Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

»Det er aftalt, at der ikke må røres ved dyrehoveder«

DIALOG - Kritikken af rus-forløb på Statskundskab fører til forandringer, siger tutorerne.

Studerende Jonas Lykke Larsen og Marie Hyllested Meyle har på lydbloggen Mono Lydproduktion fortalt om deres dårlige oplevelser som førsteårsstuderende på Statskundskab med sexisme, gruppepres og infantile ritualer, og det har sat gang i en diskussion på KU af, hvad en studieintroduktion bør rumme, og hvem der skal stå for at arrangere den.

Det har også givet Institut for Statskundskab en del kritisk mediebevågenhed.

På Statskundskab er det frivillige ældre studerende, der arrangerer de nye studerendes første uger på instituttet, og det er et populært hverv, som mange er stolte af at påtage sig.

Derfor har afsløringerne og kritikken af druklege med seksuelt indhold og døde dyr som rekvisitter gjort ondt på mange tutorer. Mange har gerne villet påpege, på Facebook og Uniavisen.dk, at studiestarten også rummer helt ukontroversielle aktiviteter.

Hvornår bliver noget objektivt krænkende?

2. juni holdt tutorerne åbent møde for at give luft til kritikken og fortælle om deres dialog med ledelsen på Statskundskab om, hvad kommende studiestartere skal have i vente.

Debattens overskrifter var: Krænkende aktiviteter, sexisme, heteronormativitet, druk, gruppepres, social eksklusion, andet? Saftigt stof, men dialogen på mødet var overmåde høflig i hele den time, Uniavisen var til stede.

Tutorerne fortalte, at de har indgået en aftale med studieledelsen på Statskundskab om, at krænkende aktiviteter ikke længere må forekomme under studieintroen.

Hvordan ’krænkende’ helt præcis skal defineres, er ikke klart, men ifølge tutorerne vil fx døde haner og grise- eller fårehoveder ikke længere indgå i drejebogen for Statskundskabs rus-forløb.

»I forhold til det med dyrehoveder: Der bliver ingen berøring af dyrehoveder. Det er aftalt, at der ikke må røres ved dyrehoveder; der må ikke skæres i dyrehoveder,« meddelte en af mødets værter (Uniavisen fik lov at deltage mod at behandle alle indlæg anonymt).

En mødedeltager i salen advarede imod, at rusforløbene blev så uskadelige og ufarlige, at man bare sad og spillede brætspil. En anden mødedeltager påpegede, at man også kan få flyttet sine grænser i en positiv forstand.

Endnu mere evaluering

Tutorerne vil også opgradere deres allerede ret omfattende evalueringsindsats efter introperioden, så det bliver lettere at fange problemer.

En mødedeltager fra salen kritiserede den nuværende evaluering for kun at være anonym på papiret, fordi spørgsmålenes detaljeringsgrad gør det muligt for en tutor, som kender sine russer, at indkredse med en vis sandsynlighed, hvem der har svaret. »Som tutor kunne jeg genkende bestemte studerende i den rapport,« sagde hun.

Et andet forslag fra salen lød at lade de studerende vente med at evaluere deres rusforløb, til de har haft tid til at få tingene lidt på afstand. Hun havde først senere erkendt, at der var foregået nogle ting, hun ikke havde det godt med.

For mange kokke?

En mente, at der slet og ret er for mange tutorer på Statskundskab (der var cirka 150 tutorer til 261 optagne i 2013, red.), og at studieintroduktionen i for høj grad handlede om, at tutorerne har det skægt med hinanden i et fællesskab, der strækker sig over flere år.

En anden fra salen havde dog prøvet at være russer på statskundskabsuddannelsen i Aarhus, og her havde han savnet at være i kontakt med sine tutorer. »Når der er mange, er der overskud til at være inkluderende,« mente han.

»Jeg kunne ikke navnene på mine medstuderende, men kendte alle tutorernes. Måske kunne man tænke i en tutorfri dag?« foreslog en tredje mødedeltager, mens en fjerde nok mente, at tutorerne var lettere at huske, fordi deres navne stod på deres T-shirts.

Hemmeligheder, der er til at bære

Salen drøftede også, om det virkelig er så afgørende at hemmeligholde, hvad der finder sted under den såkaldte opvarmning, som nye studerende gennemgår før en stor traditionsrig gallafest. Det er her, mange af de logelignende aktiviteter plejer at foregå.

En mødedeltager mente, at det hemmelighedsfulde ved studiestarten har en værdi i sig selv. Det har en betydning, at du har en hemmelighed med dit hold og de andre årgange, sagde han.

»Man skal ikke fremlægge alle bilag hele tiden. Jeg er på et universitet, der har eksisteret i hundredvis af år, jeg er ikke bare startet som djøffer,« sagde han.

Tutorerne fortalte, at de også fortsat hælder til, at der skal være hemmeligheder mellem kønnene på Statskundskab, men tilføjede, at »ideen er, at det, der skal holdes hemmeligt, skal have en karakter, der gør, at man ikke har det dårligt med at hemmeligholde det.«

En god tutor er en tillidsperson

En studerende i salen spurgte til tutorernes eftertanke: »Anerkender I, at udlevering af personlige seksuelle historier er et fokuspunkt for sexisme?« Spurgte han.

Tutorgruppen har aftalt, at de elementer udgår, forklarede en af tutorerne. »Jeg kan ikke garantere, at alle 150 tutorer er enige, men det er sådan det bliver.«

Måske skulle man have en slags tillidsrepræsentant på hvert hold, en tutor, man kunne gå til, foreslog en anden studerende i salen.

»Den funktion skulle gerne indgå i Statskundskabstutor-rollen,« svarede tutorerne.

chz@adm.ku.dk

Seneste