Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Dekan afviser specialecensur

Danmarks Radio pressede ikke Københavns Universitet til at få studerende til at trække kritisk speciale tilbage, konkluderer Troels Østergaard Sørensen. Problemet var et uheldigt vejledningsforløb.

Troels Østergaard Sørensen, dekan på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (Samf) på Københavns Universitet (KU), afviser at universitetet har censureret et speciale om strukturen i Radiosymfoniorkestret og problemer med ledelsen efter pres fra DR (Danmarks Radio). Information skrev den 5. oktober historien om hvordan KU pressede sociologistuderende Mille Buch-Andersen til at skrive sit DR-kritiske speciale om. Det skete efter DR havde sendt en mail til den studerendes institutleder hvori man truede med at afbryde alt fremtidigt samarbejde med KU. Troels Østergaard Sørensen afviser at mailen har haft indflydelse på behandlingen af sagen. »Den mail har ikke haft nogen betydning for vores holdning til sagen, andet end at det det var den der gav institutlederen anledning til at se nærmere på specialet. Hvis mailen ikke var kommet, havde han sikket aldrig hørt om problemet,« siger han.

Dårlig vejledning

Der var derimod tale om et uheldigt vejledningsforløb der altså først kom frem da DR reagerede ved specialets offentliggørelse, fremgår det af fakultets afgørelse. »Vejledningsforløbet har været præget af manglende fokus på de forskningsetiske principper i den studerendes valg af metode. Og det må tilskrives at instituttets retningslinier for vejledning ikke har været tilstrækkelige. I forsøg på at rette op på vejledningsforløbet tilbød lederen af Sociologisk Institut at den studerende kunne omarbejde specialet, og den studerende tog imod tilbuddet,« siger Troels Østergaard Sørensen. I forbindelse med sagen er specialevejlederne på Sociologisk Institut blevet gjort opmærksomme på at der er behov for mere fokus på de forskningsetiske principper i vejledningen af specialestuderende. Sociologisk Institut skal som konsekvens af sagen nu gennemgå procedurerne og retningslinierne for vejledning.

Blev presset

Mille Buch-Andersen der nu er blevet kandidat, klagede i august 2007 til dekanen på Samf over sagsbehandlingen i forbindelse med afleveringen af specialet der omhandler strukturen i Radiosymfoniorkestret. Hun konkluderer blandt andet at der var alvorlige problemer med ledelsen af symfoniorkestret. Dekanen har i et brev til den studerende beklaget det uheldige vejledningsforløb. Han fastslår dog at institutlederens tilbud om at den studerende kunne anonymisere kilderne, var relevant.
Dekanen lægger i sit svar vægt på at hun selv sagde ja til at trække sit speciale tilbage, men den udlægning er Mille Buch-Andersen langt fra tilfreds med da hun følte sig presset til at gøre det. »Det bliver fremstillet som om jeg har fået et generøst tilbud som kompensation for et dårligt vejledningsforløb. Det var ikke det der var på tale på det tidspunkt. Jeg havde lavet alvorlige fejl, og det var derfor jeg fik tilbuddet om at trække specialet tilbage. Der var en uge til jeg skulle forsvarere specialet, og min vejleder antydede at jeg ville dumpe hvis ikke jeg gjorde noget,« siger hun til Information. Derfor opfatter Mille Buch-Andersen det fortsat som om det er DR’s utilfredshed med specialets konklusioner der er den egentlige grund til at specialet skulle laves om.

Seneste