Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Er Studenterrådet blevet desperate?

UNIVALG15 - Studenterrådet tager æren for at have talt dyrlægestuderendes sag i bestyrelsen, men mødereferatet fortæller en anden historie, skriver Esben Ø. Eriksen, spidskandidat til bestyrelsen for KS - Den Borgerlige Liste.

KU-Valget står for døren. Et af de største slag står på SUND, hvor Studenterrådet står svagere end ellers. De sidste to valg har mange studerende fra især Dyrlægeuddannelsen valgt Studenterrådet fra og i stedet stemt på kandidater fra KS – Den Borgerlige Liste.

I frygten for at tabe slaget på SUND igen i år har de to nuværende bestyrelsesmedlemmer fra Studenterrådet set sig nødsaget til at fremføre en noget fri fortolkning af virkeligheden i Universitetsavisen i onsdags. Her bringes et spændende interview med de nuværende medlemmer af KUs bestyrelse, Søren Axel Petersen (SAP) og Gwen Grüner-Winding (GGW).

I interviewet giver SAP og GGW det indtryk, at deres tætte kontakt til datterorganisationen, SUND-Rådet, har været afgørende for at tale de dyrlægestuderendes sag på bestyrelsesniveau. SAP udtaler blandt andet: »Vores ansvar er, at når de veterinærstuderende har et økonomisk problem, tager vi det op i bestyrelsen og leverer output tilbage til dem.«

Omdrejningspunktet er, at universitetets to dyrehospitalers fremtid angiveligt skulle være diskuteret i bestyrelsen. Her opstår forvirring! Så vidt vides, er struktureringen af dyrlægeuddannelsen og driften af dyrehospitalerne et anliggende, som hører under ledelsen på dyrlægeuddannelse og ledelsen på SUND. Hvis studerendes mening skal inddrages, vil det bl.a. ske i Akademisk Råd på SUND og i arbejdsgrupper nedsat lokalt.

Bestyrelsen tog bare orientering om dyrehospitaler til efterretning

Dyrhospitalerne har dog været oppe at vende i bestyrelsen en enkelt gang. Af referat fra bestyrelsesmøde d. 27-10-2015 fremgår et punkt 8.b: ”Orientering om Universitetshospitalernes omkostningsstruktur”. I punktet beskrivelse fremgår det, at der udelukkende er tale om en orientering om SUND’s arbejde med universitetshospitalernes fremtid med formålet, ”at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.”

Hvis nogen skulle være i tvivl, betyder det at tage noget til efterretning i følge sproget.dk: ”At modtage en besked og rette sig efter den”.

Med andre ord, har man aldrig skulle tage stilling til dyrlægehospitalernes fremtid i bestyrelsen. Man er blot blevet orienteret om beslutningen, som er taget på SUND. Det er også helt forkert, når SAP påstår, at det er ham og GGW, der har sat punktet på dagsordenen i bestyrelsen.

SR gennemskuet

Det bør også nævnes, at der absolut ingen kontakt har været mellem Veterinærmedicinsk Forening (VMF) og Studenterrådet i denne sag. VMF har arbejdet indefra og forsøgt at påvirke processen omkring besparelser på en fornuftig måde, og det har fungeret tilfredsstillende.

Hvordan SR mener, de har ”leveret output tilbage” – det kunne da være interessant at høre.
Det var smart spin Søren og Gwen, men I blev gennemskuet og nu er det bare pinligt. Det havde været at foretrække, at SR havde præsenteret nogle faktiske resultater i stedet for at opdigte dem. Studenterrådet har da trods alt valgt at give jer en klækkelig løn for jeres arbejde.

Jeg gør det gerne seriøst – og frivilligt.

I KS arbejder vi ud fra en arbejdsmetode, der går på samarbejde og dialog – det er sådan vi har erfaring med bedst at blive hørt. Denne tilgang gør, at vi i løbet af i år, har kunne skabe resultater i Akademisk Råd på SUND, Studienævn og Uddannelsesråd som vi er stolte af.
Det ved vi heldigvis også, at ingen dyrlægestuderende er i tvivl om – uanset, hvilke rygter SR spreder.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste