Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

Er Blair fair?

ENGLAND - Undervisningsafgiften tredobles, men første afdrag skal først falde når studerende begynder at tjene seriøse penge

I månedsvis er den britiske premiere-minister, Tony Blair, skiftevis dukket op i studenterforeninger og tonet frem i fjernsynet for at sælge sin reform af de engelske universiteter.
»Vores problem er at universiteterne mangler penge hvis de skal klare sig i den globale økonomi. Hvor skal vi få dem fra? Mit bedste bud er at det er rimeligt at de studerende selv bidrager mere til den uddannelse der en dag vil hjælpe dem til en høj indtægt,« har Tony Blair sagt igen og igen.

Efter en hed offentlig debat, intense forhandlinger og en række politiske studehandler er det nu endelig lykkedes premiereministeren at vinde tilslutning til sin plan. I ugen da han blev frifundet i den dramatiske sag om våbeneksperten David Kellys død, stemte et spinkelt flertal på 316-311 i det britiske underhus for reformen der betyder at engelske universiteter fremover kan tage op til tre gange så meget i undervisningsafgift – og senere måske endnu mere.

De studerende er rasende. De siger at udsigten til en tårnhøj studiegæld vil afholde mange unge fra at søge ind på universiteterne. Det gælder særligt unge fra familier med lav indkomst. Frygten for en gæld større end forældrenes årsindtægt vil få dem til flygte fra de videregående uddannelser, advarer studenterforeningerne.

Uddannelse og udskrivning
Tony Blairs reform støttes imidlertid af størstedelen af de engelske universitet-ers ledelser der har sluttet sig sammen i Universities UK.
For at holde et internationalt niveau skal universiteterne bruge et beløb på om-kring ti milliarder engelske pund (over 100 milliarder kroner), viser beregninger fra Universities UK, og den nye reform vil levere den første milliard.
»Det er en start. Men der er lang vej endnu. Forskellen på de offentlige midler der gives til universiteternes under-visning og uddannelsernes reelle omkostninger har været stigende for længe,« siger Sir Colin Lucas der er prorektor på Oxford Universitet.

Når universiteterne er blevet så dyre i drift, skyldes det at det britiske statsfinansierede universitetsbudget ikke er vokset i samme hast som den massive tilgang af studerende der har fundet sted gennem de seneste 20 år.
Da Tony Blair kom til magten i 1997, annoncerede han at hans tre største prioriteter var ‘uddannelse, uddannelse og uddannelse’. Og med regeringens konkrete mål at 50 procent af alle 18-30-årige skal have en videregående uddannelse, er der ingen udsigt til at massetilgangen vil dale.

Cambridge versus Coventry
Ikke alle universiteter er dog tilfredse. Indtil nu har alle bachelorstuderende skullet betale en afgift på 1.200 pund (13.000 kroner) om året. Med reformen vil det fra år 2006 være op til universi-teterne selv at fastsætte en pris. Indtil videre er der et loft på 3.000 pund (33.000 kroner) årligt. Men allerede fra 2009 vil det loft kunne hæves, eventuelt fjernes helt.

Den fleksibilitet er et af reformens hed-este stridspunkter fordi mindre og knap så kendte institutioner frygter at det betyder starten på et nyt klassesystem hvor de store og velrenommerede universiteter danner en eksklusiv overklasse mens de mindre og knap så prestigefyldte institutioner sakker bagud.
»De differentierede undervisningsafgifter vil føre til et elitært tolagssystem, splittet mellem dem der har og dem der ikke har. Vi kan ikke have en situation hvor – om ti års tid – Cambridge Universitet koster fem gange mere end Coventry Universitet. Det vil forhindre de klogeste unge fra dårlige baggrunde i at komme på de bedste universiteter,« siger labourparlamentarikeren Tom Watson der har modsat sig reformen.

Americana
Det finansieringsproblem som massetil-gangen til universiteterne har givet Tony Blair, er Storbritannien ikke ene om. Overalt i Europa står regeringer ansigt til ansigt med den problematik.

I takt med at de europæiske lande søger at løse de problemer, har det langt mere liberaliserede amerikanske universitets-system taget over som verdens førende.
Ifølge en nylig undersøgelse foretaget af den europæiske kommission er 35 af verdens 50 bedste universiteter ameri-kanske. Med sin reform har Tony Blair imidlertid taget det første skridt mod en amerikanisering af det traditionsrige engelske universitetssystem i håbet om at det vil sikre de nødvendige midler til igen at placere England i top. Men prisen er opgivelsen af det statsfinansierede og overvejende gratis universitetssystem som hidtil har kendetegnet Europa.

Thomas Buch-Andersen er freelancer og bor i London.

Seneste