Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Er tværfaglighed på Københavns Universitet på tværs?

Uddannelsessamarbejder — Silotænkning og usmidig administration spænder ben for de studerendes frie kursusvalg over fakultetsgrænserne. Det tværfaglige kursus Arctic Nature and Society har fremragende evalueringer, men det er så svært at få nye studerende ind, at kursets fremtid er uvis.

Forleden afsluttede vi eksamenerne for de studerende på det tværfaglige kursus Arctic Nature and Society, der er hjemmehørende på SCIENCE. De studerende repræsenterer forskellige fagligheder: geologi, samfundsfag, biologi, geofysik, sundhed, antropologi, klimastudier mv. og kommer fra hele verden: Frankrig, USA, Norge, Polen, Holland, Slovakiet og selvfølgelig Danmark og Grønland.

Vi har haft 30 undervisere i år fra de fleste dele af Københavns Universitet og fra andre institutioner, der beskæftiger sig med Grønland og Arktis. Undervisningen er foregået rundt omkring i byen, så de studerende har stiftet bekendtskab med Arktisk Institut, Institut for Tværkulturelle Studier, Nationalmuseet, Grønlands Repræsentation, Det Grønlandske Hus, Zoologisk Museum, m.m.

Kurset er bredt. Det introducerer de studerende til arktisk politik, glaciologi og klimaforandringer, kolonihistorie, grønlandsk sprog og identitet, de levende ressourcer, arktisk forhistorie, film og filmproduktion i Grønland, arktisk sundhed, forurening i Arktis, etc.

Dermed rækker det ind over alle fakulteter på Københavns Universitet bortset fra Teologi, som vi også agter at involvere i næste års kursus – hvis det bliver aktuelt. Samtidig får de studerende en fornemmelse for grønlandsk kultur og for forudsætningerne for det grønlandsk-danske samarbejde.

Hands down the most unique and fascinating course of my masters degree

Studerende på Arctic Nature and Society 2018

De studerendes vurderinger af kurset har været utrolig positive, og de har fremhævet kurset for netop dets bredde, for de spændende undervisningslokaliteter og for en engagerende introduktion til det arktiske med et grønlandsk fokus.

»Hands down the most unique and fascinating course of my masters degree. Every week a new perspective from different lecturers in a new venue. I would highly recommend to anyone with an Arctic interest,« skrev en studerende i sin evaluering i 2018.

I 2019 fik kurset disse ord med på vejen af en studerende:

» [Meeting] people really working on specific subjects within different fields, styles, paradigms is very enriching and allow to understand how these different fields and discourses are working. I believe it also helps to better understand how we can communicate within science between different disciplines and create something together.«

For få studerende

MEN der er for få studerende der vælger kurset – til trods for at SCIENCE-fakultetet har været tovholder på en arktisk kursuspakke og har markedsført kurset, valgte kun 7 studerende i 2018 og 5 studerende i 2019 at gå til eksamen i Arctic Nature and Society.

Efter det lave studenteroptag på kurset i 2018, valgte vi at sætte ekstra fokus på markedsføring af kurset i 2019. Vi hyrede en dygtig student fra 2018-kurset og gennemførte en række initiativer, herunder:

  • PR på sociale medier via Twitter og Facebook med fokus på grupper af KU-studerende og udvekslingsstuderende
  • Ca 50 plakater på alle KU’s campusser og i det Grønlandske Hus
  • Information om kurset blev delt med en række fagligt relaterede kurser og programmer
  • Nyhedsartikler i University of the Arctic, Arktisk Update, DTU Arctic Programmes, AAU Arctic programmes, SDU Arctic programmes, West Nordic Studies students, Ilisimatusarfik, Isaaffik, mfl.
  • Information blev delt via årets studerende og lærere.

 

PR-indsatsen var timet i forhold til de ansøgningsfrister, der er for de forskellige grupper af studerende (en videnskab i sig selv). For at sikre en god vejleding om ansøgningsprocedure, mv., var en af vores tidligere studerende et one-point-of contact, der hjalp de ansøgende studerende med at udfylde dispensationsansøgninger, ansøgningsskemaer, fakturaer mv.

Administrative benspænd

Erfaringerne viste, at udenlandske enkeltfagsstuderende, der søger optag på kurset, drukner i de administrative procedurer, der er forbundet med at udfylde skemaer, betale fakturaer, mv. Interne studerende fra andre fakulteter skal have forhåndsgodkendt deres deltagelse i kurset inden de kan søge om egentlig optagelse på kurset.

Det betyder at KU-studerende der ikke er vant til at søge kurser på andre fakulteter, og ikke er opmærksomme på, at de skal søge om dispensation længe inden, kommer for sent og mister valgmuligheden – hvis de altså overhovedet opdager der findes et kursus på SCIENCE der hedder Arctic Nature & Science. Som det er nu, findes kurset nemlig ikke som hverken ‘valgfrit’ eller ‘obligatorisk’ kursus på nogen relevante MSc programmer på Københavns Universitet. Den studerende skal selv finde kurset blandt hundreder andre KU-kurser under kurser.ku.dk.

Københavns Universitet bør etablere en let og smidig adgang for de studerende til at tage kurser på tværs af fakulteterne.

De problemer vi har oplevet i forbindelse med studenteroptaget på det tværfaglige kursus Arctic Nature and Society, kan have flere årsager. Kurset kan ganske enkelt være for generelt og irrelevant, og så skal det naturligvis nedlægges.

Men det kan også være, at de administrative og tekniske barrierer for uddannelsessamarbejde over fakultetsgrænserne er så store, at det hæmmer de studerendes frie kursusvalg.

Samtidig er der også tale om stærke modsatrettede kræfter i universitetet, idet fakulteternes faglighed og stærke specialisering er i modstrid med et tværfagligt generalistkursus.

Endelig er der problemet med ECTS-point og silotænkning, der betyder, at de få frie valg der er tilbage for de studerende begrænses til det fakultet, hvor den studerende er hjemmehørende.

For store udfordringer

Vi mener, at tværfakultære kurser har for store udfordringer på KU, og det er rigtig ærgerligt.

Vores konklusion er, at:

  1. Københavns Universitet bør etablere en let og smidig adgang for de studerende til at tage kurser på tværs af fakulteterne
  2. Tværfakultære kurser skal have en synlig plads i kursusudbuddet på de enkelte uddannelser
  3. Administrationen af betalende internationale enkeltfagsstuderende skal gøres sikker og smidig

 

Universitetet har været opmærksom på problemstillingen og de interne barrierer og gennemførte i årene 2013-17 et egentligt tværfaglighedsprojekt med mange vigtige anbefalinger til, hvorledes situationen kunne forbedres. Resultaterne kan man læse om her og i denne rapport. Men der lader ikke til at blive fulgt op på anbefalingerne. Ville det ikke være en god idé at gøre noget ved sagen?

Hvis ikke disse ting løses, er det vores overbevisning, at det fortsat vil være meget vanskeligt at etablere tværfaglige og tværfakultære kurser på KU, og at vi desværre må lukke Arctic Nature and Society til næste år.

LÆS OGSÅ: Prorektor Bente Stallknechts svar, Vi vil fjerne barrierer for tværfaglighed.

Seneste