Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Eksamensmareridt på Medicin

OMMER - Over 200 studerende havde et mareridt af en eksamen på Medicin. Spørgsmålene var fejlfyldte, og opgavestilleren ville ikke høre på de studerendes klager. Efter protester erkender KU nu fejlen og lader eksamen gå om.

»Når man bruger 3-4 måneder på at forberede sig til eksamen burde man forvente, at opgavestillerne har gjort sig umage med at lave spørgsmålene,« siger den medicinstuderende Signe Vange.

Hun og mange andre studerende ser med frustration tilbage på eksaminationsdagen i intern medicin og kirurgi tilbage i januar. Det fremgår af en eksamensklage, som Uniavisen er kommet i besiddelse af, og som mere end hundrede studerende har skrevet under på.

Efter ugers terperi skulle flere end 200 studerende fra den første årgang på medicinstudiets kandidatuddannelse i midten af januar til eksamen i KU’s lokaler på Peter Bangs Vej.

Tidligt undervejs bliver Signe Vange og andre medstuderende klar over, at noget er galt. Flere af opgaverne i eksamenssættet har fejl og mærkelige formuleringer, og forvirringen ender med, at de studerende via en eksamensvagt får kontakt til opgavestilleren.

»Vi sidder over 200 studerende og er forvirrede over de her spørgsmål, og det eneste svar lyder: ’Forhold jer i ro og løs opgaverne – der er ikke fejl i sættet’. Det oplevede jeg som en bedrevidende og arrogant måde at håndtere forvirringen på,« siger Signe Vange, der ligesom resten af sin årgang måtte fortsætte med at svare på flere spørgsmål, der ifølge de studerende slet ikke gav mening.

Som at støde hovedet mod muren

På trods af gentagne henvendelser vil opgavestilleren ikke erkende sine fejl, fortæller Signe Vange, og eksamen fortsætter i uvished for de kandidatstuderende medicinere.

De mange afbrydelser resulterer i en forespørgsel om forlængelse af årgangens besvarelsestid. Dette bliver afvist af den eksamensansvarlige – igen med henvisning til, at der ikke er fejl i sættet.

»Håndteringen af alt det her er virkelig provokerende« – Signe Vange, medicinstuderende og klageskriver

»Som at støde hovedet mod muren,« beskriver Signe Vange situationen.

Forvirringen bliver total, da de studerende efter eksamen finder ud af, at fællesbeskederne i Peter Bangs Vejs mange lokaler ikke har været enslydende. I visse lokaler blev enkelte fejl altså anerkendt, mens studerende i andre lokaler arbejdede videre i uvished.

Dermed har de studerende ifølge klagen haft forskellige forudsætninger for at svare rigtigt til eksamen.

Karaktergivning udskudt 20 minutter før deadline

I ugerne efter eksamen venter årgangen forgæves på instituttets anerkendelse af fejlene. Men 20 minutter før karaktererne skal gives, giver KU lyd fra sig. Pludselig er fejlene indrømmet, og karaktergivningen udskydes tre dage, da flere spørgsmål udgår af bedømmelsen.

»Håndteringen af alt det her er virkelig provokerende. Man er altid nervøs og spændt forud for en karaktergivning, og så får vi i sidste øjeblik en mail om, at vi må vente yderligere tre dage,« siger Signe Vange.

Ud over ventetiden betyder udskydelsen også, at dumpende studerende uden videre får skåret tre dage af deres oplæsning til re-eksamen fra.

Giv os en undskyldning

De mange fejl blev, kombineret med KU’s pludselige u-vending, dråben der fik bægeret til at flyde over for Signe Vange, der er medforfatter til de studerendes klage. Den beskriver forløbet som ’meget lidt empatisk og meget lidt hensynsfuldt’ og har fået 106 underskrifter.

»Vi er frustrerede over, at systemet synes at fungere sådan, at det i alle situationer er os studerende man tager færrest hensyn til,« lyder det blandt andet i fællesklagen.

Derfor er det for Signe Vange vigtigt at få »en undskyldning og får rettet op i problemerne med eksamenssæt, der alt for ofte er fyldt med fejl.«

Studieleder giver et gratis ekstraforsøg

Efter de studerendes klage har KU besluttet at tilbyde hele årgangen et ’gratis’ ekstraforsøg til eksamen i intern medicin og kirurgi.

Man kan således uden konsekvenser tage eksamen om og bagefter beslutte sig for, hvorvidt man vil lade karakteren fra første eller andet forsøg gælde. Det forklarer den nytiltrådte studieleder på Medicin, Jørgen Kurtzhals.

Vedkommende er efter den her eksamen ikke længere eksamensformand i dette fag. Det skal ikke ses som en fyring, men som en frivillig fratrædelse« – Jørgen Kurtzhals, studieleder på Medicin.

På trods af ekstraforsøget og de mange fejl kan Jørgen Kurtzhals dog godt stå inde for fagets faglighed:

»Ingen er sluppet igennem det her fag uden at have den nødvendige faglighed, og vi har ikke været mildere i vores karaktergivning, end vi ellers ville have været,« siger han.

I klagen står der, at det ’snarere er reglen end undtagelsen, at der er betydelige fejl og tvetydige formuleringer i vores eksamenssæt’. Hvad får det her af konsekvenser?

»Kvaliteten af vores eksamener var allerede noget det gamle studienævn tog fat på sidste år, og vi tager fejl i eksamenssæt meget alvorligt. Det er også derfor, at alle nu får et ekstra forsøg,« siger Jørgen Kurtzhals.

Han afviser dog at rykke re-eksamen trods beklagelserne over, at dumpende studerende pludselig fik tre dage mindre at læse op i.

Eksamensformandens ansvar

Flere ting går øjensynligt galt i den her proces. Hvem bærer ansvaret for fejlene?

»I sidste ende er det eksamensformandens ansvar, at der ikke er fejl i spørgsmålene. Jeg kan oplyse, at vedkommende efter den her eksamen ikke længere er eksamensformand i dette fag. Det var dog planlagt på forhånd og har ingen sammenhæng med de aktuelle klager,« siger Jørgen Kurtzhals og oplyser, at andre eksamensformænd i løbet af foråret skal på en konference i England for at lære mere om, hvordan eksamener udformes.

»Jeg har stor sympati for de studerende, og det er også derfor at vi reagerer på det her,« siger studielederen på Medicin.

Udover eksamen i intern medicin og kirurgi oplyser Jørgen Kurtzhals også, flere spørgsmål blev fjernet fra bedømmelsen af eksamen i diagnostiske fag i januar grundet fejl.

Det gratis ekstraforsøg i intern medicin og kirurgi ligger i starten af marts. Det er endnu ikke klart, hvor mange studerende der tager imod tilbuddet.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste