Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Generalforsamling i HUMrådet

Debat — Har du lyst til at gøre en indsats for dine medstuderende? Vil du gerne kæmpe for mere undervisning og et bedre studie? Har du ideer til noget der skal gøres anderledes på humaniora? Så kom med når HUMrådet holder generalforsamling! Alle humaniorastuderende er velkommende!

Info

Date & Time:

Place:
Faculty Lounge, bygning 23, 1. sal over kantinen, KUA1. Det Humanistiske Fakultet.

Hosted by:
HUMrådet på KU

Cost:
Free

signup

Har du lyst til at gøre en indsats for dine medstuderende? Vil du gerne kæmpe for mere undervisning og et bedre studie? Har du ideer til noget der skal gøres anderledes på humaniora? Så kom med når HUMrådet holder generalforsamling! Alle humaniorastuderende er velkommende!

Se arrangementet på Facebook.
Se bilag.

HUMrådet indkalder hermed til generalforsamling for det nye semester! Her skal vi vælge en ny bestyrelse og finde ud af hvad vi skal arbejde med det næste semester så vi kan sikre alle på humaniora et bedre studie!

Vi skal bl.a. diskuterer hvordan vi kan sikre at humaniora får flere penge til undervisning, hvordan vi forhindre faglukninger, sikre bedre forhold for sprogfag og småfagene og sørge for bedre muligheder for at skrive et godt speciale! Ligeledes skal vi diskuttere hvordan vi løser de problemer enkelte småfag har med at overholde mindstetimekravene.

Der vil være rig mulighed for at blive en del af HUMrådets aktiviteter, f.eks. ved at stille op til bestyrelsen, forpersonskabet eller en af de mange udvalg, råd og nævn vi har pladser i. Du finder en liste i dagsordenen og er velkommen til at skrive til os for at hører nærmere om de forskellige udvalg og poster!

I første omgang følger her en dagsorden, bestyrelsens forslag til arbejdsplan for næste semester, bestyrelsens forslag til mødekalender og en liste over fagrådsstemmer. Der vil snart komme yderligere bilag med bestyrelsens beretning, økonomisk beretning, forslag til vedtægtsændringer og forslag om mindstetimekrav for småfag. Alle humaniorastuderende kan stille forslag til udtalelser, ændringsforslag til arbejdsplanen og til vedtægterne samt stille op til de valgte poster. Forslag sendes til bestyrelsen (humraadet.ku@gmail.com) senest den 20. februar. Ændringsforslag til arbejdsplanen kan dog stilles på selve mødet. Man kan også stille op til posterne under selve mødet, men hvis man ønsker det er man velkommen til at sende en skriftlig opstilling inden, gerne så hurtigt som muligt. I så fald vil den blive udsendt i bilag sammen med eventuelle andre forslag. Har man spørgsmål eller brug for hjælp er man mere end velkommen til at skrive til os 🙂

Dagsorden:

16.00 Velkomst og formalia
· Valg af dirigent for generalforsamlingen
· Valg af referent for generalforsamlingen
· Navnerunde og registrering af fagrådsstemmer
· Valg af to stemmetællere
16.15 Bestyrelsens beretning og diskussion af det forgangne semester
16.35 Økonomisk beretning og kritisk revision
16.45 Debat og workshop om arbejdsplan med mulighed for at stille ændringsforslag
17.30 Pause
17.45 Afstemning om arbejdsplan
18.00 Indkomne forslag
18.10 Debat og afstemning om vedtægtsændringer
18.30 Valghandlinger
· Valg af forperson
· Valg af næstforperson
· Valg af fire menige til HUMrådsbestyrelsen og indtil fire suppleanter
· Indstilling af syv institutrepræsentanter og evt. suppleanter
IKK, MEF, ToRS, IVA (nu INF), INSS (nu NorS), EnGeRom, SAXO
· Indsupplering til Studenterrådets bestyrelse (2 kan indsuppleres plus evt. suppleanter)
Valg til andre tillidsposter:
· Fagligt Arbejdsmiljøudvalg (FAMU) (2 personer)
· Biblioteksudvalget (1 person)
· Dansk Magister-udvalget (DMU) (2 personer)
· Café og Festudvalgenes Centralkoordinering (CFC) (2 personer)
· Valg til kantineudvalget (intet fast antal)
· Valg til Styregruppen for Studiemiljø (3 personer)
· Valg af kritisk revisor
· Valg til Senatet (1 person)
18.50 Punkt 7 Eventuelt
18.55 Punkt 8 Mødeevaluering

Efterfølgende mulighed for at deltage i aftensmad og for dem der har lyst til at følges til fredagsbar.

Seneste