Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Ph.d.-forsvar

Johan Tufte-Kristensens ph.d.-forsvar

Ph.d.-forsvar — Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed.

Info

Date & Time:

Place:
Nanna Berg auditoriet, 1. sal, rum 9A-1-01, Njalsgade 76, 2300 København S

Hosted by:
Ph.d.-skolen, Det Juridiske Fakultet

Cost:
Free

Det Juridiske Fakultet har herved fornøjelsen af at invitere til cand.jur. Johan Tufte-Kristensens ph.d.-forsvar af afhandlingen:

Voldgiftsdommerens upartiskhed og uafhængighed

Afhandlingen er blevet bedømt af et udvalg bestående af:

  • Adjungeret professor og fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (formand)
  • Professor Kaj Hobér, Uppsala Universitet
  • Professor Lasse Højlund Christensen, Aarhus Universitet

Vejlederen er professor Mads Bryde Andersen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Forsvaret finder sted tirsdag den 21. november 2017 kl. 16:00 i Nanna Berg auditoriet 9A-1-01, Njalsgade 76, 1. sal, 2300 København S

Efter forsvaret afholder Johan Tufte-Kristensen og Det Juridiske Fakultet en reception i mødelokale 6B-4-04, Njalsgade 76, 4. sal, 2300 København S.

Det er en glæde at indbyde til overværelse af forsvarshandlingen samt deltagelse i den efterfølgende reception.

Afhandlingen kan bestilles ved henvendelse til phd@jur.ku.dk

Læs et resume af afhandlingen på dansk eller engelsk.

Forsvaret afholdes på dansk.

Seneste