Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Domstol frifinder studerende for æreskrænkelse

JURA – Jurastuderende Kristian Hegaards klage over undervisningen i Skatteret var så ’bagatelagtig’, at den ikke kan udgøre en æreskrænkelse, lyder byretsdommen.

»Jeg er glad, men ikke overrasket,« siger Kristian Hegaard, efter byretten i Helsingør har frifundet ham mandag den 12. september lige over middag.

Han var anklaget af sin underviser, ekstern lektor Michael Bjørn Hansen, for æreskrænkelse, fordi han havde sendt en klage over undervisningen i Skatteret til universitetet.

»Jeg er ikke overrasket, fordi min klage jo var blevet imødekommet af universitetet, og fordi mange studerende også bakkede op om klagen og erklærede sig enige. Og studenterambassadøren gav også udtryk for, at det var en hensigtsmæssig klage,« siger Kristian Hegaard.

Ikke taget stilling til, om der var dannet grupper

Domstolen har frifundet Kristian Hegaard, fordi hans klage over manglen på gruppearbejde i Michael Bjørn Hansens undervisning var af så ’bagatelagtig karakter’, at den ikke kan udgøre en æreskrænkelse.

»Retten finder, at udsagnet er af helt bagatelagtig karakter. Udsagnet er hverken i sig selv eller henset til de omstændigheder, hvorunder det er fremsat, egnet til at krænke Michael Bjørn Hansens ære eller til at nedsætte Michael Bjørn Hansen i medborgeres agtelse. Der foreligger således allerede af denne grund ikke en æresfornærmende sigtelse, jf. straffelovens § 267, der kan mortificeres i medfør af straffelovens § 273, hvorfor Kristian Hegaard frifindes herfor.«

Sådan står der i dommen. Retten har undladt at tage stilling til, hvorvidt der var dannet grupper eller ej. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Afgørelsen betyder, at Michael Bjørn Hansen skal betale sagsomkostninger på 31.250 kroner til statskassen. Til Uniavisen siger han:

»Retten lægger vægt på, at udsagnet er for bagatelagtigt til, at det kan falde under straffelovens paragraffer om æreskrænkelse. Men deri ligger, at der blev dannet grupper, således at Hegaards udsagn ikke er i overenstemmelse med sandheden. Jeg mener stadig ikke, at man som underviser skal finde sig i urigtige oplysninger i klager. Derfor vil jeg enten anke sagen eller føre den som ombudsmandssag. Det er ikke en sag, der dør her og nu.«

Også universitetets ledelse får kritik for sagens forløb af Michael Bjørn Hansen:

»Sagen har udstillet universitetets passivitet og mangel på dialog, når sådan en sag opstår. Denne sag viser inkompetence hos universitetet.«

Studenterrådet: studerende skal ikke være bange for at klage

Kristian Hegaard ser dommen som vigtig for studerendes klagemuligheder fremover.

»Med frifindelsen står det soleklart, at det er i orden at klage over sin undervisning, uden at man skal frygte en retssag,« siger han.

Også Studenterrådet mener, at frifindelsen er afgørende af princip:

»Det er godt, at han er frifundet, for det skulle meget nødigt være sådan, at studerende var bange for at klage over deres undervisning. Det er vigtigt, at studerende tør tage stilling til deres studier og uddannelse,« siger formand Malou Astrup Clemmesen og tilføjer:

»Jeg synes, det er ærgerligt, at underviseren har valgt at føre en retssag i stedet for at anerkende, at studerende har en aktiv rolle i at gøre undervisningen bedre, og at de studerendes bidrag kan føre til, at vi får et bedre universitet.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste