Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Dobbeltmoral bag tilmeldingsfrister

SYNSPUNKT - Det er et frustrerende puslepil, at vi skal tilmelde os kurser og eksaminer før givne deadlines, men at der omvendt ikke er frister for, hvornår vi studerende kan få oplyst vores eksamensplaner og kususskemaer.

Undervisningstilmeldingen fungerer ikke. Skemaerne for kurserne er sjældent lagt op på kurser.ku.dk, når tilmeldingen åbner, og man ved derfor reelt ikke, hvilket forløb man tilmelder sig.

Selv læser jeg fag på to forskellige institutter og er derfor helt afhængig af skemaplanlægning. Når jeg ikke kender kursusforløbene, kan jeg ikke sammensætte et studieforløb, der opfylder studiekravene, og hvor undervisningen ikke ligger samtidig.

I år oplevede jeg, at skemaerne til nogle kurser blev offentliggjort et par dage inden undervisningstilmeldingen lukkede. Eller værre endnu: at skemaet for et kursus, jeg havde tilmeldt mig, blev ændret, torsdagen inden semestret startede.

For mig betød det, at undervisningen nu ligger oven i et andet fag. Jeg behøver vel ikke at forklare, at jeg af den årsag må gå glip af dele af undervisningen i flere fag, da de tidsmæssigt overlapper hinanden.

Det giver mig følelsen af, at min tid og de studieplaner, jeg lægger, er underordnede, eller i hvert fald ikke bliver respekteret.

Samme respektløshed gør sig gældende ved eksamenstilmeldingen på et af mine fag. Fra den 24. februar til den 3. marts 2014 skal vi tilmelde os eksamen. I skrivende stund er der fortsat ingen konkret dato, ej heller en fastsat periode, for hvornår eksamen foregår. Jeg ved endda ikke, hvornår jeg kan forvente at få oplyst, hvornår eksamensplanerne bliver offentliggjort.

Hvorfor kan vi ikke i det mindste få at vide, inden for hvilken periode eksaminerne ligger? Jeg finder det dobbeltmoralsk, at der er en deadline for, hvornår jeg som studerende skal tilmelde mig eksamen, når der tydeligvis ingen regler eller praksis er for deadline på oplysninger den anden vej. Det er ganske enkelt irriterende.

Vi forventes at planlægge ud i fremtiden, men kan ikke få at vide, hvornår fremtidige kurser eller eksaminer vil finde sted. Jeg bliver kaldt fuldtidsstuderende, og kan med god samvittighed sige, at jeg faktisk lever op til kravet om at studere på fuld tid. Men det betyder ikke, at jeg bare har 24 timer i døgnet, alle arbejdsdage, hvor jeg kan holde fri til eventuelt at gå til eksamen eller deltage i kurser.

Jeg er et voksent menneske der planlægger ud i fremtiden – ligesom alle andre, inklusiv universitetsansatte, velsagtens. Hvorfor må jeg ikke få lov at danne mig et overblik over, hvornår mine eksaminer skal foregå? Ville vi ikke alle have glæde af at planlægningen lå fast i lidt bedre tid?

Det kræver planlægning fra min side at skulle gennemføre et eksamensforløb på to forskellige institutter samtidig. Mit ønske om at få oplyst eksamensplanerne skyldes blandt andet, at mine eksaminer før har vist sig at ligge samtidig.

Rundt omkring på KUA hænger plakater, der tilskynder de studerende til at besvare et spørgeskema, om studiemiljøet på KU. KU vil forbedre dit studiemiljø. Vil du?, står der på plakaten. Og dét vil jeg gerne.

Deadlines for hvornår administrationen skal oplyse skemaer og eksamensplaner ville forbedre studiemiljøet for mig.

Det er ikke første gang jeg har skrevet til Uniavisen med konkrete forslag, der kunne forbedre mit studiemiljø. Sidste gang var i marts 2013. Jeg ville gerne have mine læselister i bedre tid, så jeg kunne forberede mig ordentligt til undervisningen. Prodekan Jens Erik Mogensen svarede også pænt, at det var i tråd med retningslinjerne på KU. Men der er bare ikke sket noget.

Flere gange har jeg personligt også henvendt mig til administrationerne på de pågældende institutter. Spurgt dem om skema, planlægning og så videre. Men der er svaret ofte, at de ingenting kan gøre. Noget med systemet.

Derfor klinger det hult i mine ører, når jeg bliver spurgt, om jeg vil være med til at forbedre studiemiljøet på KU. Jeg synes nemlig allerede jeg har prøvet at ændre de ting, der tynger mig. Det føles bare ikke rigtig som om, ledelsen ønsker at have mig med til at ændre noget.

Mit svar til ledelsens plakat er derfor »JA!«. Men mit spørgsmål er: »Vil I?«

LÆS OGSÅ: HUM: Derfor kan vi ikke levere fulde pensumlister på forhånd.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste