Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Derfor stemte jeg for fusionen

INTERVIEW – Det er bedre at bidrage med konstruktive forbedringer end blot at se til, mener bestyrelsesmedlem Hanne Foss Hansen, som stemte for storfusionen på trods af HSU's anbefalinger om at forkaste rektors planer.

Medarbejderne blandt KU’s bestyrelsesmedlemmer var ikke enige om, hvorvidt det var en god idé at slå fire fakulteter sammen til to efter den model, som rektor fremlagde i begyndelsen af december måned.

To af de valgte, økonomiprofessor Niels Kærgård og HK-fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand, fulgte linjen fra Hovedsamarbejdsarbejdsudvalget (HSU) – hvor medarbejderne dagligt forhandler med rektor og ledelsen – og stemte nej. Men det tredje medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem, professor i statskundskab Hanne Foss Hansen, stemte ja. Dermed stemte et lille flertal på seks personer fusionen igennem.

Nødvendigt at følge op på 2007

Hanne Foss Hansen har ikke blandet sig offentligt i diskussionen om fusionen, så vi har spurgt hende, hvad der ligger bag hendes valg.

»Der var et behov for at følge op på de oprindelige fusioner fra 2007 på Københavns Universitet. Det store reorganiseringsforslag kom meget pludselig i september og vi i bestyrelsen lagde meget vægt på, at alle miljøer og medarbejdere blev hørt og inddraget i diskussionen af det, der blev kaldt grovskitsen« siger Hanne Foss Hansen.

»Så stod vi med resultatet af den proces i sidste uge, hvor man kan sige, at der i begrænset omfang var blevet lyttet til de indsigelser der var kommet. Men der var dog blevet set på nogle centrale punkter, blandt andet har der været en vigtig debat om studienævnsstrukturen på det nye Nat-Life i forhold til den gamle på Nat. Og der har været en tilbagerulning af forslaget om, at sammenlægge Datalogi og Matematik.«

Positiv påvirkning

»Ud over ledelsesindstillingen lå anbefalingen fra HSU om ikke at stemme. Selvfølgelig gør sådan en anbefaling indtryk og det havde jeg også tænkt meget over,« Hanne Foss Hansen bliver stille et øjeblik. Så fortsætter hun:

»Jeg kom til den konklusion, at jeg ikke ville stemme for forslaget uden at der var nogle handlepunkter, som blev tilføjet til det eksisterende beslutningsoplæg. Jeg ville hellere gå ind og forsøge at påvirke den beslutning der lå, i en positiv retning. Og skubbe det hen til noget bedre, frem for ikke at stemme eller stemme imod.«

Hanne Foss Hansen fik indført en række handlepunkter i beslutningen fra bestyrelsen om at fusionere. Handlepunkterne betyder, at rektor og dekanerne skal inddrage de faglige miljøer i genovervejelser om placeringen af Naturfagsdidaktik, konstruktionen omkring forskningen i ernæring og idræt, samt det engelske navn på det nye Nat-Life-fakultet.

Herudover skal det sikres, forklarer Hanne Foss Hansen, at faglige strategiske satsninger på tværs af KU’s fakulteter også fremover afspejler KU’s faglige bredde.

line.hjorth@adm.ku.dk

Seneste