Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ledelse på Historie svarer studerende: Det gav mest mening at forblive online

Vi glæder os også til at genoptage undervisningen på campus, skriver ledelsen på faget Historie i et svar til studerende, der klager over, at de fortsat skal være hjemsendt fra undervisning trods genåbningen.

Lad os begynde med at slå fast: Helt tilfreds med de undervisningsformer, vi har været nødsaget til at ty til, nogle gange med kort varsel, gennem det seneste år — om det så er ren onlineundervisning eller Hy-Flex-undervisning — er der sikkert ingen, der er.

DETTE INDLÆG ER ET SVAR PÅ: Kære Saxo-Institut, er Københavns Universitet blevet et onlineseminar?

Vi glæder os til, at vi alle er tilbage til fysisk undervisning uden Corona-restriktioner, og vi har stor forståelse for jeres frustration: Det er selvfølgelig ikke meningen, at et universitetsstudium skal være, som det har været det sidste år.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

I forbindelse med den begyndende genåbning har der imidlertid været mange hensyn at tage til både studerende, undervisere og administrativt personale.

I den nuværende situation, hvor en fuldstændig genåbning ikke er en mulighed, har vi — i fuld forståelse og samarbejde med fakultetsledelsen — foretaget en afvejning af de forskellige faktorer og besluttet, at det i faget Globalhistorie, som I fremhæver, var nødvendigt at fastholde den igangværende undervisning i den onlineform, som underviserne og en stor del af jeres medstuderende har planlagt semesteret efter.

Det er selvfølgelig legitimt at foretrække, at undervisningen i resten af semestret gennemføres ved den nævnte Hy-Flex-model, men mange har været stærkt kritiske over for denne undervisningsform, og den viste sig også i efteråret at være forbundet med udfordringer.

Det må samtidig medtænkes, at der er et hold, som slet ikke møde på campus, da holdet består af studerende, der læser tilvalg/sidefag på Historie.

Der er stadigvæk skrappe restriktioner for de ansatte og de fleste studerende, og vi har ønsket i videst muligt omfang at tage hensyn til alle.

Førsteårsstuderende kan nu som nogle af de få opholde sig på Søndre Campus, og I har dermed fået mulighed for at få det møde med jeres medstuderende, som I efterlyser.

Der er også åbnet for arbejde i læsegrupper, arbejde på læsesalene og at følge undervisningen elektronisk fra et godt sted på campus. I den forbindelse er der også blevet gjort en stor indsats for på meget kort tid at skabe sikre forhold for ophold på stedet, og vi mener, at vi har sørget for de bedst mulige rammer i den gældende situation.

Brug studienævn og fagråd

Et velfungerende studiemiljø skabes ikke af institutledelse og undervisere alene, og vi håber, at I og jeres medstuderende vil gøre brug af disse rammer.

Endelig ønsker I fremadrettet en dialog om undervisningen, så vi ikke ender som et ‘onlineseminar’. Det kan vi kun tilslutte os, og vi kan garantere, at vi fortsætter dialogen med Saxos studerende om undervisningen.

Denne gode dialog føres bedst gennem de etablerede råd og nævn, herunder instituttets studienævn og jeres studenterfagråd, og det er kun godt, at I vil medvirke til, at disse råd og nævn også fremover er aktive stemmer i dialogen mellem ledelse, studerende, undervisere og administration på Saxo-instituttet.

Lad os krydse fingre for, at efteråret bliver helt anderledes, og at vi alle kan mødes på Søndre Campus. Vi glæder os også!

Seneste