Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

EU vil give 640 mia. kr. til forskning

Eksterne penge — Europa-Kommissionen vil afsætte flere milliarder til forskning og innovation i det nye rammeprogram Horizon Europe. Det er godt nyt for forskerne på Københavns Universitet, der har stor succes med at skaffe EU-midler.

Forskerne på Københavns Universitet (KU) får flere euro at kæmpe om i EU’s nye forskningsprogram Horizon Europe. Cirka 640 mia. kr. vil EU afsætte fra 2021 til 2027. Det nye program skal afløse det nuværende Horizon 202o med et budget på 525 mia. kr.

Målsætningen  er at løse store globale udfordringer og skabe banebrydende forskning og innovation af topkvalitet.

Forhandlinger venter

Europa-Kommissionen skriver i en pressemeddelelse, at det er afgørende, at EU-medlemsstaterne hurtigt indgår en aftale om at afsætte de mange penge til forskning.

»En forsinkelse vil tvinge Europas klogeste hoveder til at søge muligheder andetsteds. Det vil føre til tabet af tusindvis af forskningsjob og skade Europas konkurrenceevne,« skriver kommissionen, der håber på, at en aftale bliver indgået allerede i 2019.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers ser frem til, at der tages hul på forhandlingerne i juli:

»Forskning er udgangspunktet for de nye ideer, som vi skal leve af i fremtiden. Derfor skal vores forskning i Europa være af allerhøjste videnskabelige kvalitet. Jeg vil særligt arbejde for, at vi holder fast i princippet om, at forskningsmidlerne går til de bedste ideer, og ikke uddeles efter alle mulige andre hensyn. Det vil også komme dansk forskning til gavn, da vores forskere har stor succes med at tiltrække finansiering fra EU til deres projekter,« skriver ministeren i en pressemeddelelse.

EU-midler fylder op

Resultatet af forhandlingerne er vigtige, da forskningsmidler fra EU spiller en stigende rolle for dansk forskning.

5,7 mia. kr. fordelt på mere end 1.300 forskningsprojekter har Danmark hentet hjem siden Horizon 2020 begyndte i 2014.

Blandt de mest succesfulde er forskerne på KU, der samlet har skaffet over 1 mia. fra Horizon 2020, hvilket placerer KU på en femteplads blandt universiteterne i Europa kun overgået af de fire engelske eliteuniversiteter University of Oxford, University of Cambridge, UCL (University College London) og Imperial College.

Top 10 over KU’s største bidragsydere placerer EU på en anden plads kun overgået af Novo Nordisk Fonden.

Diverse EU-kasser har samlet bevilget ca. 1,7 mia. kr. til igangværende forskningsprojekter på KU.

Også penge til uddannelse og rummet

Ud over at bevillingen til Horizon Europe skal stige med 10 procent i forhold til forgængeren Horizon 2020, foreslår Europa-Kommissionen også, at der afsættes en god slat ekstra milliarder til uddannelsesprogrammet Erasmus og til det europæiske rumprogram.

Bevillingen til Erasmus skal næsten fordobles til 193 mia. kr. over en 7-årig periode og rumprogrammet skal have et budget på godt 104 mia. kr.

Pengene skal blandt andet gå til de tre flagskibe: Copernicus (EU’s jordobservationssystem), Galileo (EU’s globale satellitnavigationssystem) og EGNOS (EU’s satellitbaserede forstærkningssystem).

Seneste