Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Øvrige

Generalforsamling 2023 i Foreningen Studenterhuset

Øvrige — Din mulighed for indflydelse på KU´s studiemiljø

Info

Date & Time:

Place:
Studenterhuset, Købmagergade 52, 1150 København K
Main Hall, 1. sal

Hosted by:
Foreningen Studenterhuset

Cost:
Free

signup

Vi glæder os til at se dig til årets generalforsamling i KU´s største forening for studerendes trivsel.
Som KU-studerende er du meget velkommen til at stille op til vores bestyrelse.
Kontakt forperson@studenterhuset.com for information om opstilling.

UDKAST TIL DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Bestyrelsens beretning.

4. Fremlæggelse af årsregnskabet for 2022

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab I henhold til det godkendte årsregnskab

7. Valg af forperson, medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Opstillinger skal sendes til forperson@studenterhuset.com senest onsdag torsdag d. 16.3.2023 kl. 17. 
Kontakt meget gerne forperson Sarah hvis du overveje at opstille, så du kan få en introduktion til arbejdet.

8. Valg af revisor

9. Indkomne forslag
Bestyrelsen forventer at fremsætte vedtægtsændringsforslag

10. Eventuelt

Dagsorden med bilag kan ses på https://studenterhuset.com/generalforsamling/ efterhånden som de kommer ind.

Vi serverer en sodavand/øl efter generalforsamlingen.

Seneste