Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Esters Børn – Mellem Iran og Zion

Foredrag — Kom til årets event om iranske jøder, hvor alt fra jødisk liv under det iranske monarki til relationen mellem Iran og Israel vil blive diskuteret! NASIM og The Turban Times har nemlig inviteret en af de banebrydende forskere inden for iransk-jødisk liv, Lior Sternfeld, til Københavns Universitet Amager den 12. december. Vi serverer desuden lækker iransk mad. Vel mødt!

Info

Date & Time:

Place:
Lokale 23.0.50.
Bygning 23, KUA (Søndre Campus)
Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.

Hosted by:
NASIM og The Turban Times

Cost:
Free

signup

*THE EVENT WILL TAKE PLACE IN ENGLISH – SCROLL FOR ENGLISH TEXT*

“Da iranske stemmer protesterede imod britisk og sovjetisk, og senere amerikansk, indgriben, var iranske jøder en del af bevægelsen. Da iranere protesterede imod shahens diktatur, råbte jødiske stemmer også højt i solidaritet.”

Jødisk liv i Nordafrika og Mellemøsten, som går århundrede, sågar årtusinde tilbage, ender ofte ud i simplificerede og generaliserende fortællinger, der reducerer en ellers lang og kompleks historie til snævre beretninger om isolation, diskrimination og fordrivelse eller romantiserende historier om multikulturelle utopier.

Iransk-jødisk historie er her ingen undtagelse.

Med udgangspunkt i det begivenhedsrige 20. århundrede udfordrer historikeren Lior B. Sternfeld i sin nye bog “Between Iran and Zion: Jewish Histories of Twentieth-Century Iran” de dominerende narrativer om jødisk historie i MENA-regionen og stiller sig kritisk overfor tidligere forskning i iransk-jødisk historie.

Som et led i eventrækken “Jøder i Mellemøsten” har NASIM og The Turban Times inviteret Lior B. Sternfeld til København d. 12. december til oplæg og snak om sin forskning i de iranske jøder, som i dag udgør det næststørste jødiske samfund i Mellemøsten efter Israel.

Sternfeld vil blandt andet tale om relationerne mellem iranske jøder og særligt forholdet til resten af det iranske samfund, livet under Pahlavi-monarkiet (1925-1979), iranske jøders (aktive) rolle i revolutionen i 1979, hvor langt de fleste jøder emigrerede fra Iran, samt hvad der gør, at en relativ stor jødisk minoritet fortsat vælger at blive i landet i dag.

Efterfølgende har vi inviteret en iransk jøde bosiddende i Danmark til at komme og give sin personlige fortælling. Slutvis vil de to oplægsholdere i en fælles samtale trække tråde fra de iranske jøder til nogle af de stormagtsrivaliseringer og regionale konflikter, som præger Mellemøsten i dag.

PROGRAM:
17.30-18.30: Velkomst og forelæsning ved Lior B. Sternfeld
18.30-19.00: Pause (med mad og drikke)
19.00-19.45: Sternfeld i samtale med dansk-iransk jøde
19.45-20.30: Q&A og afrunding

DATO, TID & STED:
Arrangementet vil finde sted på engelsk og bliver afholdt onsdag d. 12. december i lokale 23.0.50. Bygning 23, KUA (Søndre Campus), Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.
Dørene åbner kl. 17.00, arrangementet starter kl. 17.30.
Fri adgang og tilmelding er ikke nødvendigt.

EKSTRA:
Sternfelds nye bog kan allerede nu købes i boghandlen Academic Books på KUA 2, bygning 14, Karen Blixens Vej 8. Den kan også findes online: https://www.academicbooks.dk/da/content/between-iran-and-zion

I pausen sørger NASIM og The Turban Times for drikke og lidt lækker iransk mad. Vi håber, at I har lyst til at komme til arrangementet og blive klogere på en spændende og vigtig del af Mellemøstens historie.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IN ENGLISH:

“When Iranian voices protested the interference of Britain and the Soviet Union, and later the United States, Iranian Jews became part of that movement. When Iranians protested the Shah’s dictatorship, Jewish voices also rang out in solidarity.”

Jewish presence in North Africa and the Middle East date back hundreds, even thousands, of years. Yet, these otherwise long, rich, and complex parts of history are very often reduced into either simplistic, narrow depictions of isolation, discrimination, and expulsion, or romanticizing tales of multicultural utopias.

Jewish-Iranian history is no exception here.

Zooming in on the eventful 20th century, historian Lior B. Sternfeld challenges in his new book “Between Iran and Zion: Jewish Histories of Twentieth-Century Iran” the dominating narratives on Jewish histories in the MENA region and looks critically at previous research in Jewish-Iranian history.

As part of the event series “Jews in the Middle East”, NASIM and The Turban Times are hosting Lior B. Sternfeld on December 12th for a talk on his research in the Jews of Iran – who today make up the largest Jewish population in the Middle East outside of Israel.

Sternfeld will be talking about the internal relations of Jewish Iranians and their interactions with the rest of Iranian society, as well as life during the Pahlavi dynasty (1925-1979), their (active) role in the revolution of 1979, where most Jews emigrated from Iran, and the reasons for why a relatively large Jewish minority actively decides to stay in the country even today.

Later in the evening we will be joined by a Jewish Iranian from Denmark, who will be sharing his personal story with us. Joining Sternfeld, the two will afterwards be speaking about Iranian Jewry in light of the regional conflicts in the Middle East, the Iran-Israel rivalry in particular.

PROGRAM:
5.30 – 6.30 PM: Welcome and lecture by Lior B. Sternfeld
6.30 – 7.00 PM: Break (with food and drinks)
7:00 – 7.45 PM: Conversation between second speaker and Sternfeld
7.45 – 8.30 PM: Q&A session

WHEN & WHERE?
The event will take place Wednesday, December 12th, at the University of Copenhagen: auditorium 23.0.50, building 23. Address: KUA (Søndre Campus), Karen Blixens Vej 4, 2300 København S.
Doors will open 5 PM, the event will start at 5.30.
Entrance is free of cost and no registering is needed.

EXTRA:
Sternfeld’s new book is on sale already at the Academic Books shop in KUA 2, building 14, Karen Blixens Vej 8. It is also available online: https://www.academicbooks.dk/da/content/between-iran-and-zion

In the break, NASIM and The Turban Times will be serving drinks and delicious (light) Iranian food. We hope that you will join us for an informative evening on an interesting and important piece of Middle East history.

Seneste