Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

DOKUMENTATION: Centre på Københavns Universitet

(samt centerlignende konstruktioner)

Det Biovidenskabelige Fakultet

• Animal Breeding Centre Denmark
• Center for Bioetik og Risikovurdering
• Center for anvendt bioinformatik
• Center for Eksperimentel Parasitologi
• Centre for Experimental Animal Nutrition and Physiology, CENP
• Center for Molekylær Plantefysiologi
• Center for Plantefiber- og Biomasseteknologi
• Centre for precision farming
• Centre for Social Evolution
• Center for Infection and Inflammation Research (CIIR)
• Dansk Center for Frøsundhed
• Levnedsmiddelcentret
• OPUS Centret

Det Farmaceutiske Fakultet

• Centre for Pharmaceutical Nanotechnology and Nanotoxicology

Det Humanistiske Fakultet

• Center for forskning i Den Nye Islamiske Offentlighed
• Centre for Canon and Identity Formation in the Earliest Literate Societies
• Center for Internationalisering og Parallelsproglighed
• Center for Komparative Kulturstudier
• Center for Kulturanalyse
• Center for Kønsforskning
• Center for Læseforskning
• Center for Moderne Europastudier
• Roots of Europe – Language, Culture and Migrations
• Center for Sociolingvistiske Sprog-forandringsstudier
• Center for Studier af Lighed og Multi-kulturalisme
• Center for Subjektivitetsforskning
• Center for Tekstilforskning

Det Juridiske Fakultet

• Center for informations- og innovationsret
• Center for Pensionsret
• Center for Retskulturelle Studier
• Center for Virksomhedsansvar
• Centre for European Constitutionalization
• FOCOFIMA
• WELMA

Det Naturvidenskabelige Fakultet

Tværgående centre
• Earth System Science Center
• eScience Center
• Nano-Science Centret
• Polar Science Center
• Space Science Center

Biologisk Institut
• Center for Ancient Genetics
• Center for Bioinformatik
• Center for Comparative Genomics
• Center for Functional and Comparative Insect Genomics
• Center for GeoGenetics
• Center for Macroecology, Ecology, and Climate
• Center for Social Evolution
• Danish Archaea Centre (DAC)

Datalogisk Institut
• Dansk Center for Grid Computing (DCGC)

Institut for Geografi og Geologi
• Center for Strategisk Byforskning
• HOBE – Center for Hydrology – Hydrological Observatory
• Nordic Center for Earth Evolution
• Nordic Centre for Studies of Ecosystem Carbon Exchange and its Interactions with the Climate System – NECC

Kemisk Institut
• Center for atmosfæreforskning
• Centre for Molecular Movies
• Dansk Center for Scientific Computing (DCSC)

Institut for Idræt
• The Copenhagen Muscle Research Centre (CMRC)

Institut for Matematiske Fag
• Center for Symmetry and Deformation

Niels Bohr Institutet
• Dark Cosmology Centre (DARK)
• DISCOVERY – Center of Excellence in Particle Physics Phenomenology
• Centre for Energy, Environment and Health (CEEH)
• Center for Is og Klima
• Center for Kvanteoptik (Quantop)
• Center for Models of Life
• Centre for Molecular Movies

Følgeforskningscentre
• IDA – Instrumentcenter for dansk Astronomi
• NICE – Nationale Instrumentcenter for CERN Eksperimenter
• DanScat – Instrumentcenter for røntgen- og neutronspredning ved udenlandske kilder

Statens Naturhistoriske Museum
• Center for GeoGenetics
• Center for Macroecology, Ecology, and Climate
• Center for Star and Planet Formation
• Nordic Center for Earth Evolution

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Institut for Psykologi
• Center for Supervision
• Center for Psykoterapiforskning
• Copenhagen Child Anxiety Project (CCAP)
• Center for Spæd- og Småbørn (CFSS)
• Center for Humanistisk Sundhedsforskning
• Person, Praksis, Udvikling og Kultur
• Center for Anvendt Socialpsykologi
• Centre for Multi-Ethnic Trauma Research (MET)
• Center for Arbejds- og Organisationspsykologi

Institut for Statskundskab
• Center for Valg og Partier (CVAP)
• Centre for Advanced Security Theory (CAST)
• Center for Europæisk Politik (CEP)

Sociologisk Institut
• Center for Bolig og Velfærd – Realdania Forskning
• Center for Forskning i Eksistens og Samfund
• Center for seksualitetsforskning – kultur/samfund/sundhed
• FAOS – Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier

Økonomisk Institut
• Centre for Applied Microeconometrics (CAM)
• Centre for Experimental Economics (CEE)
• Centre for Industrial Economics (CIE)
• Development Economics Research Group (DERG)
• Economic Policy in the Modern Welfare State (WEST)
• Economic Policy Research Unit (EPRU)
• Finance Research Unit (FRU)
• Microeconomic Research Unit (MRU)

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

• Proteincentret – The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research.
• Center for sund aldring – CESA
• Wilhelm Johannsen Centret for Funktionel Genomforskning
• Danish Arhytmia Research Centre
• Centre of Inflammation and Metabolism.
• Copenhagen Muscle Research Centre (et basalvidenskabeligt orienteret forskningskonsortium med deltagelse fra SUND, NAT, Københavns Universitet og Region Hovedstaden.)
• The Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research

Lundbeckfond-centre
• Center for Integreret Molekylær Billeddannelse af hjernen
• Center for Neurovasculær Signalering

Det Teologiske Fakultet

• Center for Afrikastudier
• Center for Studiet af Bibelens Brug
• Centre for Bible and Cultural Memory
• Center for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer
• Center for Europæisk Islamisk Tænkning
• Center for Naturalisme og Kristen Semantik
• Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)

• Center for Epigenetik – Centre for Epigenetics (i samarbejde med Syddansk Universitet)

(Samme center kan optræde flere steder på listen, fordi der deltager forskere fra forskellige institutter)

Kilde:
Fakulteternes hjemmeside

Seneste