Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Andet

Dimittender bør droppe deltidsjob, hvis de vil undgå lavere dagpengesats

Arbejdsliv — Reglerne for beregning af dagpengesatsen er ikke til at gennemskue og bør laves om, siger nyuddannet humanist, der fik store problemer med a-kassen, fordi hun holdt fast i deltidsstudiejob.

Det kræver sin dimittend at skulle holde styr på dagpengereglerne, når man ikke er så heldig at få et fuldtidsjob umiddelbart efter studierne.

Det ved Sonia Pickering noget om. Hun blev kandidat i indoeuropæisk fra Københavns Universitet den 6. marts 2019. Dagen efter fik hun dagpenge til dimittendsatsen, der lå på 13.489 kroner.

Sonia Pickering havde ved siden af dagpengene en lille indtægt fra at arbejde få timer hver måned som instruktør i pole dance og som underviser i fremmedsprog for firmaet My Academy. De job gav hende en gennemsnitlig ekstra bruttoindtægt på 2.294,17 kroner per måned fra marts til og med juli – præcis som de havde forsynet hende med ekstra penge under studierne.

Men hun skulle have droppet de job, hvis hendes mål havde været at få en højere dagpengesats.

Ønsker at advare andre dimittender på dagpenge

Sonia Pickering fik 1. august 2019 et fire måneders vikariat som gymnasielærer på Nærum Gymnasium. Månedslønnen var 34.000 kroner, men efter vikariatets udløb vurderede Krifa, at hun nu kun var berettiget til en langt lavere dagpengesats.

Krifa medregnede nemlig alle måneder med få timers deltidsarbejde til en relativt lav løn i den ny dagpengesats. At have flere, små deltidsjob, mens man er på dagpenge, bliver altså til en økonomisk ulempe, og det har overrasket Sonia Pickering.

»Jeg håber, at jeg ved at fortælle om min oplevelse kan advare andre om, at reglerne er så uhensigtsmæssige, at det slet ikke kan betale sig at arbejde i nogle få timer hver måned og tjene et mindre beløb, hvis man samtidig får dagpenge. Jeg håber desuden, at politikerne vil revidere dagpengereglerne, for i dag understøtter de ikke, at man har deltidsarbejde. Tværtimod. Sig alle dine deltidsjob op, og gør det i god tid, før du dimitterer,« siger Sonia Pickering.

Hun siger, at hendes råd ikke gælder, hvis deltidsjobbet er karriererelevant.

Ny beregning gav færre penge end dimittendsatsen

Havde Sonia Pickering ikke haft sine deltidsjob fra marts til juli, ville hun efter sit vikariat i november have modtaget den maksimale dagpengesats på 18.886 kroner om måneden fra 28. november.

I stedet endte hun altså med at modtage en ny beregning fra Krifa, der lå 356 kroner under hendes dimittendsats, nemlig Oops!.

Sonia Pickering siger, at det forvirrede hende.

Sonia Pickering

»Jeg husker ikke, at Krifas a-kasse på noget tidspunkt informerede mig om, at jeg kunne risikere ligefrem at gå ned i ydelse til under dimittendsatsen, bare fordi jeg havde deltidsjob,« siger hun.

Krifa skriver i en e-mail til Uniavisen, at det skyldtes, at de i første omgang begik en fejl ved beregningen, og at de godt kan forstå, at det forvirrede Sonia Pickering.

Da Uniavisen viser Sonia Pickering svaret fra Krifa, siger hun, at det er første gang, hun hører, at det skyldtes en fejl fra a-kassens side.

I dag er hun klar over, at dagpengereglerne siger, at dagpengesatsen for dimittender aldrig kan blive lavere end dimittendsatsen.

Forsikringschef: Ny beregning er et engangstilbud

Krifa ønsker ikke at lave en hypotetisk beregning for Uniavisen på en ny dagpengesats til Pickering.

Det vil den konkurrerende a-kasse AJKS til gengæld gerne.

Her siger forsikringschef Marianne Heilmann, at Sonia Pickering havde ret til selv at vælge, om hun ville takke ja til en ny dagpengesats, eller om hun ville fortsætte med dimittendsatsen, og at det kan betyde meget for størrelsen på den sats, som hun kan modtage fremover:

»Efter vores opfattelse er det almindelig, god sagsbehandlingsskik at vejlede sit medlem om det,« siger Marianne Heilmann, og videre:

»Hvis Sonia Pickering ikke havde haft nogen deltidsjob overhovedet efter uddannelsen, er det korrekt, sådan som Sonia Pickering selv siger det, at vi hos AJKS ville have beregnet hendes nye dagpengesats til den maksimale sats fra den 28. november, efter hendes fire måneders ansættelse til en månedsløn på 34.000 kroner ophørte.«

Hovedreglen

Efter de almindelige regler (altså for de der ikke kommer på dagpenge, fordi de er blevet færdig med en uddannelse) om optjening af dagpenge kan der først beregnes en ny dagpengesats, når der er optjent en ny dagpengeret. Den beregning skal som hovedregel ske på de 12 bedste måneders indtægt inden for en periode på op til 24 måneder.

Reglen for dimittender

For dimittender på dagpenge sker en ny beregning på baggrund af alle måneder med indkomst – uanset hvor lidt, der er tjent i en måned. Dog kan det højst ske inden for en periode på 12 måneder.

Ifølge Marianne Heilmann er det en vigtig ting at få med om reglerne fra 2017, at dimittender har en særlig ret til at få beregnet en ny sats – men kun én gang.

Dimittender behøver ikke, som alle andre dagpengemodtagere, at vente på at få optjent en ny dagpengeret for at få en ny sats beregnet. De skal bare have haft et fuldtidsarbejde i mindst tre måneder for at have krav på en ny beregning, der så kan hæve deres dagpenge over dimittendsatsen.

»Hos AJKS skal vi altid spørge vores medlemmer, om de vil sige ja eller nej til den ny beregning,« siger Marianne Heilmann og fortsætter:

»Hvis den ny dagpengesats kun ligger 500 kroner over dimittendsatsen, så vil medlemmet måske vælge at vente, til det har haft endnu flere måneders ansættelse med høj løn, der kan indgå i en ny beregning, så satsen bliver endnu højere, for når først et medlem på dimittendsats har sagt ja en gang til en ny dagpengesats, så hænger medlemmet på den.«

Ferie endte med at indgå i ny beregning

Sonia Pickering holdt to måneders sommerferie, fra 22. april til 25. juni, og også her blev hendes små bijob en kilde til problemer med dagpengesystemet.

Hun havde frameldt sig sine dagpenge og arbejdede ikke i ferieperioden – og fik derfor heller ingen løn. Normalt indgår en periode uden løn ikke i en ny beregning af dagpengesatsen, men det skete alligevel i Sonia Pickerings tilfælde, fordi hun fik både skæve og forkerte udbetalinger fra sine deltidsjob med ind i sin ferieperiode.

Deltidsarbejdsgiveren My Academy, som Sonia Pickering havde arbejdet for i få timer i april måned som sprogunderviser, lavede en lønseddel til hende for maj måned i stedet for korrekt i april, og desuden sendte virksomheden hende en forkert lønseddel for juni. Derefter lukkede My Academy ned, så hun ikke kunne kontakte dem om fejlen. I alt fik hun ifølge de to lønsedler udbetalt 1.721,64 kroner (med halvdelen i maj og halvdelen i juni måned).

Nyuddannet – det skal du holde øje med

Krifa (Kristelig Fagforening) har nogle pointer, som er gode at have styr på for at få dagpenge, når du står som nyuddannet:

Kontakt din a-kasse inden 14 dage efter, du er blevet færdig med din uddannelse, både hvis du er jobsøgende eller allerede har job.

På den måde får du som nyuddannet jobsøgende ret til at modtage dagpenge på dimittendsatsen allerede efter en måned. Normalt skal man være medlem af en a-kasse i mindst et år.

