Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

’Det kan blive aktuelt at flytte rundt på ressourcerne’

INTERVIEW – Et stærkt ønske fra de studerende var en af bevæggrundene for fremskyndelsen af minimumsgarantien for undervisningen, siger rektor. Nu skal universitetsledelsen have analysebrillerne på og undersøge, hvordan KU sikrer alle bachelorstuderende 12 ugentlige undervisningstimer per 2014.

Ralf Hemmingsen, hvorfor har KUs ledelse nu valgt at fremskynde minimumsgarantien på 12 undervisningstimer per uge til 2014 – og ikke 2016, som udmeldingen først lød?

»Det gjorde vi fordi, der var et stærkt ønske fra de studerende om at gennemføre tiltaget hurtigst muligt. Da universitetets dekaner og jeg vurderede, at det var realistisk at gennemføre undervisningsminimummet allerede i 2014, valgte vi at prioritere at efterleve de studerendes ønske om mere undervisning på bacheloruddannelserne. Forslaget vil også komme med næste gang, vi skal udarbejde udviklingskontakter med ministeriet.«

Formanden for Studenterrådet, Bjarke Lindemann Jepsen, advarer mod, at minimumsgrænsen kan få uddannelser, som i dag ligger over den, til at skære i timetallet. Hvad er din udmelding i den forbindelse?

»Målet med timegarantien er at løfte den generelle kvalitet af KUs uddannelser. Derfor ville det også være en misforståelse – og at snyde på vægten – hvis uddannelser, der i dag finder det hensigtsmæssigt med for eksempel 15 eller 17 ugentlige undervisningstimer, skærer i undervisningen. Det har været udmeldingen fra starten«

Vi hører tit fra humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser, at de – af strukturelle og økonomiske årsager – har svært ved at udbyde en tilfredsstillende mængde undervisning. Vil de blive rakt en hjælpende hånd, når de skal til at leve op til målet om 12 ugentlige timer?

»Nu træder garantien jo først i kraft i 2014. Nu vil vi analysere vores nuværende ressourcer og de forskellige muligheder. I sidste ende kan det blive nødvendigt at flytte rundt på ressourcerne. Men det kræver en grundig analyse, og den påbegynder vi i efteråret 2012. På baggrund af denne kan vi så i 2013 begynde gennemførslen af tiltag og ændringer, sådan at alt er klart til 2014.«

nicklas.lund@adm.ku.dk

Seneste