Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Hvem har magten i Mellemøsten?

Debat — Hvem har magten i Mellemøsten? Foreningen 'International Debat' inviterer til paneldebat om de interne magtrelationer i Mellemøsten, hvor tre eksperter med stor viden indenfor hver deres land- og fagområde vil belyse Saudi Arabien, Iran og Tyrkiets rolle i området. I debatten vil vi belyse de interne alliancer og opridse konfliktlinjer i regionen, samt hvordan de udtrykkes politisk, via handel og militære konflikter.

Info

Date & Time:

Place:
Center for Sundhed og Samfund, lokale 35.01.06

Hosted by:
International Debat & Djøf studerende

Cost:
Free

signup

Hvilke konfliktlinjer præger Mellemøsten og på hvilken baggrund er de dannet? Hvilke alliancer er de forskellige lande indgået i – og er nogle mere spændingsfyldte end andre?

Skal man forstå hvilke skillelinjer der præger Mellemøsten, skal man både forstå konfliktens dybe rødder, religions betydning, samt den ideologisk og geografisk kamp der foregår mellem regionens tre store sværvægtere.
Til paneldebatten ønsker vi vha. indspark fra tre eksperter, at gå i dybden med konfliktens kompleksitet på baggrund af Iran, Saudi Arabien og Tyrkiets egne selvforståelser og baggrunden for deres handlen og positionering

Panelet består af:
Lars Cramer-Larsen, senioranalytiker i international sikkerhed fra DIIS
Deniz Serinci, journalist og seniorleder i Leader for Interreligious Understanding and Counter Extremism (LIU)
Maria-Louise Clausen, postdoc. inden for international sikkerhed fra DIIS
Debatten modereres af Mathias Findalen, som er konsulent samt Mellemøstekspert.

Der vil være indbydende arabisk mad samt drikkelse til arrangementet.

Program:
17:15: Introduktion og mad
17:30 – 18:00: Oplæg fra paneldeltagerne
18:00 – 18:30: Paneldebat
18:30 – 19:00: Spørgsmål fra salen

Arrangementer arrangeres i samarbejde med DJØF, Forlaget Columbus og Hans Reitzels Forlag. Vi glæder os til at se dig!
——————–
Arrangementet er gratis og tilmeldning skal ske via følgende link:
https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/magtkampen-i-mellem-oe-sten.aspx?activityId=15115

Seneste