Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Der er kun brug for 5 karaktertrin – og 2 skal være dumpekarakterer

Uddannelsesministeren har på ny sat karakterskalaen til debat. Her er et bud på en ny og bedre skala fra lektor i datalogi og studieleder Torben Ægidius Mogensen.

Modsat flere i debatten ønsker jeg ikke flere karaktertrin.  Når man ser bort fra fag med eksakte facitlister (matematik osv.) er der en grad af subjektiv vurdering over karaktergivning, og med mange trin bliver det nemt lidt arbitrært, om der gives karakteren n, n-1 eller n+1.

Jeg vil hellere nøjes med fem trin: Langtfra godt nok, ikke godt nok, acceptabelt, pænt og fint.

Grunden til, at jeg gerne ser to dumpekarakterer, er primært for at signalere over for studerende, der er langt fra at bestå, at der skal forbedres en del inden næste eksamensforsøg.  Ellers risikerer man, at nogle tror, at de var tæt på, og at en minimal ekstra indsats (eller lidt bedre held) vil være nok.

Bred topkarakter mindsker ræs

Men tre karakterer er efter min mening nok til at give brugbare signaler om en studerendes præstation – både til den studerende selv og til fremtidige brugere af dennes færdigheder. Og ved at have en lidt bredere topkarakter mindskes karakterræset lidt.

Man kunne give de fem trin tallene -3, 0, 3, 7 og 11 for at gøre sammenligning med den eksisterende skala nem. Jeg er dog ikke glad for at bruge både -3 og 3 i samme skala, da man nemt kan læse forkert, så jeg vil foretrække 0, 3, 6, 9 og 12 (hvor igen cifre bruges to gange). Dermed er der også lige langt mellem trinnene, og man bruger ikke negative tal.

Men hvorfor ikke bare 0, 1, 2, 3 og 4?  Fordi det giver for få forskellige værdier, når man regner gennemsnit med et ciffer efter kommaet.  Til videregående uddannelser lukkes enten ingen eller alle ansøgere med et bestemt snit ind, og hvis hver “klump” er større, giver det større udsving i hvor mange, der optages fra år til år.

Sådan lyder det i tekst

En mere detaljeret tekstlig beskrivelse af niveauerne i stil med karakterbekendtgørelsen kunne være:

12: Fint. En præstation, der opfylder fagets læringsmål med kun små mangler.

9: Pænt. En præstation, der i det store og hele opfylder fagets læringsmål, omend med en del mangler.

6: Acceptabelt: En præstation, der opfylder fagets læringsmål tæt ved det minimalt acceptable.

3: Ikke godt nok. En mangelfuld præstation, der ikke opfylder fagets læringsmål i tilstrækkelig grad.

0: Langtfra godt nok: En ringe præstation, der udviser meget store mangler i opfyldelse af fagets læringsmål.

Seneste