Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Debatsvar: Studienævnene kan altid gøre det bedre i svære dispensationssager

Sagsbehandling — Der er vejledninger på vej til studienævnsmedlemmerne, så de er klædt bedre på til at behandle dispensationsansøgninger fra studerende med funktionsnedsættelser.

Jeg er sikker på, at KU’s studienævnsmedlemmer altid gør deres ypperste for at træffe fagligt funderede og juridisk holdbare afgørelser i dispensationssager.

Området med studerende med funktionsnedsættelser – særligt i forhold til studerende med psykiske funktionsnedsættelser – har udviklet sig meget de seneste år, og derfor møder studienævnsmedlemmerne ind imellem meget svære sager. Derfor er det relevant at se på, om vi kan klæde studienævnsmedlemmer endnu bedre på med viden om, hvordan forskellige funktionsnedsættelser påvirker studieevnen.

Vi lytter derfor naturligvis til de to studerendes debatindlæg fra 23. februar 2023, hvor Christian Alejandro Ramon og Jonathan Wenzel Pedersen beskriver, hvordan de som studienævnsmedlemmer ikke følte sig godt nok klædt på til at træffe afgørelser i svære dispensationssager.

LÆS OGSÅ: Studienævnet mangler kompetencer til svære dispensationssager

Nyt vejledningsmateriale

Københavns Universitet har netop fået et nyt vejledningsmateriale ind ad døren fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, som beskriver forskellige typer af funktionsnedsættelser, og hvordan funktionsnedsættelserne påvirker studieevnen. Her kan man fx læse, at studerende med dysleksi (ordblindhed, red.) kan have svært ved at strukturere større skriftlige opgaver og skabe overblik – altså, at ordblindhed ikke blot handler om, at den studerende læser langsommere eller har svært ved at stave. Den viden kan sikkert være relevant for et studienævn at have.

Jeg vil sige tak til de to studerende for at gøre mig opmærksom på, at der er altid er plads til forbedring.

Jeg vil derfor drøfte med studiecheferne på fakulteterne, om vi kan lave en slags uddannelsespakke til både studienævnsmedlemmer og administrationen på KU, hvor vejledningsmaterialet indgår. Ligeledes vil jeg følge op på, hvordan vi sikrer, at studienævnsmedlemmerne er klædt godt på til at træffe afgørelser i de studerendes sager.

Københavns Universitet har længe haft fokus på området, og vi har som det første universitet i Danmark allerede i 2015 udarbejdet en strategi for understøttelse af studerende med funktionsnedsættelse. Den består både af konkrete indsatser og vejledende retningslinjer. De fælles retningslinjer for sagsbehandling vedrørende studerende med funktionsnedsættelse, som Jonathan fortæller at han desværre først opdagede senere, blev til som led i strategien, og vi har tilpasset dem løbende siden.

Det er min klare opfattelse, at retningslinjerne er udbredte i studienævnene, men jeg vil sige tak til de to studerende for at gøre mig opmærksom på, at der er altid er plads til forbedring. Vi skal blot huske på, at der i alle dispensationssager altid er tale om, at vi foretager en individuel vurdering på baggrund af den lægelig dokumentation, som den studerende har indhentet. Så uanset hvor gerne vi end vil, kan vi ikke lave en vejledning, som studienævnene slavisk kan følge i alle sager. Det vil være i strid mod god, juridisk praksis.

Seneste