Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Efter intens SU-debat: Regeringen nedsætter ekspertudvalg

SU — Regeringen har nedsat et panel af forskere, der skal vurdere SU’ens betydning for blandt andet samfundsøkonomi og social mobilitet. Formanden afviser dog, at det er panelets opgave at fremsætte konkrete forslag.

Stride vinde er blæst om SU-systemet i de seneste år.

I 2016 lagde regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen op til at skære SU’en med 20 procent, og sidste år anbefalede De Økonomiske Råd, at studiestøtten på kandidatuddannelser omlægges til lån.

I stedet annoncerede uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) i august, at han ville nedsætte et ekspertudvalg, der skulle skabe mere viden om SU-systemet inden eventuelle reformer. Nu har han så gjort udvalget til virkelighed.

Det består af fem danske forskere med økonomiprofessor fra Aarhus Universitet og tidligere overvismand, Torben M. Andersen, i spidsen og lektor i sociologi Kristian Bernt Karlson som eneste medlem fra Københavns Universitet.

Sammen skal udvalget ifølge Uddannelses- og Forskningsministeriet »se nærmere på de samfundsøkonomiske konsekvenser af den måde, som SU-systemet er indrettet på, og kortlægge SU’ens betydning for forskellige grupper af uddannelsessøgende«.

Konkret skal udvalget undersøge, hvordan systemet påvirker for eksempel uddannelsesvalg, studietid, frafald, uddannelseskvalitet og social mobilitet.

Arbejdet forventes at munde ud i en rapport inden udgangen af 2019.

Formand: Vi skal ikke lave forslag

I kommissoriet skriver Uddannelses- og Forskningsministeriet, at udvalget på baggrund af analyser skal »vurdere betydningen af mindre og større potentielle ændringer af den danske studiestøtte, herunder fx justeringer i SU-takster, lånemuligheder mv.«

Formanden for ekspertudvalget, Torben M. Andersen, har på linje med sidste års vismandsrapport tidligere advokeret for en omlægning af studiestøtten på kandidatuddannelser. Tilbage i 2009 kaldte han systemet for »en omvendt Robin Hood« i Dagbladet Information.

Nogle ændringer kan være hensigtsmæssige, og nogle kan være mindre hensigtsmæssige, og de fører til nogle afvejninger, som til syvende og sidst er politiske. Det skal vi ikke gå ind i.

Torben M. Andersen, formand for SU-ekspertudvalget

Til Uniavisen siger han dog, at det ikke er ekspertudvalgets opgave at fremsætte forslag, snarere at belyse de effekter, som de kan have.

»[Vismændenes anbefalinger] indgår i vores arbejde på linje med alt muligt andet, der har været oppe i diskussionen om SU. Vi er ikke blevet bedt om at komme med konkrete forslag, men at gå ind og se på, hvordan forskellige ændringer kan påvirke aspekter som social mobilitet, hvem der tager uddannelserne, hvilke uddannelser de tager osv. Hele splittet imellem, hvad der er stipendium og lån er selvfølgelig også en del af det.«

Du har tidligere udtalt, at det er skævt, at dem, der får de længste uddannelser og kommer til at tjene mest, bliver finansieret af dem, der er dårligere stillet. Er det fortsat din holdning?

»Det, vi skal gøre her, er at belyse de effekter, der kan være af forskellige omlægninger. Og det er jo sjældent, at der kun er en effekt på én ting. Nogle ændringer kan være hensigtsmæssige, og nogle kan være mindre hensigtsmæssige, og de fører til nogle afvejninger, som til syvende og sidst er politiske. Det skal vi ikke gå ind i.«

Ministeren har tidligere sagt, at han vil afvente jeres resultater: Har I fået en garanti om, at der bliver ro om SU’en, mens I arbejder?

»Garantier findes vel ikke i den branche. Det er udgangspunktet, at nu får vi lavet det her først, men jeg er bevidst om, at der kan ske forskellige ting på den politiske scene, som vi ikke er herre over.«

Ekspertudvalget er nedsat på et tidspunkt, hvor der med sikkerhed kommer et folketingsvalg undervejs – og måske en ny regering. Hvor meget har I tænkt over det?

»Det har vi da tænkt over, men vi har en forståelse af, at der er en relativt bred enighed om at få det her undersøgt og afklaret.«

Udover Torben M. Andersen og Kristian Bernt Karlson består panelet af professor i sociologi ved University of Western Ontario, Anders Holm, seniorforsker i økonomi ved Statistics Norway, Lars Johannessen Kirkebøen og Maria Knoth Humlum, lektor i økonomi ved Aarhus Universitet.

Seneste