Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Torsdagstanker - Optimering, nu og i fremtiden

Debat — Vi kender det alle sammen. Vi er studerende. Vi arbejder, vi hygger, vi snakker, vi læser - uanset hvad, så skal vi klare os godt både fagligt og socialt. Det er nogle gange svært, men hvad hvis vi kunne tage en pille der fik os til at præstere bedre? Hvad nu med computeren, som har udvidet vores tænkekraft? og hvad er det så lige de der medier gør ved den sociale kontakt? Til Studenterforeningens første omgang #torsdagstanker vil vi med hjælp fra vores faglige panel diskutere hvordan vi mennesker kan optimere os nu og i fremtiden.

Info

Date & Time:

Place:
Studenterhuset
Købmagergade 52, 1150 København K

Hosted by:
Studenterforeningen

Cost:
Free

Studenterforeningen byder velkommen til det første Torsdagstankerarrangement.

Med Torsdagstanker sætter vi fokus på samfundsrelevante emner i et nyt tværfagligt videns- og debatkoncept, der afholdes på Studenterhuset i København. Arrangement bliver tilbagevendende og vil to gange i løbet af semesteret bringe fremtrædende såvel som ukendte hjerner fra universiteter, erhvervsliv og kulturverdenen i spil med hinanden og publikum med kyndig hjælp fra en skarp moderator.

Emnet til dette første arrangement er “Optimering, nu og i fremtiden. Hvad, hvorfor og hvornår?’ Vi vil denne aften få paneldeltagernes indblik i og mening om, hvordan vi nu og i fremtiden vil forsøge at optimere os selv og den verden vi lever i, samt hvilke etiske dilemmaer dette kan medføre.

Panelet består af Thomas Søbirk Petersen, professor (mso) i Etik samt siddende i etisk råd, Mikkel Willum Johansen, cand.mag i filosofi og Stig Hjarvard, Professor, Ph.D. på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, KU.

Thomas Søbirk Petersen om sit oplæg:
Er det dumt at blive klogere? En kritisk diskussion af etiske argumenter mod raskes brug af kognitionsfremmende medicin (KM).
I mit oplæg vil jeg kort argumentere for, at det i visse situationer kan være etisk forsvarligt at raske personer anvende KM. Hernæst vil jeg præsentere og kritisk udfordre en række argumenter mod raskes brug af kognitionsfremmende medikamenter. Det er argumenter der f.eks. betoner at brug af study drugs, er umoralsk fordi det er: sundhedsskadeligt; understøtter et socialt problem (et stressende præstationssamfund) eller fordi det er en form for snyd hvor man går glip af en vigtig læringsproces.

Mikkel Willum Johansen om sit oplæg:
Med computerens allestedsnærværenhed har vi fået et fantastisk redskab til kognitiv støtte og optimering. Med computeren er vores tænkekraft blevet udvidet og vores kognitive muligheder ændrede. Computeren er dog langt fra det første fysiske redskab, der radikalt ændrer hvad menneskets tænkning er og kan. Tværtimod går brugen af kognitive redskaber langt tilbage i historien, og man kan hævde, at en essentiel og unik del af menneskets tænkning netop består i at bruge redskaber til kognitiv optimering.

Stig Hjarvards oplæg vil omhandle optimering af social kontakt ved brug af medier.

Seneste