Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Den svarer hurtigt. Den svarer altid – og måske bliver en chatbot snart din nye personlige mentor

ChatGPT — På et kursus på Sociologi har de studerende dette forår arbejdet med at bruge ChatGPT aktivt til at forstå og interagere med teori på nye måder. Ifølge underviseren har det højnet de studerendes niveau.

Alvidende og altid tilgængelig. Lyder det som verdens bedste mentor?

Spørger man postdoc og underviser på Sociologisk Institut, FAOS, Mark Friis Hau, er det måske netop den rolle, AI-teknologier som ChatGPT kan få for studerende i fremtiden.

»ChatGPT bliver aldrig træt. Den har åbent klokken tre om morgenen. Den svarer hurtigt. Den svarer altid. Og på et kursus, der kun foregår to timer om ugen, men som indeholder svært og kompliceret stof, kan den være enormt brugbar. Hvis vi altså vi lærer de studerende at bruge den rigtigt,« siger han.

Han er i øjeblikket i gang med sit adjunktpædagogikum og underviser i den forbindelse på et kursus om kritisk teori for studerende fra Antropologi, Sociologi og Statskundskab på både bachelor- og kandidatniveau.

»Mit pædagogikum handler specifikt om, hvordan man kan inkorporere ChatGPT aktivt i undervisningen, og derfor har jeg fået lov til at bruge de studerende på dette kursus som villige laboratorierotter,« griner han.

På kurset har Mark Friis Hau eksperimenteret med ChatGPT på tre forskellige niveauer – i sin egen forberedelse, hos de studerende selv og endeligt ved at indstille chatbotten til at blive en decideret mentor.

ChatGPT bliver aldrig træt. Den har åbent klokken tre om morgenen. Den svarer hurtigt. Den svarer altid

Mark Friis Hau, postdoc, Sociologisk Institut, FAOS

I sin egen forberedelse bruger han blandt andet chatbotten til at lave let overskuelige cheat sheets, hvor dagens vigtigste nøglebegreber er opsummeret.

LÆS OGSÅ: I fremtiden bliver en robot en del af din læsegruppe

»Mine studerende er både BA- og MA-studerende, de kommer med helt forskellige fagligheder, og så er en tredjedel internationale studerende. De har ikke de samme forudsætninger, og det kan gøre undervisningen udfordrende. Chatbottens cheat sheets er derfor superbrugbare, hvis der nu fx sidder en studerende, som ikke lige kan huske, hvad ’reifikation’ betyder i marxistisk lingo,« siger Mark Friis Hau og fortæller, at han også bruger ChatGPT til at give feedback og designe øvelser til de studerende.

»Chatbotten erstatter selvfølgelig ikke mig som underviser, men den sparer mig rigtig meget tid i min forberedelse.«

En AI-mentor

De studerende er også blevet opfordret til selv at inkorporere chatbotten aktivt i deres arbejde med teorierne på kurset. For eksempel er ChatGPT blevet bedt om at give et resume af de vigtigste pointer i en svær og kompliceret tekst forud for læsningen.

»Det har vist sig at give de studerende en helt anden forståelse af stoffet, og det har faktisk højnet niveauet. For nogle har det været meget brugbart at bruge ChatGPT som hjælp til at forstå en lang og kompliceret tekst. Andre er gået skridtet videre og er gået i dialog med chatbotten på en kreativ måde, der virkelig har fået dem til at interagere med stoffet,« siger Mark Friis Hau.

På kurset har de studerende også fået ChatGPT til at hjælpe med at omsætte svære teorier til eksempler fra virkelighedens verden, ligesom de har eksperimenteret med at opsætte hypotetiske diskussioner mellem to teoretikere.

Ifølge underviseren har kursets mest spændende og eksperimenterende forsøg dog været at få chatbotten til at fungere som en mentor for de studerende.

Spørger man til nyere artikler eller teoretikere, kan den finde på at hallucinere

Mark Friis Hau, postdoc, Sociologisk Institut, FAOS

»Ud fra ChatGPTs indre struktur, har jeg lavet en særlig chatbot – en såkaldt Socratic-GPT – der fungerer omvendt. Ved at give den et særligt prompt, har jeg fået den indstillet, så den hele tiden stiller spørgsmål,« fortæller Mark Friis Hau.

Den spørgende chatbot har lavet ’AI-assisteret klyngevejledning’ på kurset, og så har de studerende kunnet bruge den til at diskutere deres eksamensideer.

»ChatGPT fungerer som en tragt. Den er fantastisk til at beskrive noget overordnet, men jo mere specifikt det bliver, jo dårligere bliver den. Og spørger man til nyere artikler eller teoretikere, kan den finde på at hallucinere,« siger Mark Friis Hau.

Alligevel mener han, at ChatGPT på sigt kan blive et brugbart og givende arbejdsværktøj i undervisningen.

»Som underviser har jeg begrænset tid og ressourcer, og pointen er, at chatbotten kan hjælpe de studerende med de grundlæggende ting, så jeg kan bruge min tid på at højne niveauet endnu mere. Vi er trods alt stadig bedre end en chatbot – men vi er ikke altid tilgængelige,« siger Mark Friis Hau.

»Jeg bruger den samme mængde tid uanset«

Corina Schwarz er udvekslingsstuderende fra Østrig og deltager på kurset i kritisk teori.

Det er første gang, hun har arbejdet med AI-teknologi på sin uddannelse, og indtil videre har hun lidt »blandede følelser omkring det,« fortæller hun.

»Jeg synes, den fungerer rigtig godt til nogle ting og dårligere til andre. Men indtil videre har det overordnet været fedt at bruge den, for man arbejder med materialet på en helt anden måde, end jeg har prøvet før.«

Ifølge Corina Schwarz kan man sammenligne ChatGPT med en slags udvidet Google, der kan være nyttig, hvis man skal forstå en kendt og gammel teoretiker på et overordnet niveau.

LÆS OGSÅ: KU bløder op i regler om AI

»Bourdieu er et rigtig godt eksempel på en teoretiker, som ChatGPT vil kunne bruges til at blive klogere på. Der er blevet skrevet meget om ham, og derfor kan den nemt finde svar på de spørgsmål, man stiller. Er der derimod tale om en nyere teoretiker, kommer den på udebane.«

Indtil videre har hun primært brugt chatbotten til at give resumeer af tekster eller komme med empiriske eksempler på svært tilgængelig teori. Hun har også brugt den til at sparre om, hvilke vinkler hun kunne vælge i en eksamensopgave.

Tror du, det betyder, at du tænker mindre selv, end du ellers ville have gjort?

»Det er et godt spørgsmål, men ikke umiddelbart. Jeg ville ikke stole på den, hvis jeg ikke også selv havde læst teksten. Så jeg føler, at jeg bruger den samme mængde tid uanset, men jeg får mulighed for at arbejde med stoffet på en anden måde.«

Seneste