Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Det mener partierne om timetallet

VALGKAMP - Hvilket parti varetager bedst dine interesser som studerende eller ansat på KU? Vi har spurgt ordførerne og ministeren for uddannelse og forskning, hvad de mener om syv universitetspolitiske emner. I dag: Skal politikerne stille krav til timetallet for at sikre kvaliteten?

Studenterrådet på Københavns Universitet så det som en stor sejr, da der blev indført et minimumstimetal på bacheloren. Det tal ligger nu på 12 timer. Mange studerende klager dog fortsat over, at der ikke leves op til minimummet. Samtidig melder studerende på kandidatuddannelserne, som stadig ikke har fået et minimumstimetal, om ekstremt få undervisningstimer.

Politikerne siger, at de vil hæve kvaliteten på uddannelserne, og det er flere gange blevet sagt, at det ikke er i orden kun at have blot omkring fire timers undervisning om ugen på en kandidatuddannelse. Christiansborg har dog ikke andet end retorisk blandet sig i timetallet.

Derfor har vi spurgt ordførerne og ministeren for uddannelse og forskning:

Mener du, der skal være et krav om et minimumstimetal på universitetet? Er det noget, du som politiker vil gå ind i?

Alternativet, Roger Matthisen, ordfører for uddannelse og forskning

»Universiteterne skal selv beslutte, om de vil have et minimumstimetal, og de skal have lov til at beslutte det fra uddannelse til uddannelse.«

»Jeg havde selv behov for at arbejde ved siden af, så i nogle semestre syntes jeg, det var genialt, at vi ikke havde mange timer, og i andre semestre hungrede jeg efter noget mere. Derfor mener jeg, at universiteterne skal beslutte det i samarbejde med de studerende, så det også kan tilpasses efterspørgslen.«

Enhedslisten, Rosa Lund, ordfører for uddannelse

»Minimumstimetallet på 12 timer er godt. Det er et godt sted at sætte et minimum. Der bør også være et minimum på kandidaten, og det bør være det samme som på bachelordelen – altså minimum 12 timer.«

SF, Annette Vilhelmsen, ordfører for undervisning og forskning

»Det er op til de faglige miljøer at udsige, hvad der giver god mening. Undervisning er et meget bredt begreb – er det forelæsning eller holdundervisning? Så jeg kunne bedre tænke mig, at de faglige miljøer selv er med til at formulere deres minimumstimetal, og så må det være gældende.«

»Noget af det, man virkelig skal have gjort noget ved, er det store ønske, der er fra de studerende om feedback. Det afhænger blandt andet af, hvor mange fastansættelser man har, og derfor så jeg gerne, at man fik et højere grundtilskud, så der kunne fastansættes flere forskere og undervisere, så de studerende kunne modtage mere, bedre undervisning og feedback.«

Socialdemokraterne, Jeppe Bruus, ordfører for uddannelse og forskning

»Det er ikke noget, vi bør fastsætte politisk. Når vi taler kvalitet, så handler det selvfølgelig også om, hvor mange timer man har – men det handler også om, hvor meget tid man har med underviseren til vejledning og feedback.«

»Når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at hvis du har en uddannelse, hvor du har fire eller seks timer om ugen, så er det for lidt. Der har universiteterne en opgave i at sikre, at der er flere timer.«

»Når vi nu siger, det skal være et fuldtidsstudie, så er det også svært at se, hvordan man kan tilrettelægge et indhold til fuld tid, hvis du kun har fire eller seks undervisningstimer om ugen. Jeg har svært ved at se, hvordan man så ville kunne leve op til vores ambitioner om at hæve kvaliteten.«

De Radikale, Sofie Carsten Nielsen, uddannelses- og forskningsminister

»Jeg mener ikke, at jeg som politiker skal bestemme et bestemt antal timer. Nu har Københavns Universitet sat et minimum på bacheloren på 12 timer, og det er godt, for der bør være en minimumsgrænse.«

»Man bør levere et tilstrækkeligt antal timer, men hvis politikere skal begynde at sætte den slags grænser, så skal vi også definere, hvad det er for en slags timer, der tæller for undervisningstimer – auditorietimer eller holdtimer, hvor mange minutter en undervisningstime er, og så går det galt. Vi skal ikke detailregulere på den måde.«

»Men de studerende skal kunne forvente af uddannelserne, at de får et antal timer, der berettiger, at de kan forstå faget og gå til eksamen. Og desuden at de får feedback og har kontakt med undervisere.«

Dansk Folkeparti, Jens Henrik Thulesen Dahl, ordfører for videnskab og forskning

»Et eller andet sted mener jeg faktisk, det er en falliterklæring at tale om minimumstimetal. Min forventning til uddannelsesinstitutionerne er, at de tilrettelægger uddannelser, som gør, at man som studerende skal bruge mindst, hvad der svarer til fuldtid – altså hvad der svarer til 40-50 timer om ugen på sit studie.«

»Jeg tror, hvis man sætter minimumstimetal op, så fører det bare til flere timer med kæmpestore hold, så derfor mener jeg ikke, at der nødvendigvis er kvalitet forbundet med at have mange timer. Der er kvalitet i at have kontakt til vejledere, undervisere, professorer og så videre, så man kan få en dialog, noget udvikling og noget sparring på det, man laver.«

»Jeg så meget hellere, at man i stedet for at tale om minimumstimer talte om tilgængelighed til underviserne. Jeg er ked af de firkantede kasser, der kommer.«

Liberal Alliance, Merete Risager, ordfører for forskning og uddannelse

»Vi vil helt klart arbejde for flere undervisningstimer, men det kommer ikke til at blive et centralistisk krav, for det kommer der ikke noget godt ud af.«

»Studierne er meget forskellige, og nogle studier har et godt timetal, og andre studier har et håbløst timetal. Der er ikke nogen tvivl om, at man kan komme ned, hvor det bliver meget kritisk – på humaniora og nogle af de samfundsvidenskabelige uddannelser er der simpelthen for få timer. Så det vil vi meget gerne arbejde for at forbedre.«

»Men det skal være ude i systemerne, vi skal have kigget på, hvordan incitamentet er for at skrue nogle gode studier sammen. Vi kan ikke sidde og fastlægge centralt fra, hvor mange timer der skal være på forskellige studier.«

Venstre, Esben Lunde Larsen, ordfører for forskning og videregående uddannelser

»Vi har aldrig været tilhængere af, at vi som politikere blander os i minimumstimetal. Det er det pågældende universitets ansvar jævnfør universitetsloven at tilvejebringe uddannelse indenfor lovens ramme, og det har jeg tillid til, at universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner planlægger timetallet efter.«

De Konservative, Daniel Rugholm, ordfører for uddannelse

»Jeg vil ikke detailstyre universiteterne fra Christiansborg, for der er stor forskel på de forskellige studieretninger. Derfor skal universiteterne inddrages på dette område. Det afgørende er høj kvalitet i uddannelserne.«

lene.munk-petersen@adm.ku.dk

Seneste