Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Dyrlægerne ryger over til menneskelægerne

VETERINÆR - Dekanerne er hastigt i færd med at rentegne den grovskitse til en ny fakultetsstruktur på KU, som blev præsenteret den 19. september. Nu har de fundet en plads til dyrlægeuddannelsen - på Medicin.

De fire dekaner for de ‘våde’ fakulteter anbefaler nu, at veterinærforskningen bliver del af det nye Medicinske Fakultet.

Samarbejdsudvalget på Det Naturvidenskabelige Fakultet blev også orienteret om veterinærforskningens kommende status på et møde tidligere i dag, erfarer Universitetsavisen. Det kommende Nat-Life ser ud til at skulle rumme 12 fakulteter, mod i dag i alt 20.

1.000 studerende rykker

Dyrlægeuddannelsen har cirka 1.000 studerende, og KU råder desuden over topmoderne hospitals- og forskningsfaciliteter for både større og mindre husdyr, der er blevet opført inden for de senere år.

I marts 2011 indviede prinsesse Marie et spritnyt hospital på Frederiksberg Campus. Beliggenheden betyder dermed også, at Det Medicinske Fakultet kommer til at omfatte en hel del adresser i og uden for København.

Ifølge Lifes dekan, Per Holten-Andersen, har det været hårdt at anbefale en udflytning af et af Lifes vigtigste forskningsområder. Ifølge Kunet.dk »foreslår han også en række brobygningsinitiativer mellem et kommende Nat-Life og Det Medicinske Fakultet. Det kan for eksempel være koordinering af kurser, ulandsstrategi, forskningsstrategier og samvejledning af ph.d.-studerende.«

Lange ansigter hos jordbrugsakademikere og landbrugserhvervet

Både dyrlægernes og lægernes fagforeninger har aktivt støttet, at veterinæruddannelserne bliver del af Det Medicinske Fakultet. De har peget på, at mennesker og dyrs helbred har mange lighedstræk og på mange måder hænger sammen.

Men i fødevare- og landbrugssektoren vil dagens nyhed være en stor skuffelse. Både JA – fagforeningen for jordbrugsakademikere og interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer har beklaget fusionsplanerne og opsplitningen af Lifes forskning og bruddet med fakultetets særlige profil.

JA’s formand, Kirsten Holst, mener, at Life står til at miste »den stærke faglige sammenhæng’ på fakultetet, hvis fødevarevidenskabelige fokus populært kan koges ned til sloganet ‘fra jord til bord’.«

Dekanerne på KU erkender da også ifølge Kunet, at en af ulemperne ved deres forslag, er at den rummer ‘få fordele for husdyrområdet’. De har imidlertid konkluderet, at fordelene samlet set er størst.

chz@adm.ku.dk

Seneste