Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det Frie Forskningsråd står til åreladning

FORSKNINGSKRONER - Det Frie Forskningsråd får ikke en rød reje af forskningsreserven i Finanslovsforslaget. Regeringen vil hellere styrke Innovationsfondens pengetank. Det undrer både på KU og i forskerkredse.

Sidste år fik Det Frie Forskningsråd 218 millioner kroner fra forskningsreserven. I år får de 0, hvis det står til regeringen – som hellere vil give pengene til Innovationsfonden. Her kan du kun få penge, hvis du samarbejder med erhvervslivet.

»Hvis der kommer flere penge i Innovationsfonden, vil det presse os forskere til at søge penge til vores projekter der. Men det er slet ikke al god og værdifuld forskning, der har gavn af en stærk industriel partner – som krævet af Innovationsfonden«.

Sådan lyder analysen fra Kasper Dyrberg Rand. Han er ph.d. og lektor ved Institut for Farmaci og modtog for nylig knap syv millioner i forskningsmidler fra Det Frie Forskningsråd (DFF).

Regering har tidligere meldt ud, at den ønsker at styrke Innovationsfonden og universiteternes samarbejde med den private sektor. Men samarbejdet er allerede en fast del af mange forskningsprojekter, og spørgsmålet er ifølge Kasper Dyrberg Rand, om der overhovedet er grundlag for at samarbejde yderligere.

»Jeg er ikke overbevist om, at den idé holder vand. Så mange samarbejdspartnere findes der ikke i erhvervslivet eller industrien. Jeg får personligt svært ved at søge flere partnerskaber med industrien til mine projekter,« vurderer han.

Forskningsmidlerne er ikke alene vigtige for de enkelte forskere. De er lige så vigtige for institutterne, da midlerne også er med til at finansiere andre projekter på forskningsinstitutterne. Når forskningsmidlerne er så vigtige, betyder det ifølge Kasper Dyrberg Rand, at konkurrencen mellem de forskellige forskere og institutter skærpes endnu mere.

Bekymringer på rektorgangen

Også i universitetsledelsen følger man regeringens prioriteringsudspil nøje. Prorektor for forskning og innovation, Thomas Bjørnholm, skriver i en kronik i dagens Politiken, at:

»(…) mange fagområder oplever, at faldende finanslovsmidler øger presset på hjemtagning af eksterne finansieringsmidler. Fortsætter den kurs, er der en reel fare for, at den vigtige balance i økosystemet bliver skævvredet.«

Den bekymring deler Kasper Dyrberg Rand. Han understreger, at forskning og erhvervssamarbejde er en balancekunst. Han stiller desuden spørgsmålstegn ved, om samarbejder kommer resten af industrien til gode, hvis resultater skabes i samarbejde mellem forskere og ganske få virksomheder.

»I mit nuværende forskningsprojekt fra DFF samarbejder vi allerede med industrien, selvom det 100 procent grundforskning. Men hvis industrien skal have mere indflydelse, kommer der en ubalance mellem universiteterne og industrien.«

Han frygter også ubalancen vil betyde, at universiteternes andel i forskningen bliver fortyndet. Der er nemlig stor risiko for, at forskere bliver bundet op på industriens interesser.

»Det berører basalt set spørgsmålet om, hvad vi skal forske i,« lyder vurderingen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste