Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Dræbt KU-forsker foretrak frihed frem for fastansættelse

MINDEORD - Forsker ved KU Vagn Alstrup blev tirsdag d. 18. august skudt og dræbt under et røveri i sit hjem i Tanzania. Han blev 71 år gammel. Tidligere samarbejdspartner fortæller om Alstrups indsats for forskningen.

Vagn Alstrup var forsker i svampearter. En disciplin, der i fagverdenen kaldes lichenologi. Han havde sit speciale i lavparasitter, som er mikrosvampe, der vokser på lav. Igennem 40 år studerede og kortlagde han dem både herhjemme og i udlandet; blandt andet Grønland, Gotland Island.

Gennem hele sin karriere arbejdede han freelance. Platformen for de akademiske udgivelser var KU, men han var aldrig fastansat og blev tilknyttet projekter på Niels Bohr Institutet og Institut for Økologisk Botanik.

»Vagn var freelancer i ordets bedste betydning. Det kunne man mærke ved, at han beskæftigede sig med det, han gerne ville: Laverne og det sociale liv, der udsprang af kontakten til kolleger og amatører. Og der leverede han et fantastisk arbejde,« siger Ulrik Søchting, professor ved SCIENCE, og i mange år samarbejdspartner med Vagn Alstrup.

For selvom projektansættelser er ringere betalt end faste stillinger, så gav de Vagn Alstrup mulighed for at fordybe sig i præcis det han ville. Og friheden til at dyrke sine faglige interesser havde for ham den største værdi, fortæller Ulrik Søchting.

Skabte fællesskab for naturelskere

Vagn Alstrup var ikke kun respekteret blandt sine forskerkolleger omkring i verden. Han brugte også en stor del af sin tid på at formidle viden fra sin akademiske niche til et bredere fællesskab af danske naturentusiaster. Der er 1.000 forskellige lavparasitter i Danmark, og mange af dem er truede, fordi skovbrug og industri ofte prioriteres over naturbevarelse.

Det var noget, som Vagn Alstrup brugte mange kræfter på at ændre, fortæller Ulrik Søchting. Derfor mobiliserede han et stort fællesskab af danske amatører, som han havde arrangeret feltlejre og kurser for, og som satte stor pris på både hans viden og selskab.

Besøger man det såkaldte herbarium i Botanisk Have, der rummer cirka 184.000 indsamlinger af svampe og fra hele verden, vil man sandsynligvis støde på nogle af de nye arter, Vagn Alstrup kortlagde i løbet af sine mange år som forsker. Vagn Alstrup har, anslår Ulrik Søchting, haft et sted mellem 50.000 og 100.000 indsamlinger under sit mikroskop.

»Han vil blive savnet dybt i det danske lav-miljø på grund af sin store viden og sin altid beredvillige hjælpsomhed,« siger Ulrik Søchting.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste