Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Foredrag

Miljøgiftes indvirkning på intellektuelle evner. Forskningsmetoder og resultater fra færøske kohorter

Foredrag — Børn udsat for miljøgifte følges gennem mange år med neuropsykologiske tests og andre metoder for at undersøge mulig påvirkning af deres intellektuelle evner. I alt er undersøgt over 2.000 personer. Se nærmere: www.forskningsmetode.dk

Info

Date & Time:

Place:
Dansk Psykologforening
Stockholmsgade 27
2100 Ø

Hosted by:
Psykologisk Selskab for Forskningsmetodologi

Cost:
Free

I foredraget af psykolog Fróði Debes gennemgås et meget stort og unikt projekt vedrørende kognitiv udvikling hos børn som følges i mange år.

På Færøerne har befolkningen i særlig grad været udsat for miljøgifte fra hvalkød og fisk. I projektet er undersøgt indvirkningen på udviklingen af de intellektuelle evner af kviksølv, PCB, DDT, DDE og perflourerede stoffer på fem fødselskohorter, en voksenkohorte og en ældrekohorte som er undersøgt med neuropsykologiske tests og andre data.

I foredraget gennemgås udviklingen i den teoretiske forståelse, som har ligget til grund for udvælgelsen af neuropsykologiske tests og for den statistiske bearbejdning af måleresultaterne først fra enkeltvis analyse med regressionsligninger ud fra klassisk testteori til senere analyse ud fra latent variabelteori med anvendelse af samlede evnemodeller, analyseret i konfirmatorisk faktoranalyse (CFA) og strukturelle ligninger (SEM).

Seneste