Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Den globale sundhedssektor er afhængig af kvinder, men favoriserer mænd

Blinde vinkler — Kvinder udgør mere end 70 procent af sundhedspersonalet globalt, men branchen favoriserer stadig mændene. Det kan både skabe blinde vinkler i forskningen og føre til global personalemangel.

Som kvinde, der arbejder med global sundhed, er jeg stolt over, at studerende fra Københavns Universitet har valgt at fremhæve emnet ’Women in Global Health’ til universitetets 2023-udgave af Global Health Film Days.

Selv om de fleste mennesker i sundhedssektoren er kvinder, er lønforskellen mellem kønnene større end i nogen anden sektor. Kvinder tjener i gennemsnit 28 procent mindre end mænd i sundhedsvæsenet. Kun 25 procent af lederstillingerne er besat af kvinder, og selv på dette niveau er kvinder underbetalt i forhold til mænd.

Covid-19 understregede blot manglen på kvinder i beslutningstagningen inden for global sundhed: Mens de fleste sundhedsarbejdere på frontlinjen under pandemien var kvinder, omfattede specialenhederne kun 24 procent kvinder.

Kvindelige forskere tømmer opvaskeren

Ulighederne i global sundhed kommer også til udtryk i forskningen. Til trods for, at kvinder er overrepræsenterede i postgraduate-uddannelsesprogrammer i global sundhed, er der færre kvinder i fastansættelser og på karriereveje, som fører til fastansættelser.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Derudover er der også større tilbøjelighed til, at mænd anføres som første- og sidsteforfatter på publikationer. For eksempel har kun 37 procent af forskningsartiklerne fra journalen The Lancet Global Health en kvinde som første- eller sidsteforfatter. Denne kønsforskel er endnu mere udtalt i lav- og mellemindkomstlande.

På universitetet som så mange andre steder påtager kvindelige akademikere sig ofte tidskrævende opgaver, som er vigtige for medarbejderes og studerendes velfærd, såsom at organisere og afholde sociale arrangementer, give følelsesmæssig støtte og udøve konflikthåndtering og -mægling.

Kvindelige akademikere påtager sig ofte også flere administrative opgaver. Disse værdifulde ansvarsområder vægter dog ikke meget, når det kommer til forfremmelse og karrierefremgang.

I den akademiske verden resulterer underrepræsentationen af ​​kvindelige forskere ofte i underrepræsentationen af ​​forskning, der har relevans for kvinder. Et slående eksempel er, at personligt beskyttelsesudstyr er designet til den mandlige krop og dermed placerer kvindelige sundhedsarbejdere i større risiko for infektioner.

I mit felt inden for global mental sundhed understreger vi desuden ofte vigtigheden i ​​at inkludere dem med levede erfaringer i forskningen. Kvinder har levede erfaringer med at være kvinder. De prioriterer spørgsmål, der er relevante for kvinder, som ellers kan blive overset. Derfor er deres fravær i forskningen bekymrende.

Resulterer i global personalemangel

Hertil kommer, at den globale sundhedssektor er en industri og et felt, som er afhængigt af kvinder. Det er derfor særligt alarmerende, at der inden for global sundhed er så stærke sociale og strukturelle barrierer, der fremmer uligheden mellem kønnene.

For eksempel påtager kvinder sig ofte det meste af husholdnings- og omsorgsansvaret hvilken har særlig relevans i en sektor, der hovedsagelig består af kvinder. Dette stiller dem ikke kun dårligere i forhold til karriereudvikling på grund af manglende fleksibilitet i arbejdstid, rejser og så videre. Det kan også føre til et højere niveau af stress og udbrændthed.

Et slående eksempel er, at personligt beskyttelses-udstyr er designet til den mandlige krop.

Vi så en forværring under pandemien, da mange kvinder i sundhedssektoren var ansvarlige for hjemmeundervisning, børnepasning, husholdningspligter og pleje af syge og ældre, mens de arbejdede under ekstremt stressende forhold, samtidig med at de var i større risiko for at blive smittet med virussen.

Mange regeringer tog ikke hensyn til dette, og de tog heller ikke hensyn til det højere niveau af indkomsttab, som kvinder oplevede, da mange blev tvunget til at forlade deres job.

Konsekvensen af, at kvinder i global sundhed bliver underbetalt og undervurderet, er en formindsket arbejdsstyrke, da kvinder er tvunget til at forlade sundhedssektoren på grund af udbrændthed eller bedre arbejdsforhold i andre sektorer.

Dette er et alvorligt problem for den globale sundhed – et felt, hvor kvinderne udfører det meste af arbejdet, og hvor massiv global personalemangel lurer forude.

Giv kvinder en plads

Derfor har vi brug for kvinder i lederroller i global sundhed. Det vil give kvinder en stemme, som kan hjælpe med at adressere samfundsmæssige skævheder, og gavne yderligere rekruttering og fastholdelse af kvinder på området.

Kort om

Lena Skovgaard Andersen er blevet udpeget som den nye leder af School of Global Health af Københavns Universitets seks dekaner. Hun overtager rollen efter professor Flemming Konradsen, som har været leder siden 2. februar 2009.

Global Health Film Days er kurateret af studerende på Københavns Universitet. Festivalen finder sted 15.-23. april 2023. Se programmet her.

For at få kvinder ind i lederroller inden for global sundhed har vi brug for nye organisatoriske og institutionelle retningslinjer for forfremmelse. Det må ikke være standarden, at den ideelle arbejdstager er én, der arbejder sent og i weekenden og ikke tager barselsorlov.

Der bør lægges vægt på kvaliteten og ikke kvantiteten af ​​arbejdet, der bør tages hensyn til karriereafbrydelser. Bløde færdigheder og administrativt ansvar bør indgå i evalueringskriterierne. Desuden skal kvinder overordnet have samme løn som mænd.

Ulighed mellem kønnene er ikke unik for sundhedssektoren, men konsekvenserne er kritiske her, fordi sektoren er afhængig af kvinder. Vi kan alle begynde at gøre en forskel i dag ved at tage fat på de kønsmæssige bias i os selv og inden for vores egne indflydelsessfærer.

Seneste