Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Ej blot fra A til B - Om stedets mange betydninger hos Søren Kierkegaard / v. Niels Wilde, ph.d.

billede:

Foredrag — Tid spiller en stor rolle i Kierkegaards forfatterskab, men hvilken rolle spiller stedet? Dette er just blevet undersøgt i en ny ph.d.-afhandling fra 2021 og forfatteren vil i dette foredrag udkrystallisere 3 aspekter af stedets betydning i Kierkegaards eksistenstænkning.

Info

Date & Time:

Place:
Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Plads 16 eller Njalsgade 76, auditorie 9A-0-01

Hosted by:
Søren Kierkegaardselskabet

Cost:
50 DKK

Søren Kierkegaard er kendt for at betone vigtigheden af det enkelte menneske over for hoben, massekulturen og flokmentaliteten. Individet er både sig selv og ikke sig selv på samme tid, for det er noget vi hver især bliver igennem de erfaringer vi gør, de valg vi træffer og de handlinger vi foretager livet igennem. Denne opgave, at blive sig selv, kalder Kierkegaard ’en bevægelse på stedet.’ Hvad betyder ’sted’ i denne sammenhæng? I dette foredrag vil jeg udfolde tre forskellige betydninger af stedet hos Kierkegaard. For det første har stedet noget med identitet at gøre, fordi stedet involverer en grænsedragning – det at være mig implicerer, at jeg samtidig ikke er dig. For det andet har stedet noget med relationer at gøre – det at være mig betyder, at der er en lang række erfaringer, handlinger, valg, minder osv. som er forbundet i kraft af at være mine. For det tredje har stedet noget med forankring at gøre – jeg eksisterer nødvendigvis et eller andet sted. Jeg kan flytte fra Danmark til Tyskland eller gå fra slagteren hen til bageren, men jeg kan ikke undlade at være noget sted overhovedet. Stedet er med andre ord indvævet i eksistensens grundstruktur.

Seneste