Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Er administrationen på Jura ond?

ADMINISTRATIVT ROD - De ansatte i studieadministrationen på Det Juridiske Fakultet er presset i bund af reformer og besparelser, mener Kristian Dam Hove, formand for Forenede Jurister.

D. 6/10 havde Uniavisen en artikel med overskriften ”Thi kendes for ret: Jura skyldig i studierod”.

Artiklen kom blandt andet ind på hvordan de studerende ofte oplever problemer med administrationen: det kan være dårlig sagsbehandling, manglende overblik og en generel følelse af, at administrationen ikke er til for en.

Den seneste studiemiljøundersøgelse fra 2016 viste ganske rigtigt også, at administrationen klart er en af de største stress-faktorer for de studerende på Jura.

Der er ingen tvivl om, at alt for mange jurastuderende oplever problemer med administrationen. Det er ikke til diskussion. Spørgsmålet nu er hvad vi skal gøre ved det? Man fristes nogle gange til at spørge administrationen, om de faktisk er onde. Det er heldigvis ikke tilfældet. Hvis man tog hele administrationen og erstattet den med en ny en, så vil man stadig stå med de samme problemer.

Reform og besparelser er synderne

Derfor bliver man nødt til at forstå, hvor administrationen er som den er, før man kan ændre noget. Roden til administrationens problemer er henholdsvis regler og økonomi.

I 2013 fik regeringen gennemført en fremdriftsreform med det formål at få studerende hurtigere igennem uddannelsessystemet. Uden at komme ind i en diskussion om hvorvidt selve hensigten var god eller ej, så medførte den et hav af administrative problemer, især dispensationsansøgninger. De problemer er, på trods af det landede en opblødning af reformens rigide regler i sommers, stadig nogle, som administrationen mærkes af i dag.

Det andet problemer er universitets økonomi. Finansloven fra 2016 indebærer at Københavns Universitet modtager 2 % mindre om året, konsekvenserne her var 300 millioner kroner mindre om året i 2016, og yderligere 200 millioner skal der ’effektiviseres’ for frem til 2020. I Finanslovsforslaget for 2017 er det nu blevet udvidet til 2021, så politikerne har tydeligvis ingen planer om at stoppe nedskæringerne. I 2016 betød det, at 7,1 % af stillingerne på jura blev nedlagt.

Administrationen kan ikke beskæres

Daværende uddannelses- og forskningsminister, Esben Lunde Larsen, kaldte universiteterne ’kornfede’, og der var en generel konsensus blandt politikerne om, at administrationen på universiteterne var blevet for store, og der sagtens kunne skæres på den, uden at de studerende ville blive påvirket af det. Alle jurastuderende som har været i kontakt med administrationen ved, at der simpelthen ikke kan skæres på det område.

I Uddannelsesservices Team Sagsbehandling sidder der i øjeblikket otte ansatte. Alene i forhold til dispensationsansøgninger behandler de omkring 1.400 om året. Samtidigt skal man ikke glemme, at jura er det største fag på KU med 4.500 studerende, så der er mange ting, som skal gå op i en højere enhed.

Samtidigt må man også give fakultet anerkendelse for, at de tager problematikken seriøst, og reelt prøver på at forbedre administrationen. Der kan hurtigt gå sport i at lægge administrationen for had, hvilket man virkelig skal passe på med.

Begrænsede rammer

Det her er hverken en kritik af artiklen eller et ubetinget forsvar af administrationen. Det er en konstatering af, at administrationen arbejder inden for nogle rammer, som er stærkt begrænsende, og som man bliver nødt til at basere sin kritik på. Det hjælper dog ikke at forholde sig passiv.

Det er også derfor, at Forenede Jurister arbejder i Studienævn for, at fremdriftsreformens regler ikke skal forhindre de studerendes mulighed for at tilrettelægge deres uddannelse efter deres ønsker, og derfor ikke bliver pålagt uhensigtsmæssig startmerit, som forhindre de studerende i at få den uddannelse, som de ønsker.

Samtidigt sikrer vi, at administrationen faktisk bliver holdt op på den kritik, som bliver luftet.

Som en afsluttende bemærkning, så kan der kun lyde en opfordring til at komme til Uddannelsesalliancens demonstration d. 13. oktober, for at sige nej over for nedskæringer på uddannelse, og fortælle politikerne, at vores administration ikke kan klare flere nedskæringer.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste