Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Arbejdsmiljø

Eksamensangst: 5 gode råd til undervisere

Eksamensstøtte — Det er ikke altid nok, at undervisere taler med hinanden om, hvordan de skal takle studerende, der bliver angste til en eksamen. Her kommer fem råd til undervisere i eksamenssituationer med angste studerende.

Panik og angst kan påvirke en eksaminands præstation negativt til en eksamen, hvis det hele pludselig virker uoverskueligt for den studerende. Det gælder også, selv om eksaminanden måske kan sit stof.

Men hvordan kan underviserne ved Københavns Universitet (KU) hjælpe, når de skal eksaminere en nervøs studerende til en mundtlig eksamen? Hvilke metoder og strategier er bedst at gøre brug af?

Som lektor Kresten Anderskouv siger til Uniavisen, mangler han og hans kollegaer viden om emnet, og i værste fald risikerer de at give dårlige råd videre, når undervisere en gang imellem taler med hinanden om det.

Derfor efterspørger Kresten Anderskouv, at nogle andre end underviserne selv kommer med kvalificerede forslag til, hvordan de kan håndtere eksamensangsten hos de studerende.

Vil gerne lave en guide med gode råd

Den opgave tager Søren Hedegaard Sørensen, leder af Sektion for Vejledning og Studiemiljø på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, gerne på sig.

Det er hans afdeling, der tager imod og taler med undervisere, når de ønsker et råd.

»Jeg er altid åben for både forslag og spørgsmål,« siger Søren Hedegaard Sørensen.

Fem gode råd

Sig det højt: Underviseren må gerne melde ud i undervisningen i god tid inden eksamen, at det er helt normalt at være nervøs. Så ved de studerende, at det ikke er forkert at tale om angst til eksamen, hvis de får brug for det.

Vi ser dig: De studerende kan have brug for at få at vide, at en underviser har mange års erfaring og er i stand til at skelne imellem en studerende, der er fagligt usikker og en, der lider af eksamensangst.

Sæt rummet: Eksaminator skal gøre det, som Line Johansen kalder for at sætte rummet: Sig til den studerende: »Her skal du sidde, her er der vand, det er mig, du skal tale med, og som stiller spørgsmålene, og her er censor«. Det skaber nemlig en tryghed, når underviseren tager ansvar og signalerer, at den studerende kun skal fokusere på at gå til eksamen, for underviseren har styr på resten.

Et spørgsmål ad gangen: Stil et spørgsmål ad gangen, hvis den studerende ser ud til at have angst. Hvis eksaminanden ikke svarer, så stil spørgsmålet igen, for det kan en studerende med angst have brug for. Det kan være fristende at fyre løs, men den angste studerende har mistet overblikket, og så er det bedre kun at stille et spørgsmål ad gangen.

Vis hensyn: Undlad direkte at spørge, om en studerende har angst, for det kan virke intimiderende og udfordrende. Det gælder især, hvis den studerende forsøger at skjule sin angst. Hvis underviseren kan se, at nogen slås med angst, så spørg i stedet, om der er noget, de har brug for. Så får de mulighed for at bede om vand fx. Det giver også en kort pause, så den studerende kan samle sig. Samtidig får de også selv mulighed for at fortælle, at de kæmper med angst, hvis de har brug for det.

Kilde: Studenterrådgivningen

Når det gælder spørgsmålet om eksamensangst, har Københavns Universitet ifølge Søren Hedegaard Sørensen i dag et rigtig godt samarbejde med Studenterrådgivningen (SRG), og fakulteternes studievejledere og pædagogiske konsulenter kan også henvise de studerende, der slås med angst, videre til SRG for at få hjælp.

»Vi vil generelt gerne gøre SRG’s tilbud mere synlige for alle, og når det gælder underviserne, vil vi gerne være med til at lave fx en pamflet med nogle gode råd til, hvordan undervisere kan håndtere studerendes eksamensangst. Det kan vi nemt gøre,« siger han.

Umuligt at vide, hvem der rammes til eksamen

Line Johansen er en af dem, der står til rådighed, hvis Søren Hedegaard Sørensen – eller andre – beder om hjælp.

Hun er en af de psykologer, der arbejder hos SRG med at løse opgaven for KU med at rådgive studerende. Hun taler med alle slags studerende om mistrivsel, og SRG har også en afdeling, der tager sig af at hjælpe studerende, der har brug for særlig pædagogisk støtte (SPS).

Men ifølge Line Johansen kan problemet med eksamensangst ramme alle studerende, også selv om de ikke har en diagnose, og problemet viser sig måske først til en mundtlig eksamen, hvor underviseren pludselig står og skal forsøge at takle situationen selv.

Søg hjælp hos pædagogiske konsulenter

Der er altså hjælp at hente for underviserne på universitetet.

»Overordnet set burde underviserlandskabet være rimelig godt orienteret om, at der er muligheder for at få noget psykologfaglig og studieteknisk hjælp til den her type af udfordring,« siger Søren Hedegaard Sørensen og fortsætter:

»Underviserne skal tale med de pædagogiske konsulenter, for de ved, hvordan man indretter et undervisningsforløb eller en eksamenssituation, der kan forebygge stress og angst hos deres studerende.«

Ifølge Søren Hedegaard Sørensen er det de pædagogiske konsulenter, der er ansat på fakulteterne, der først og fremmest kan hjælpe, så underviserne er nødt til at sætte sig ind i systemet på hvert af KU’s seks fakulteter.

»Det er selvfølgelig en forudsætning, at underviserne kender til de ressourcer, vi har på Københavns Universitet, og at de kender til vores samarbejde med Studenterrådgivningen. Men de kan som sagt altid kontakte os,« siger Søren Hedegaard Sørensen.

Seneste