Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Esben Lunde vil indfri valgløfte: Indkalder til snarlige forhandlinger om fremdriftsreformen

UDDANNELSESDAG – Den bureaukratiske slagside af fremdriftsreformen er nu så stor, at Esben Lunde Larsen indkalder til politiske forhandlinger for at lette reglerne.

Før valget i sommer bebudede Venstre og Esben Lunde Larsen, at et strakseftersyn af fremdriftsreformen ville være »noget af det første,« en V-ledet regering ville gå i sving med, hvis magten kom i hus.

»Når en reform viser sig at være skadelig for uddannelseskvalitet og de studerendes muligheder for under studiet at opnå erhvervserfaring, må vi naturligvis se på det igen,« sagde den nuværende forsknings- og uddannelsesminister Esben Lunde Larsen tilbage i maj 2015.

Esben Lunde Larsen og Venstre lovede konkret at give universiteterne ret til selv at finde ud af, hvordan de ville få studerende hurtigere igennem studierne, at afskaffe tvangstilmelding af studerende til fag og eksamener samt afskaffe såkaldt tvangsmerit, hvor studerende, der skifter uddannelse, tvinges til at overføre ECTS fra tidligere studier, også hvis de er mere eller mindre irrelevante for den nye uddannelse.

Mødte op på KU

Ministeriets vilje til reformændringer har dog indtil nu ikke vist sig stor. Mens Uniavisen har kunnet fortælle om massive bureaukratiske problemer ved reformen, har regeringen og Esben Lunde Larsen bebudet besparelser for 8,7 milliarder på uddannelse.

Tirsdag morgen satte Esben Lunde Larsen mere handling bag valg-ordene i en tale til KU’s årlige Uddannelsesdag. Her sagde ministeren, at han i begyndelsen af oktober vil indkalde til politiske forhandlinger om ændringer af fremdriftsreformen.

»Unødigt bureaukrati og centrale regler skal fjernes,« lyder meldingen.

Her kan ministeren og Københavns Universitets ledelse muligvis mødes. KU har i september fremlagt fem spareforslag, der skal imødekomme regeringens ønske om besparelser og samtidig befri universitetet for opgaver, det ikke ønsker, fx den administrative byrde ved tvangstilmeldinger.

»Det er afgørende, at staten løsner sin bureaukratiske detailstyring af universiteterne,« skrev KU-rektor Ralf Hemmingsen i en pressemeddelelse 1. september.

KU’s forslag minder om ministerens valgløfter, og Esben Lunde Larsen kaldte dem da også hurtigt for »super«.

Efterfølgende har Lunde Larsen holdt møder med ledere fra uddannelsesinstitutionerne om reformen og dens problemer. I sin tale på KU 22. september sagde ministeren, at han fuldt ud står inde for målet med reformen. »Men måden hvorpå målet skal opnås, skal ændres.«

Alle Folketingets partier på nær Alternativet og Enhedslisten er del af forliget om fremdriftsreformen, der er vedtaget af den tidligere SRSF-regering. De respektive ordførere bliver nu inviteret til møder med ministeren.

arn@adm.ku.dk

Seneste