik — Et debatindlæg giver anledning til et par ord om sammenhængen mellem videnskabelige publikationer og afhandlinger afleveret til bedømmelse på universitetet.

Efter at have læst Albert Sneppens debatindlæg i Uniavisen kan man med rimelighed sidde tilbage og tænke: Det er godt nok tosset. Står det virkelig så galt til på Københavns Universitet?

Det gør det heldigvis ikke.

Debatindlægget giver anledning til et par ord om sammenhængen mellem videnskabelige publikationer og afhandlinger afleveret til bedømmelse på universitetet.

LÆS OGSÅ: Meningsløs regel sætter KU’s forskertalenter bagerst i køen

Samme regler for alle studerende

Studerende på SCIENCE og SUND er underlagt de samme generelle regler som alle andre studerende på Københavns Universitet. Men reglerne for bacheloropgaver, kandidatspecialer og i øvrigt ph.d.-afhandlinger er forskellige, og de fastsættes af ministeriet og ikke af »ukendte administratorer« på Københavns Universitet.

Publicering efter bedømmelse

Det står enhver frit at offentliggøre et bedømt speciale i enhver form, også hvis det bearbejdes til en videnskabelig artikel.

Flere har formodentlig læst indlægget på den måde, at man ikke må genbruge indholdet af bachelorprojekter og specialer i videnskabelige artikler. Det er ikke tilfældet.

Enhver studerende har ophavsret til sine egne opgavebesvarelser. Det står enhver frit at offentliggøre et bedømt speciale i enhver form, også hvis det bearbejdes til at være en videnskabelig artikel.

Brug af egne artikler som kildemateriale

Har man som studerende skrevet og publiceret artikler i løbet af sin studietid, er det tilladt at bruge disse i et bachelorprojekt eller et speciale. Man kan også gøre sine opdagelser og landvindinger til genstand for et speciale. Det sker heldigvis jævnligt på KU.

En meningsløs regel?

Der er altså vide muligheder for at kombinere forskning og uddannelse i de obligatoriske afsluttende opgaver på uddannelserne. Men der er selvfølgelig også krav, der skal overholdes.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Ud over faglige krav er der generelle krav som fx at der skal være en problemformulering, en konklusion, måske endda et metodeafsnit. Derudover er der krav om kildehenvisninger, selvstændighed, stave- og formuleringsevner med videre.

Hvis en studerende anvender tidligere bedømte opgaver og/eller offentliggjorte artikler i sit bachelorprojekt eller kandidatspeciale, skal man citere sig selv. Det fremgår af KU’s ordensregler, at der er tale om selvplagiat (autocitat), hvis en studerende refererer eller skriver af fra sit eget arbejde uden at henvise til sig selv som kilde. Nøjagtig som man vil gøre, hvis man anvender andres arbejde og artikler.

Der kan sikkert bruges en del tid på at diskutere, om reglen er meningsløs. I min optik forekommer den rimelig, blandt andet fordi den bidrager til god videnskabelig praksis og redelighed, ligesom reglen sikrer en form for varedeklaration for eksaminatorer og censorer om, at dele af opgaven har været underlagt tidligere bedømmelse.

Seneste