Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Esben Lunde: spareforslag fra KU er »super«

GRØNTHØSTER – KU og de øvrige universiteter skal spare. KU mener, at pengene skal findes ved at slække på statens detailstyring. Uddannelsesministeren tager godt imod forslaget.

Bølgerne er gået højt i uddannelsesdebatten, siden V-regeringen i fredag den 28. august meldte ud, at der skal spares 8,7 milliarder på uddannelse over de kommende fire år. Ifølge Uniavisens oplysninger vil sparekravene koste KU i omegnen af 200 millioner kroner over de næste fire år.

Og det er vel at mærke en udgift, som kommer oven i allerede vedtagne besparelser på tilskuddet til uddannelse, det såkaldte taxameter. I de sidste fem år har bevillingen per studerende været faldende, ifølge beregninger fra universiteternes interesseorganisation Danske Universiteter.

Fra Venstre lyder det, at universiteterne ligesom resten af den offentlige sektor må udvise samfundssind og indstille sig på, at man ikke er undtaget den sparekniv, der årligt skal skære to procent af udgifterne i offentlige institutioner. Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) kaldte endda de danske uddannelsesinstitutioner »kornfede«.

Fri os fra detailstyring

KU-rektor og formand for Danske Universiteter Ralf Hemmingsen har svaret igen. I en pressemeddelelse tirsdag morgen skrev han, at besparelserne kun opnås, hvis staten løsner sin bureaukratiske regelstyring af universiteterne:

»Vi er langt over grænsen for reguleringer, analyser og afrapporteringer. Hvis vi skal fastholde forskningens og uddannelsernes kvalitet, er det afgørende, at staten løsner sin bureaukratiske detailstyring af universiteterne.«

KU-ledelsen vil med andre ord helst spare de opgaver væk, som ministeriet har udstukket, og Ralf Hemmingsen opfordrer Esben Lunde Larsen til hurtigst muligt at indkalde til drøftelser af, hvordan de administrative byrder kan løsnes.

KU vil fx gerne spare på fremdriftsreformen og dens medfølgende bureaukrati. Et ønske er en afskaffelse af kravet om tvangstilmelding til kurser og tvangsmerit, der ifølge KU giver store administrative udgifter. I sidste uge skrev Uniavisen, at tvangstilmelding har skabt 1.200 timers ekstraarbejde for Det Humanistiske Fakultets administration alene hen over sommeren.

På Facebook tager uddannelsesministeren tirsdag den 1. september vel imod KU’s forslag:

»Super udmelding fra Københavns Universitet i dag med forslag til, hvordan vi sammen finder 2-procentsbesparelsen. Jeg ved, at det er en kæmpe opgave for uddannelsesinstitutionerne, men jeg har stor tillid til, at institutionsledelserne varetager opgaven. Også selvom det ikke bliver let,« skriver Esben Lunde Larsen.

Henrik Dahl er også glad

Liberal Alliances uddannelsesordfører Henrik Dahl er også begejstret for KU’s spareplan, og han lover støtte til den fra sit parti:

»Fremragende udmelding fra Ralf Hemmingsen. 13 sikre stemmer for afbureaukratisering herfra. Så må gode kræfter stå sammen og hjælpe hinanden til at finde mindst 77 mere,« skriver han på Facebook.

Dahl – som er sociolog og tidligere har været adjungeret professor ved CBS – har ellers været hård i sin kritik af universiteterne og rektorernes protester over at skulle spare. Til Politiken udtalte han, at forskningen endda vil have gavn af besparelserne:

»Det burde være en ret smal sag at finde de her besparelser. De danske universiteter er ekstremt bureaukratiske. Det vil fremme forskningen, hvis man skiller sig af med alle de folk, som forstyrrer forskningen«.

På Facebook anklagede han universiteterne for at »jamre over verdens ondskab, når man bliver stillet over for ganske naturlige og almindelige ledelsesudfordringer«.

Her vil KU gerne spare

Nedenfor kan du se KU-ledelsens fem forslag til en hurtig afbureaukratisering på universiteterne:

1. Fjern de omfattende evalueringer af universiteterne.
Der er i dag hele to institutioner, der tjekker kvaliteten af uddannelserne. Uddannelserne bliver både evalueret og akkrediteret. De omfattende evalueringer af universiteterne fjernes.

2. Fjern nummerering af statens stillinger.
Afskaf de bureaukratiske stillingsnumre, der gør, at universiteterne ikke kan bestemme hvilke stillinger, de slår op

3. Afskaf de studerendes tvangstilmelding til kurser og tvangsmerit.
Der skal løsnes op for studiefremdriftsreformen, så universiteterne selv bestemmer aktivitetskravene til studerende.

4. Forenkl finansiering af uddannelserne.
Den såkaldte færdiggørelsesbonus bør fjernes og midlerne i stedet indgå i den almindelige uddannelsesbevilling. Studiefremdriftsreformen gør bonusordningerne overflødige.

5. Giv selveje til universiteterne.
De universiteter, der ønsker det, skal snarest tilbydes at overtage egne bygninger til en fair pris. Der er i dag meget dobbeltadministration, hvor staten er et fordyrende led.

arn@adm.ku.dk chz@adm.ku.dk

Seneste