Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Det står der i de papirer, der afsluttede blokaden

Blokade — To aftaler satte torsdag punktum for en af de heftigste konflikter i nyere universitetshistorie. Her er de vigtigste bidder fra dem.

Efter over en måned i kulden kunne de ansatte på Det Humanistiske Fakultets ledelsesgang torsdag den 5. december vende tilbage til deres kontorer.

Aftenen forinden havde de studerende brugt på at gøre rent på gangen, som de havde blokeret i 38 dage, efter HUMrådet var nået til enighed med ledelsen om to aftaler, en foreløbig samarbejdsaftale og en aftale, der sætter rammerne for arbejdet med den kommende 2021-målplan.

Begge dokumenter blev underskrevet af dekan Jesper Kallestrup, HUMrådets formandskab samt repræsentanter fra det videnskabelige og det teknisk-administrative personale.

Efterfølgende kaldte næstformand i HUMrådet, Anna Nørgaard Sørensen, aftalen »historisk«, ikke mindst fordi både ansatte, studerende og ledelsen havde sat deres underskrifter på den.

Men hvad var det egentlig, de skrev under på?

Sikrer medbestemmelse

Den foreløbige samarbejdsaftale har til formål at sikre inddragelse og indflydelse for de studerende og ansatte, »i størst mulige omfang«. Den dikterer, at ansatte og studerende skal være med til at udpege og behandle centrale emner, ligesom ledelsen ikke må tage væsentlige beslutninger uden en proces, »hvor de relevante parter er blevet hørt«. Hvordan det skal ske, udpensler aftalen i seks principper.

Blandt andet lyder det, at høringsprocesser skal være inddragende, på en måde så alle parter kan se, hvordan der er blevet taget højde for deres bidrag. Hvis ledelsen vælger at se bort fra bestemte indlæg, er den forpligtet til at begrunde hvorfor, hvis den bliver bedt om det.

Aftalen sikrer vores ret til medbestemmelse.

Sidsel Vedel, formand HUMrådet

Dokumentet slår også fast, at der skal gives rimelige deadlines og stilles nok materiale til rådighed til, at høringsparterne kan behandle det »i deres bagland«. Og så understreger dokumentet, at Akademisk Råd har medbestemmelse i sager, der drejer sig om akademiske forhold, det vil sige, at de har ret til at blive hørt, at udtale sig og få en »saglig« begrundelse for, hvorfor deres forslag eventuelt ikke bliver til noget.

Det sidste princip i aftalen er afgjort født ud af den disput, der opstod under blokaden, da de studerende hævdede, at de var blevet truet med udsmidning.

»Parterne er enige om, at de studerende til enhver tid vil være beskyttet mod sanktioner, som ikke måtte være berettiget i henhold til gældende ordensregler eller studierelevant adfærd eller handlinger,« står der til slut, inden fem underskrifter vedtager aftalen.

Da Sidsel Vedel, formand for HUMrådet, forholdt sig til aftalerne, kort efter de var blevet indgået onsdag eftermiddag, var det særligt den foreløbige samarbejdsaftale, hun erklærede sig stolt over.

»Aftalen sikrer, at høringsprocesserne her på stedet i fremtiden bliver mere inkluderende. Den sikrer vores ret til medbestemmelse,« sagde hun.

Væk med udskældt afsnit

Den anden aftale bekræfter det, dekan Jesper Kallestrup allerede har meldt ud, nemlig at målplanen for 2021 til 2024 åbnes, så der er tid til grundige forhandlinger.

Den nye målplan tager udgangspunkt i den udskældte 2020-målplan – altså planen, der fik de studerende til at blokere ledelsesgangen – men med en afgørende ændring: Det oprindelige afsnit 2.2.1 er blevet fjernet fra planen og erstattet med den alternative tekst, som HUMrådet og forskere fra Akademisk Råd har skrevet i fællesskab.

Det betyder, at den målplan, som forhandlingerne tager afsæt i, ikke indeholder planer om fagsammenlægninger, obligatoriske, fælles valgfag eller brede bachelorindgange. Altså alt det, HUMrådet krævede fjernet fra målplanen, før de ville fjerne sig selv fra ledelsesgangen.

Aftalen dikterer ret præcist, hvordan høringsprocessen skal forløbe, næsten ned til minuttet:

Der afsættes tilstrækkelig tid til de enkelte møder, slår teksten fast, der må højst gå tre uger og mindst halvanden uge mellem møderne, og så skal ledelsen sende en dagsorden senest fire døgn før hvert møde.

Til møderne har alle parter undtagelsesvis ret til at tage en bisidder eller en rådgiver med, akkurat som de studerende havde Knud Foldschack, advokaten, der tidligere blev afvist som mægler af ledelsen, med som rådgiver under onsdagens afgørende forhandlinger.

Sidst i aftalen står der, at det første møde står til at blive afholdt inden jul og ellers først i februar næste år.

Til den tid vil det vise sig, om HUMrådet og ledelsen ikke bare kan blive enige om processen, men også det faglige indhold.

Læs de to aftaler i deres fulde længde her og her.

Seneste