Hvis du har været studiemedlem i minimum et år før dimission, kan du modtage dagpenge fra dag et.

Har du allerede et job, men det er tidsbestemt, eller du bliver sagt op inden for det første år, er det også vigtigt at du har benyttet dig af 14-dages reglen, fordi du så kan få dagpenge.

Overvej, om du skal fortsætte med dit studiejob. Hvis du ikke ønsker at fortsætte det, skal det opsiges, inden du får dit eksamensbevis. Hvis du først siger det op, efter din uddannelse er slut, får du tre ugers karantæne i dagpengesystemet. Du kan også vælge at fortsætte i studiejobbet, og så bliver de timer, du arbejder, trukket fra dine dagpenge.

Du kan læse flere råd fra Krifa her.

Magistrenes A-kasse har også samlet gode råd om betingelser for dagpenge til nyuddannede her.

Begge hendes feriemåneder indgik i den ny beregning og førte til, at hun den ny beregning fra 28. november havnede på en lav sats.

Til Uniavisen skriver Krifa, at det er korrekt, at alle måneder med en A-indkomst skal indgå i medlemmets beregning af en dagpengesats.

I mailsvaret står der også, at: »Det er korrekt, at vi som A-kasse kun må beregne en dagpengesats på baggrund af de data, som vi indhenter fra Skat. Det betyder derfor, at hvis der er en fejl i en arbejdsgivers indberetninger til Skat, så skal de rettes af Skat eller arbejdsgiver, inden vi må medtage de nye oplysninger i sagen.«

Sonia Pickering har flybilletter, der beviser, at hun slet ikke var hjemme i Danmark i maj og juni måned (som Uniavisen har set en kopi af), og Sonia Pickering siger, at forløbet undrer hende:

»De får det til at se ud som om, at jeg har arbejdet hver eneste måned, fordi lønnen er kommet forskudt, og fordi a-kassen kun ser på, hvad Skat får indberettet,« siger hun.

Sonia Pickering opgav at få rettet forholdene ved hjælp af Skat.

Krifa ville give hende tre ugers karantæne

I begyndelsen af januar 2020 kom Sonia Pickering igen i vanskeligheder på grund af sine deltidsjob.

»Krifa ville give mig tre ugers karantæne fra mine dagpenge, fordi jeg ved et tilfælde kom til at fortælle dem, at jeg havde forsøgt at opsige mit deltidsjob som instruktør hos House of Pole fra 1. januar,« siger Sonia Pickering.

Ifølge Krifa er det en del af a-kasselovgivningen, at de er nødt til at gøre det sådan.

Sonia Pickering havde på det tidspunkt planlagt at flytte til Australien sammen med sin kæreste, men de fik visumproblemer og måtte blive hjemme.

»Heldigvis fik min chef aldrig underskrevet kontrakten, så opsigelsen blev ikke aktuel, og selv om House of Pole i første omgang havde lagt et nyt vagtskema uden mig, satte min chef mig med det samme tilbage i min stilling, da jeg lige før jul gav besked om, at vi ikke tog til Australien alligevel,« siger Sonia Pickering.

Kun på den måde undgik hun karantæne.

Sig alle irrelevante deltidsjobs op, før du dimitterer

Sonia Pickering siger, at dagpengesystemet indeholder overraskelser.

»Jeg havde for eksempel overset, at man kan få karantæne fra sine dagpenge. Det vidste jeg ikke engang dengang. Desuden fortalte jeg dem i juli, at jeg havde fået et vikariat på et gymnasium, men dengang nævnte Krifa ikke noget om, at jeg ville få en lavere dagpengesats, når jeg havde været så ’dum’ at beholde mine deltidsjobs. Jeg har lært det på den hårde måde,« siger Sonia Pickering.

Sonia Pickerings konklusion i dag er, at det med de gældende regler ville have været mere rationelt for hende, at hun havde sagt alle sine deltidsjob op, så hun var helt ude af ansættelseskontrakter og lønsedler senest i løbet af februar måned – og altså på sikker afstand af den 6. marts 2019, da hun dimitterede.

