Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Prorektor: Vi vil fjerne barrierer for tværfaglighed

Svar — Vi kan helt sikkert blive bedre til at arbejde tværfagligt på KU. Og det skal vi også, skriver prorektor i et svar til kursusansvarlige på SCIENCE.

Lektor Nina Lundholm og professor Morten Meldgaard argumenterer i et debatindlæg i Uniavisen for, at administrative og tekniske barrierer spænder ben for de studerendes frie kursusvalg over fakultetsgrænser.

LÆS: Er tværfaglighed på KU på tværs?

De trækker på deres egne erfaringer: Det har været svært at tiltrække studerende til det tværfaglige kursus Arctic Nature and Society. Og nu kommer de med anbefalinger til, hvordan KU kan gøre det lettere for studerende at tage kurser på tværs af fakultetsgrænser.

Vi kan helt sikkert blive bedre til at arbejde tværfagligt på KU. Og det skal vi også, for mange af de komplekse problemer, som verden står overfor, kalder netop på problemløsning på tværs af discipliner.

Et sammenhængende universitet for studerende

Barrierer hvad angår til det tværgående er ikke ukendte. Allerede i forbindelse med KU’s gamle strategi ‘Destination 2012’ havde KU et mål om at skabe et ‘indre marked for uddannelse’. Ved høringsprocessen til KU’s Strategi 2023 ‘Talent og samarbejde’ har flere studerende og medarbejdere også givet udtryk for, at der er behov for at skabe bedre rammer for samarbejde på tværs af universitetet. Derfor har vi sat os for at styrke de studerendes muligheder for at få en tværfaglig kompetenceprofil. Vi vil fjerne strukturelle barrierer samt øge det tværgående uddannelsessamarbejde.

Mange af de komplekse problemer, som verden står overfor, kalder netop på problemløsning på tværs af discipliner.
*

KU’s bestyrelse har godkendt et strategisk projekt om ‘et sammenhængende KU for studerende’, som skal igangsættes i 2020. I projektet vil vi se på, hvilke barrierer studerende på KU oplever i forhold til at bruge universitetet på tværs af uddannelser og fakulteter, så vi kan få skabt et mere sammenhængende KU for studerende uden unødvendige strukturelle, fysiske eller administrative barrierer.

Vi vil her arbejde videre med de anbefalinger, som kom frem i det uddannelsesstrategiske projekt Tværfaglige og tværfakultære uddannelser, som Lundholm og Meldgaard fremhæver i deres debatindlæg.

Hjælp på vej til udenlandske studerende

Lundholm og Meldgaard beskriver også, at de oplever, at udenlandske enkeltfagsstuderende, der søger optag på deres kursus, drukner i administrative procedurer. I løbet af efteråret introducerer vi en digital løsning på KU, der giver studerende en meget bedre brugerrejse, når de skal tilmelde sig enkeltfag og betale for det.

I løbet af efteråret introducerer vi en digital løsning på KU, der giver studerende en meget bedre brugerrejse

Fremover vil tilmelding foregå via et direkte link fra KU’s Kursuskatalog, og når de studerende efterfølgende får tilbud om optagelse, kan de vælge at betale for kursustilmelding direkte med kreditkort eller bede om en faktura. Vi håber, at den nye løsning kan være med til at afhjælpe den beskrevne problematik.

Når det er sagt, vil vi ikke tvinge studerende til at tage fag på tværs. Det er i vidt omfang op til de studerende at sammensætte deres valgfag og dermed præge deres faglige kompetencer inden for studiets profil og ‘frie ECTS’. Uddannelserne på SCIENCE og SUND har en åben og lempelig meritpraksis. Det er derfor ikke silotænkning, der står i vejen for, at studerende følger et fag på en anden uddannelse eller et andet fakultet.

Seneste