Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

'Den danske arbejdslejr – Er arbejdsetik luthersk, calvinsk eller katolsk?' v.Gorm Harste

Foredrag — 'Den danske arbejdslejr – Er arbejdsetik luthersk, calvinsk eller katolsk?',foredrag i Teologisk Forening ved lektor, dr.scient.pol. Gorm Harste

Info

Date & Time:

Place:
Foredraget finder sted på 'Markedspladsen', Det Teologiske Fakultet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S


Hosted by:
Teologisk Forening

Cost:
25 kr (kontant eller MobilePay)

Siden Luther fik magt og agt i det danske rige har danskere, nordmænd og islændinge arbejdet mere end noget andet folk. At arbejde er at få anerkendt en identitet og at blive inkluderet i fællesskabet af rettroende. Tilhører det enkelte menneske ikke arbejdsfællesskabet, eksluderes det, og dets tilværelse ses som meningsløs. Tilmed stiger arbejdstempoet og krav om, at individet kan synkronisere sig med samfundet i et stadig højere tempo. Reformfeber, stress og udbrændthed bliver resultatet.
Som fællesskab opfører vi os som ny-katolikker, i den disciplinerede indsættelse af Guds orden her på Jord opfører vi os som disciplinerede ny-kalvinister og finansministeriets reformfeber antager da også, at arbejdet følger økonomiske grunde. Luthers krav om at være lydige kan ligge bag denne ny-katolske ny-calvinisme.
Der ligger imidlertid også en række fortællinger om mødekultur og samarbejdsrationalitet knyttet til nadveren som model for et tolerant og solidarisk kommunikationsfællesskab, hvor enhver tror sit, mens vi spiser sammen.
En række af de store konfessionelle fortællinger stødte sammen, da trykpressen blev realiseret og førte til Reformationen.
Men aktuelt oplever vi igen en kommunikationsrevolution af et omfang, der formodentlig vælter de klassiske konfessionelle meningssammenhænge omkuld. Derfor blander vi alt sammen og ender formodentlig helt andre steder – og måske i en modreformation mod symbolikken til fordel for substansen.

 

 

Seneste