I øvrigt trak a-kassen gennemsnitligt cirka 1.300 kroner fra hendes dimittendsats hver måned fra marts til juni, fordi hun tjente 2.294,17 kroner i snit på sine job i samme periode, så hendes netto lønindtægt i perioden er på cirka 5.000 kroner.

A-kassen medgiver: Reglerne er vanskelige

Hos Krifa siger specialistcenterchef Preben Kjeldsen, at han forstår Sonia Pickerings kritik af de gældende dagpengeregler.

»Vi anerkender fuldt ud, at det kan være svært at finde rundt i dagpengereglerne. Vi er som a-kasse underlagt disse regler og skal selvfølgelig følge dem. Vi vejleder løbende, men det er vigtigt, at vores medlemmer kontakter os, hvis de kommer i tvivl om deres unikke situation eller fremtidige scenarier, der kan have konsekvenser for deres dagpenge. Så vil vi selvfølgelig gøre alt for at hjælpe dem til den bedst mulige løsning.«

Ifølge Preben Kjeldsen kan Krifa ikke råde folk til at droppe deltidsarbejde som nyuddannede, for der kan være gode grunde til at holde fast i et deltidsjob, efter man er dimitteret. I nogle tilfælde kan kompetencerne fra deltidsjobbet skaffe et vikariat eller et fuldtidsjob.

Eksempel

Medlemmet dimitterede den 6. marts 2019 og modtager 82% satsen på 15.470 kr.

I perioden 6. marts 2019 – 31. juli 2019 arbejder medlemmet som vikar få timer per måned.

Der er indberettet 1 times arbejde i april, 250 kr.

Der er indberettet 3 timers arbejde i maj, 750 kr.

Der er indberettet 2 timers arbejde i juni, 500 kr.

Der er indberettet 3 timers arbejde i juli, 750 kr.

I perioden 1. august -31. oktober arbejder medlemmet fuld tid og får 36.000 kr. om måneden i løn:

Der er indberettet 160,33 timer i august, 36.000 kr.

Der er indberettet 160,33 timer i september, 36.000 kr.

Der er indberettet 160,33 timer i oktober, 36.000 kr.

Den 1. november bliver medlemmet ledig og beder om dagpenge.

Der foretages en beregning på de 7 måneders indtægt = 250 + 750 + 500 + 750 + 36.000 + 36.000 + 36.000 = 110. 250 kr.

Det svarer til 15.750 kr. per måned. Herefter fratrækkes 8% AMBI og herefter tages 90%, og satsen bliver = 13.041 kr.

NB: Hvis medlemmet ikke får en højere dagpengesats end dimittendsatsen, sker der ikke mere.

Foreløbig er enden på historien, at Sonia Pickering er ved at få et job som skolelærer i tysk og fransk på en folkeskole.

Et eksempel på udregning af dagpenge

Marianne Heilmann fra AJKS har for Uniavisen lavet et eksempel på en beregning (der er forskellig fra Sonia Pickerings sag) for en dimittend på dagpenge og med et deltidsjob, Den er gengivet i faktaboksen til højre.

Hun ridser de vigtigste regler for dimittender på dagpenge sådan her:

Et medlem, der er nyuddannet modtager dimittendsatsen.

Hovedreglen for beregning af dagpengesatsen er, at der skal ske en beregning, når et medlem får sin første dagpengeret. Får medlemmet derefter en ny dagpengeret, skal der beregnes en ny sats.

Hovedreglen er, at beregning sker på baggrund af lønnen i de 12 bedste måneder inden for de seneste 24 måneder.

For en nyuddannet, går man ikke længere tilbage end den dato, medlemmet dimitterede.

Er der ikke indberettet løn i mindst i 3 måneder, kan der ikke beregnes.

Er der mindre end 12 måneder, beregnes forholdsmæssigt på alle måneder.

Alle måneder med indkomst (dog højst 12 måneder), tages med i beregningen – uanset at nogen af månederne fx er til meget lav løn og gælder for få timer.

Seneste