Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Endnu et dyk til Datalogi

Antallet af optagne på Datalogi dropper fortsat, og instituttet efterlyser assistance fra erhvervslivet der erkender at samarbejdet ikke har formået at relancere studiet

Datalogi har igen i år optaget færre studerende hvilket betyder at studiet ifølge Videnskabsministeriet er inde i en bekymrende nedadgående spiral, fra 221 i 2003 over 163 i 2004 til 87 sidste år og dette års bundskraber på kun 66 nye studerende.

Institutleder Stig Skelboe forklarer at det ikke kun er herhjemme at interessen er dalet drastisk. I eksempelvis Nordamerika, Japan og England mangler de også nye studerende.

»Det faldende optag bekymrer os selvfølgelig, og vi har allerede for to år siden taget initiativer med kontakt til gymnasieskolen. Vi har masser af ideer, men mangler ressourcerne. De penge vi har, skal bruges til undervisning og forskning.«

Instituttet har i år taget konsekvensen af de lave ansøgertal og reduceret antallet af studiepladser fra 220 i 2005 til de nuværende 150.

»Vi skal stå til rådighed for oplysning omkring studiet, men markedsføringen er ikke vores ansvar,« erklærer han og henviser til at ansvaret for vejledning om videregående uddannelser er samlet i Undervisningsministeriet, og vejledningen sker gennem de syv regionale Studievalg-centre.

Institutlederen efterlyser mere assistance fra erhvervslivet og henviser til den opbakning Ingeniørforeningen i Danmark yder til markedsføring af ingeniørstudierne.

Assistance fra branchen
Hos brancheforeningen IT-Branchen, der repræsenterer 90 procent af den danske it-omsætning, erkender direktør Jakob Lyngsø at man ikke har formået at relancere datalogistudiet.

»Samarbejdet mellem IT-Branchen og uddannelsesinstitutionerne har fungeret, men vi må erkende at vi ikke har gjort tilstrækkeligt for at komme i kontakt med de unge mennesker. Vi har måske gjort faget lidt for nørdet«

Han understreger at dataloger er ualmindeligt efterspurgte i branchen, og derfor skal der fortsat være fuld skrue på datalogistudiet.

»Hvis de svage optagelsestal fortsætter, bliver konsekvensen at vi enten må importere arbejdskraft, eller at virksomhederne flytter udenlands,« advarer Jakob Lyngsø.

Til vinter lancerer IT-Branchen en charmeoffensiv kaldet ‘it-natten’ der skal få unge til at interessere sig for en fremtid inden for it. Her vil danske it-virksomheder åbne sine døre en aften i januar og vise at de kan tilbyde en mangfoldighed af spændende opgaver.

Stabilt optag på ITUniversitetet
På IT-Universitetet i København uddannes efterhånden halvdelen af Danmarks it-kandidater, og igen i år er optaget stabilt med 206 nye studerende på kandidatuddannelsen.

Rektor Mads Tofte mener at indholdet af uddannelsen er vigtig i kampen om de unge.

»Folk søger ind her fordi de har hørt godt om det fra nuværende studerende. Derfor kan man ikke løse problemet med markedsføring. Man er nødt til at ændre indholdet af undervisningen.«

På Datalogi har man ingen planer om en radikal ændring af uddannelsen, men indholdet bliver opdateret løbende, forsikrer institutlederen.

Datalogi har ellers siden juni været plaget af en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut der fastslår at syv ud af ti studerende dropper studiet i løbet af de første fire år.

Stig Skelboe forklarer at cirka halvdelen af de frafaldne typisk stopper fordi de i løbet af studieforløbet får tilbudt job i it-branchen, og derfor er uddannelsen på ingen måde spildt på denne gruppe set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt.

Ifølge Stig Skelboe har IT-Universitetet tappet af en kilde af humanistiske bachelorer med udsigt til arbejdsløshed, og desuden mener han ikke at de to uddannelser kan sammenlignes.

»Du kan ikke tilegne dig samme it-kompetence gennem en to års overbygning på IT-Universitetet som gennem en fem års dataloguddannelse,« fastslår han.

Det er anslået at de danske it-virksomheder står og mangler 1000 højtuddannede it-kandidater, og med det faldende optag på blandt andet datalogistudiet har ønsket om højt kvalificeret arbejdskraft for øjeblikket lange udsigter.

Seneste