Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Det lysner i nitratbæltet

NY VIDEN - Kvaliteten af det danske grundvand er – endelig – på vej op. Det dokumenterer solide data fra et grundvandsreservoir under Rabis Bæk i et midtjysk landbrugsområde.

Rabis Bæk er navnet på en mindre å, der kiler sig igennem landskabet fem kilometer nord for Karup i Midtjylland. Åen bugter sig kønt igennem sandede jorde med landbrug på begge sider.

På de kanter indeholder jorden intet ler, der kan forhindre overfladevandet i at sive dybere ned. Derfor kan nitrat fra landbrugene også sive relativt uhindret ned i grundvandet, og for 25 år siden havde grundvandets indhold af nitrat nået et niveau, der lå på det dobbelte af det tilladte for drikkevand.

Søren Jessen på Sektion for Geologi ved Københavns Universitet både underviser og forsker som en del af sit adjunktur.

Hans forskning har det seneste år taget udgangspunkt i et datasæt, der allerede findes om grundvandsmagasinet, der ligger under Rabis Bæk. Det har nemlig været genstand for et forskningsprojekt, hvor andre forskere har taget årlige prøver ved hjælp af 10 boringer igennem 25 år.

Landmænd deltager gerne

Søren Jessens arbejde har ikke kun drejet sig om at trænge ind i datasættets lag af informationer. Han har også interviewet landmændene i området omkring Rabis Bæk og spurgt dem, hvordan de begrænser udledningen af nitrat fra deres landbrug. Selv om landmændene er sat under en slags overvågning fra projektets medarbejdere, er de ifølge Søren Jessen glade for at deltage.

»De landmænd, jeg har talt med, har godt kunnet se, at det, vi forskere laver, er spændende. De har ikke sat sig imod. Tværtimod har de været meget hjælpsomme,« siger Søren Jessen.

Når han sidder i sit kontor på Øster Voldgade og fortæller om sit arbejde på Institut for Geovidenskab, taler han flere gange om, at forskning jo hænger sammen med samfundet og menneskene, der bor og virker i det.

»Set fra landmændenes side handler mit arbejde om at dokumentere, at de har gjort hvad de skulle for at være med til at formindske nitratindholdet i vores drikkevand, så der kan være tillid til dem fra samfundets side. Vores målinger har vist et faldende indhold af nitrat i grundvandet under landmændenes marker, og det er en god historie for landbruget. Tilliden vokser, når vi dokumenterer, hvad der foregår,« siger Søren Jessen.

Mange forskere har været på sagen

Hans arbejde bygger på tiltag og forskning, der blev sat i gang i 1980erne under Miljøstyrelsen.

For 25 år siden var situationen i grundvandet under Rabis Bæk meget lig mange andre steder i Danmark. Stadig flere vandboringer blev lukket, fordi nitratindholdet var for højt, og hver gang en boring måtte flyttes, kostede det millioner af kroner. En regning, der endte hos forbrugerne.

Dertil kom, at fjordene kæmpede med bundvendinger, havene med iltsvind; og fiskene i søerne gispede efter ilt, fordi nitrat fra landbrugene endte i dem. Derfor vedtog politikerne vandmiljøplaner, der skulle begrænse landmændenes udslip af nitrat.3

Søren Jessen har som en af mange forskere bekræftet, at indholdet af nitrat er faldet i grundvandet og nu nærmer sig den tilladte grænseværdi. Det er godt nyt, mener han, og det datasæt, han har været med til at arbejde på, har også en særlig styrke.

»Landmændene i området omkring Rabis Bæk bruger al den nitrat, de må ifølge lovgivningen for at drive deres landbrug fornuftigt, og det har de gjort i alle 25 år, hvor der er taget prøver fra grundvandet under bækken. Alligevel er indholdet af nitrat faldet,« siger han.

Søren Jessen arbejder nu på en artikel, der skal offentliggøre resultaterne.

anfj@adm.ku.dk

Seneste