Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Klimakamp & Klassekamp - Åbent møde på IGN

Debat — Kom med til møde og diskuter klimakrisen og hvordan vi løser den! Øster Voldgade 10, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i Geobaren (der vil være skilte, der viser vej fra hovedindgangen). Skovbrande, storme, oversvømmelser og tørke. Ekstreme vejrbegivenheder og naturkatastrofer er ved at blive den nye normal, og IPCC har nu estimeret, at vi med stor sandsynlighed vil ramme en 3 graders temperaturstigning inden år 2100. Langt over de 1,5-2 grader, som 188 nationer med Parisaftalen svor, at vi ikke måtte overstige. Konsekvenserne er stigende global ulighed, et smadret fødevaresystem og ødelæggelsen af millioner af menneskers levebrød og bosteder. Som direkte resultat af dette vil over 1 milliard mennesker være drevet på flugt inden 2050. Der er efterhånden konsensus om, hvor omfattende og alvorlig klimakrisen er. Men som den nye landbrugsaftale viser, er der lang vej til reel handling, mens tomme løfter og hensigtserklæringer slynges vidt omkring. Det bliver mere og mere åbenlyst, at politikerne ikke kan løse hverken den klimatiske eller sociale krise som verden står over for. Verdens rigeste 10% står for over 50% af verdens CO2-udledninger, mens de 50% fattigeste af verdens befolkning kun udleder 10%. Alligevel er det gang på gang arbejderklassen, der bliver bedt om at betale regningen. I det globale syd er konsekvenserne ødelagte livsvilkår, mens arbejderne i det globale nord skal betale gennem politisk forbrug. Og det nytter intet. Energisektoren alene står for 72% af de globale CO2 udledninger. Derfor må det stå klart, at ethvert forsøg på at mitigere den globale klimakrise må hive fat i problemets rod - den fossile økonomi og det kapitalistiske system. Derfor tager vi en tur tilbage til industrialiseringen og undersøger den fossile økonomis oprindelse og sammenhæng med kapitalismens opblomstring. På trods af, at verdens topforskere har gjort det klart, at vi allerede nu besidder teknologien til at omlægge vores energisystem til 100% vedvarende energi, går omstillingen i bedste tilfælde alt for langsomt. Klimakrisen er et tydeligt udtryk for et system i krise. Et system baseret på selvopretholdelig vækst på baggrund af udbytningen af arbejderklassen og naturen. Derfor hænger spørgsmålet om klimakamp uadskilleligt sammen med spørgsmålet om klassekamp! Hvis vi nogensinde skal rette op på de skader, vi har påført klimaet, må vi omvælte kapitalismen til fordel for et system, hvor produktionen er baseret på menneskelige behov frem for profit, og hvor klimaet sættes højere en den herskende klasses interesser. Kom med til møde og diskuter klimakrisen, og hvordan vi løser den. Alle er velkomne, og ingen forhåndsviden er nødvendig!

Info

Date & Time:

Place:
Institut for Geovidenskab & Naturforvaltning - Øster Voldgade 10, København Ø

Hosted by:
Marxistiske Studerende

Cost:
Free

signup

Seneste