Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Demonstrant: Hvorfor er jeg mere værd end en humanist?

Demonstration — På dagen hvor universiteterne havde frist for at melde besparelser og udflytning af uddannelser ind til ministeriet, demonstrerede studerende på Christiansborg Slotsplads.

Der blev talt dunder mod Christiansborg fra de studerende, der onsdag var mødt op for at vise deres modstand mod den såkaldte regionaliseringsplan. Med regionaliseringsplanen har en række partier pålagt universiteterne at skære fem til ti procent af optaget i landets største byer. For Københavns Universitet betyder det, at 1.590 studiepladser bliver nedlagt. Heraf en fjerdedel på humaniora.

Uniavisen talte med nogle af demonstranterne.

 

Studerende Johan Nielsen, Psykologi

Kan du mærke, at der er sparet på din uddannelse?

»Det kan jeg bestemt. Det er sjældent, vi får feedback på noget. Jeg har lige haft et fag om psykologisk testning, hvis vigtigste pointe var, at et resultat aldrig må stå alene. Det virker komisk, når de resultater, vi får, altid står alene. Man får bare et eller andet tal. Det føles tomt og meningsløst.«

Hvad er det for et budskab, du gerne vil igennem med her til demonstrationen?

»Vi har oplevet, at der er sket en ændring i vores pensum, der er båret af, hvor forskningsmidlerne er henne. Det betyder, at mange af de ting, vi typisk har prydet os med på psykologi i Danmark og København – alle de bløde, samfundsfaglige retninger – bliver skåret væk til fordel for de mere naturvidenskabelige.«

Hvad er sammenhængen mellem pensum på psykologiuddannelsen og det, der sker her i dag?

»Vores fag bliver formet af besparelserne. Det handler om, at Psykologi skal spare, og derfor systematisk trækker i den retning, hvor der findes besparelser. Der er ikke penge til det hele, fordi der er blevet prioriteret dårligt.«

 

Studerende Kit Mørk, Historie

Hvorfor er du her i dag?

»Jeg har selv lige afleveret speciale, men jeg er her, fordi jeg har fået nok af, at der bliver skåret ned på uddannelserne. Der bliver sparet, så der ikke længere er nok undervisere eller penge til feedback, og det gør, at de studerende mistrives enormt meget. Jeg gik selv ned med stress for tre år siden, og jeg er stadig medicineret den dag i dag. Så jeg er her for fremtidige generationer.«

Hvad er det for en fremtid, du frygter?

»Jeg har set hele studieretninger og uddannelser lukke ned omkring mig. Det er noget så absurd, at sprogfagene ikke kan være selvstændige fag, og det skader Danmarks internationale kompetenceprofil. Jeg er reelt bange for, at politikerne lukker uddannelser, der er essentielle for Danmark.«

Hvorfor er din egen uddannelse essentiel for Danmark?

»Der er en stående joke, at dem, der ikke læser historie, er tvunget til at gentage den, mens dem, der læser historie, er tvunget til at stå og råbe ad dem, der ikke har. Det er det, vi gør nu. Fordi jeg ved, hvor stor en forskel, det gjorde, da vi fik gratis, kompetencegivende universitetsuddannelser, der også var tilgængelige for alle uanset socioøkonomisk klasse. Og uanset hvad de ville læse.«

 

Studerende Nanna Kronborg, Naturressourcer

Hvordan rammer regionaliseringsplanen dig?

»Nu står jeg selv i den heldige situation, at jeg er SCIENCE-studerende. Der er nogle fordele ved at være det, når man ser på, hvilke midler der politisk prioriteres på uddannelsesområdet.«

Hvordan mærker du, at man prioriterer din uddannelse i forhold til andre?

»Jamen, lige nu kigger jeg for eksempel på udvekslingsophold, og jeg kan se, at den mængde penge, der er sat af til mig som studerende, er 20-40.000 kroner højere end den, der er sat af til dem, der læser på HUM eller SAMF. Det, synes jeg, er en ret vild forskel. Jeg tænker på, hvordan det kan være, at jeg er så meget mere værd end dem?«

Er det derfor, du er her i dag?

»Jeg er her i dag, fordi jeg kender mange, der i modsætning til mig læser på humaniora eller samfundsfag. Jeg synes, det er fuldstændigt grotesk, at de skal nedprioriteres, fordi de udfylder nogle andre roller i samfundet, end jeg gør.«

Seneste