Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

Det Teologiske Fakultets ny dekan vil værne om KU’s bedste studiemiljø

Navne — Carsten Selch Jensen overtager et veldrevet fakultet efter forgængeren, Kirsten Busch Nielsen, og det forpligter, siger han.

Hvem er han?

Carsten Selch Jensen har haft sin gang på Københavns Universitet (KU) som en alsidig forsker og underviser lige siden 1997.

Hans CV rummer forskellige uddannelser i både teologi og historie, inden han blev ansat som ekstern lektor på Institut for Historie ved KU for 24 år siden.

I 2003 fik han et adjunktur på Det Teologiske Fakultet – for i årene derefter at blive både projektleder, afdelingsleder, studieleder og prodekan. Fra maj 2020 har han været  konstitueret som dekan samme sted.

LÆS OGSÅ: »Humaniora har allerede fundet en ny dekan – ovre på Teologi«

Carsten Selch Jensen beskriver sig selv som stilfærdig i sin måde at arbejde på, selv om han har været en del af ledelsen på Det Teologiske Fakultet i mange år. Det sidste kan være en medvirkende årsag til, at han nu kommer til at stå i spidsen for det ældste – og mindste – af de i alt seks fakulteter ved KU.

»Jeg har igennem årene oparbejdet ledelsesmæssig erfaring, og jeg tror på, at det var en af grundene til, at jeg fik stillingen som dekan tilbudt af rektor Henrik Wegener,« siger Carsten Selch Jensen.

Den stilling har han nu takket ja til, og han begynder som dekan fra 1. juli 2021 – i øvrigt efter Kirsten Busch Nielsen, der tidligere i år blev ansat som dekan for Det Humanistiske Fakultet.

Hvorfor læser jeg om ham nu?

Carsten Selch Jensen er klar over, at han overtager et veldrevet fakultet – og at det forpligter.

»Det Teologiske Fakultet har igennem mange år markeret sig som et fakultet med et af de bedste studiemiljøer på KU, og det er noget, jeg gerne vil værne om. Det vil være en af mine fornemste opgaver at sørge for, at det fortsætter,« siger Carsten Selch Jensen.

Fakultetet fungerer godt, og sådan skal det blive ved med at være, siger han. Han vil stræbe efter, at både undervisning og forskning kan udvikle sig, så fakultetet fortsat kan markere sig som et af de førende teologiske uddannelsessteder.

Hans første opgave bliver dog, som han selv formulerer det, at puste nyt liv i det fysiske fakultet efter den lange nedlukning grundet covid-19.

»Fakultetet er lige nu berørt af de studerendes og ansattes langvarige fravær på grund af pandemien, og vi er alle sammen nok lidt hudløse af kun at kunne holde Zoom-møder med hinanden. Så det vil jeg investere tid og kræfter i,« siger Carsten Selch Jensen.

Han er klar over, at et godt arbejdsmiljø kræver konstant opmærksomhed.

»Arbejdsmiljøet er selvfølgelig indlysende at nævne, men det er til gengæld ikke altid indlysende, hvordan man får det til at fungere. Så hvis der er sten i skoen, skal de pilles ud hurtigst muligt,« siger Carsten Selch Jensen.

Hvor er det nu lige, jeg kender ham fra?

CV for Carsten Selch Jensen:

Født 1964

Akademiske grader

​1988: Cand.phil. i historie ved Odense Universitet (nu Syddansk Universitet)

1992: Cand.theol. ved Aarhus Universitet

1997: Ph.d. i historie ved Odense Universitet (nu Syddansk Universitet)

2017: Dr.theol. ved Københavns Universitet

Akademiske ansættelser

Odense Universitet (nu Syddansk Universitet):

​1994-1997: Ph.d.-stipendiat ved Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse

1997-2003: Henholdsvis undervisningsassistent; amanuensis; forskningsadjunkt og forskningslektor

Københavns Universitet

​1997-2000: Ekstern lektor ved Institut for Historie (nu Saxo-Instituttet)

2003-2005: Adjunkt og senere lektor ved Afdeling for Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet

2014-2015: Projektleder for forskningsnetværket Norms and Narratives (NONA)

Udvalgte administrative poster på Det Teologiske Fakultet:

​2006–2015: Afdelingsleder ved Afdeling for Kirkehistorie

2015-2020: Studieleder

2015-2020: Prodekan

2020: Konstitueret dekan

Måske har du set Carsten Selch Jensen medvirke i DR’s Danmarkshistorien. Han har specialiseret sig middelalderens korstog og de forskellige legitimeringsmetoder både i kristendommen og andre religiøse forestillinger.

»Det hænder, jeg bliver interviewet om det emne, fordi jeg finder det grundlæggende spændende at undersøge relationen mellem vold og religion, både historisk og aktuelt,« siger Carsten Selch Jensen.

Det gælder ikke mindst de forestillinger, der er og har været om den retfærdige krig, som ifølge Carsten Selch Jensen har sine rødder i en kristen teologisk kontekst fra middelalderen.

»Det er fascinerende, at du fx i kristendommen på den ene side kan have forestillinger om religionen som en fredsskabende institution, og på den anden side er der tanker og forestillinger i kristendommen, der historisk har legitimeret krig og vold,« siger Carsten Selch Jensen.

Det har fået ham til at koncentrere sin forskning på er særligt område:

»Det er fx ekstremt interessant at studere korstogene både historisk og receptionshistorisk – altså hvordan de bliver opfattet og fremstillet i dag. Der kan ofte være langt imellem det, vi historisk kan udlede af kilderne og så de moderne, populærvidenskabelige fremstillinger af de samme begivenheder,« siger Carsten Selch Jensen.

Han har også skrevet en bog om legenden om Dannebrog, der også er en del af fortællingerne om Middelalderens korstog. Titlen er Da danskerne fik Dannebrog, og den er skrevet i et samarbejde med både estiske og danske kolleger.

Carsten Selch Jensen har derudover i adskillige år været engageret i uddannelsesudviklingen på Københavns Universitet. Han har blandt andet deltaget i arbejdet med at udvikle en pædagogisk kompetenceprofil for de ansatte på universitetet, og det er et arbejde, han har udført ud over sit forskningsmæssige arbejde.

»Det er et meget vigtigt stykke arbejde, som jeg synes, det har været enormt spændende at deltage i,« siger Carsten Selch Jensen.

Skal jeg gøre noget?

Hvis du har din gang på Det Teologiske Fakultet, kan du tage imod en invitation:

»De teologistuderende må gerne komme forbi min dør og hilse på. Jeg har et princip om så vidt muligt at sidde med døren åben, og det gælder selvfølgelig også for de ansatte,« siger Carsten Selch Jensen.

Han glæder sig til at kunne hilse alle ansatte og studerende velkommen tilbage på det fysiske fakultet – i små hold i juni måned og mere generelt efter sommerferien.

Seneste