Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Navne

Humaniora har allerede fundet en ny dekan – ovre på Teologi

Transfer — Afgående humanioradekan Jesper Kallestrup bliver »fritaget for sine opgaver« med udgangen af maj, mens Kirsten Busch Nielsen fra Teologi skal stå for at opbygge helt ny ledelse for humanisterne.

Stillingen som dekan på Det Humanistiske Fakultet har været ledig, siden Jesper Kallestrup annoncerede sin afsked efter blot to år, og nu er hans afløser fundet.

Kirsten Busch Nielsen bliver den nye kvinde i stolen, og hun skal ikke flytte ret langt. Hun kommer fra en stilling som dekan på Det Teologiske Fakultet, der også har til huse på Søndre Campus.

Blå bog: Kirsten Busch Nielsen

Født 1962

Ansat på Det Teologiske Fakultet siden 1995 som adjunkt, lektor og nu som professor i dogmatik med økumenisk teologi.

Institutleder (1999-02), studieleder (2002-10), prodekan (2011-13) og dekan siden 2013.

I første omgang bliver ansættelsen midlertidig. Kirsten Busch Nielsen overtager posten den 1. juni og vil bestride den, indtil en ny dekan efter planen ansættes, forventeligt, i foråret 2021.

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

»Det er attraktivt at blive del af et fakultet, der i den grad har medansvar for samfundets kulturelle og historiske åndedræt. Det er en uhyre vigtig opgave. Intet samfund kan leve uden det åndedræt. Det ser jeg som en meget vigtig del af at være beskæftiget i humaniora på universitetet,« siger Kirsten Busch Nielsen.

Kallestrup fritaget for opgaver

Samtidig med ansættelsen bliver den afgående dekan Jesper Kallestrup »fritaget for sine opgaver« med udgangen af maj, hvorefter han skal løse »en strategisk opgave« for rektor, inden han forlader universitetet 31. juli. Det fremgår af en ledelsesnyhed på Københavns Universitets intranet.

Den nye ansættelse er et led i en gennemgribende udskiftning i toppen af Det Humanistiske Fakultet, og i en nyhed skriver Københavns Universitet, at Kirsten Busch Nielsen skal »sidde for bordenden,« når der skal ansættes nye prodekaner for henholdsvis uddannelse og forskning samt en ny fakultetsdirektør. Busch Nielsen vil dermed kunne præge fakultetets udvikling i flere år frem, også hvis hun ikke skulle fortsætte permanent.

LÆS OGSÅ: Dekanen i frafaldsstatistikken

I første omgang har rektor valgt at forlænge ansættelserne for fakultetets nuværende prodekan for uddannelse og fakultetsdirektør, Jens Erik Mogensen og Kristian Boye Petersen, så de løber til 1. maj 2021.

I kølvandet på blokaden

Det Humanistiske Fakultetet har været præget af flere sparerunder og intern uro i den seneste årrække. Da studerende i slutningen af 2019 blokerede dekangangen i protest over udsigten til fagsammenlægninger, nåede det spalterne i de landsdækkende medier.

Jeg hører til dem, der synes, at det giver virkelig god mening, at de studerende er en del af diskussionen om, hvad universitetet og fagområderne skal …

Kirsten Busch Nielsen

Blokaden endte med, at de studerende indgik to aftaler, herunder en foreløbig samarbejdsaftale, der skulle sikre inddragelse af studerende og ansatte.

Kirsten Busch Nielsen bliver dekan på Det Humanistiske Fakultet, mens arbejdet med den nye målplan er i sin afgørende fase.

»Jeg kender ikke blokadehistorien indefra. Det var et usædvanligt forløb. Jeg hører til dem, der synes, at det giver virkelig god mening, at de studerende er en del af diskussionen om, hvad universitetet og fagområderne skal, og der er heldigvis gode formelle rammer for, at de kan tage deres del af ansvaret,« siger Kirsten Busch Nielsen.

LÆS OGSÅ: To år var nok. Dekanen forlader Humaniora, og hele ledelsen står til udskiftning

»Rammerne er skelettet, og det skal fyldes op med gode uformelle kontakter og en samarbejdsånd, hvor man rækker ud efter hinanden og prøver at forstå, hvad der går galt, når man ikke kan nå hinanden.«

Den nye dekan vil endnu ikke udtale sig om indholdet af målplanen:

»Det er gået ganske hurtigt. Jeg ser sådan på det, at jeg går ind i et arbejde, der er i gang, og som skal fortsættes, og nu skal vi lige have lov at lære hinanden at kende,« siger hun.

Kirsten Busch Nielsen har været dekan på Det Teologiske Fakultet siden 2013, og før det var hun prodekan samme sted fra 2011 til 2013.

Hun har tidligere være med til at løse politisk udfordrende opgaver. Som formand for Københavns Universitets Personalepolitiske Udvalg spillede hun således en central rolle i revisionen af de krænkelsesretningslinjer, der havde været en kilde til heftig debat i medierne.

På universitetets intranet udtaler rektor Henrik C. Wegener, at han er glad for, at Kirsten Busch Nielsen har sagt ja til at træde til som dekan med kort varsel:

»Kirsten er en stærk, kompetent og erfaren leder, og hun er den helt rette til at sikre fortsat udvikling af forskningen, uddannelserne og administrationen.«

Seneste