Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Eva Smith - Ekspert eller kommentator?

EKSPERTROLLEN – Hvornår optræder forskere som eksperter, og hvornår er de bare almindelige kommentatorer? Grænserne er flydende og kan være svære at håndtere for selv de mest medievante forskere. Vi spørger en stribe ofte citerede KU-eksperter, hvornår de vælger at tale eller tie.

Du optræder ofte i medierne som ekspert. Hvorfor tror du selv, at du er så efterspurgt?

»Fordi jeg er i stand til at udtrykke mig kort og i et sprog, folk forstår. Jeg spørges ofte om regler, der opfattes som vanskelige, eller om hvordan en domstolsafgørelse skal fortolkes.«

LÆS: Det handler Marlene Wind-sagen om

Hvilken sag i de seneste år har du ofret mest tid på i medierne?

»Ungdomskommissionens redegørelse – især den kriminelle lavalder.«

Mener du, at det er i orden, at en forsker som Marlene Wind betegner sagen om grænsekontrol som ‘valgflæsk’ og beskylder regeringen for at være “uprofessionel” og for at “appellere til den laveste fællesnævner” og “den indre svinehund”.?

»Jeg synes, der er en meget uheldig sprogbrug. Jeg ville ikke selv have anvendt den. Dertil kommer, at bemærkningerne ikke har sagligt grundlag.«

Hvad mener du om den kritik, som ledende politikere som Pia Kjærsgaard, Morten Messerschmidt og Søren Pind har rettet mod Marlene Wind?

»Hun har selv bestilt musikken. De bemærkninger var jo fuldstændigt overflødige. Hun kunne have nøjedes med den fuldt berettigede kritik.«

Føler du som forsker, at det er blevet vanskeligere at agere i pressen? Hvis ja, hvorfor og hvornår er ændringen sket?

»Der er nok en tendens til, at man bliver beskyldt for at ”politisere”, når man påpeger forhold, som man selv finder saglige. Dermed slipper politikerne jo også for at tage stilling til det saglige argument.«

Jeg tror, det er kommet i kølvandet på Foghs udmelding om smagsdommere. Det skabte den opfattelse at den ene mening kan være ligeså god som den anden. Jeg syntes det var påfaldende, at regeringen ikke kunne finde en eneste ekspert, der støttede deres forslag om en lavere kriminel lavalder – men det bekymrede dem tilsyneladende ikke.«

Føler du et større pres for at sige ja til at optræde i medierne?

»Nej.«

Hvor går din grænse for, hvad du vil udtale dig om som ekspert?

»Jeg forstår ikke spørgsmålet. Men jeg udtaler mig kun uden for mit fagområde, hvis journalisten ikke kan finde en kollega, og spørgsmålet er helt grundlæggende og simpelt. Jeg henviser i øvrigt meget ofte til kolleger.«

Har du yderligere kommentarer til Marlene Wind-sagen specielt eller ekspertrollen generelt?

»Jeg synes, der er ærgerligt, at det vigtige spørgsmål, om grænsekontrollen er forenelig med EU-reglerne, helt er blevet glemt, og jeg kan ikke lade være med at tænke, at når politikerne går så hårdt til Marlene Wind, så er det fordi, hun har ret med hensyn til grundsubstansen.«

rjb@adm.ku.dk

Seneste