Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Digter søges!

SYNSPUNKT - Det er på tide at finde en ny sang til de kandidater, der afslutter medicinstudiet.

Lægeløftet i universitetets festsal er en flot tradition. Studentersangerne synger, dekanen taler og oplæser til slut lægeløftet i henhold til kancelliskrivelse af 15. august 1815, hvorefter kandidaterne bliver kaldt op for at de med et håndtryk kan bekræfte deres løfte, og derefter få overrakt eksamensbeviset.

Jeg vil dog opponere mod at studentersangerne ved denne lejlighed skal synge H.C. Andersens I Danmark er jeg født. Første vers lyder som bekendt:

»I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,/der har jeg rod, derfra min verden går./Du danske sprog, du er min moders stemme,/så sødt velsignet du mit hjerte når./Du danske, friske strand,/hvor oldtids kæmpegrave/stå mellem æblegård og humlehave./Dig elsker jeg! – Dig elsker jeg!/Danmark, mit fædreland!«

For det forholder sig sådan, at studiet tiltrækker en række dygtige studerende fra de øvrige nordiske lande (og Indonesien, Bosnien-Hercegovina og Irak for blot at nævne nogle få andre). Jeg synes, det var upassende at se disse kandidater, der så dygtigt har klaret sig gennem studiet på Københavns Universitet, blive mødt af denne sang til den afsluttende ceremoni.

Ja, jeg må endda indrømme, at selv jeg, med min danske baggrund, godt kunne ønske mig et mere egnet tema til denne lejlighed end lige netop kærlighed til fædrelandet. I år er et godt år at vælge en ny sang til alle kandidater – uanset om de måtte være født inden eller uden for landets grænser.

Seneste