Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Farvel til verdens (måske) grimmeste karakterudskrift

UPS - Karakterudskrifter fra Københavns Universitet er så grimme, at udenlandske virksomheder griner, arbejdsgivere ryster på hovedet og internationale topuniversiteter bliver mistænksomme. Pinligt berørt KU-ansvarlig undskylder – han troede, problemet var løst for et år siden.

Udrustet med CV og karakterudskrift er fysikstuderende Julius Bier Kirkegaard taget på karrieremesse i USA. Businessgiganter som Google, Facebook og CIA er til stede, og ambitionen er et internship hos en af de store virksomheder. Men Julius Bier Kirkegaards medbragte karakterudskrift, besat med lutter 12-taller, imponerer ikke amerikanerne.

»Mange firmarepræsentanter grinede af mig og spurgte, om min karakterudskrift fra Københavns Universitet var officiel. ‘Mener du virkelig, det her er en rigtig udskrift?’« fortalte Julius Bier Kirkegaard til Uniavisen i 2013.

Dengang medgav Asbjørn Jessen, leder af afdelingen Uddannelses-it, at karakterudskrifterne »ikke er kønne«. Han kunne også fortælle, at karakterudskrifterne var på afdelingens 2013-arbejdsplan, og at de studerende formentlig kunne forvente pænere udskrifter inden årets udgang.

I sommeren 2014 forlader Julius Bier Kirkegaard KU med et eksamensbevis med 12 i snit. Han søger med det samme en ph.d.-stilling ved det prestigefulde Cambridge University i England. Han har endnu ikke modtaget sit eksamensbevis, så han vedlægger karakterudskriften hentet ned fra KUnets Selvbetjening i ansøgningen. Foruden et par ekstra 12-taller er udskriften identisk med den, han havde med på karrieremesse i USA.

Julius Bier Kirkegaard får ph.d.-stillingen, men på betingelse af at han eftersender officielle, underskrevne udskrifter af sine karakterer. En betingelse, øvrige ph.d.-studerende ikke bliver mødt med.

»Måske var det bare en stikprøve,« siger Julius Bier Kirkegaard. »Problemet er langt større, når man søger arbejde i udlandet. Arbejdsgiveren kender ikke nødvendigvis Københavns Universitet. Derfor er det eneste indtryk, de får af universitetet, det stykke papir, karaktererne står på.«

Et dårligt førstehåndsindtryk

Det er ikke kun i udlandet, at KU’s karakterudskrifter vækker problemer. Elvira Hartmund læser en kandidat i jura på Københavns Universitet, og i februar 2015 skal hun til sin første rigtige jobsamtale. Hun søger job hos en domstol og vedlægger et bevis på sine karakterer i ansøgningen. Karakterudskriften har hun hentet fra Selvbetjening, og hun studser noget over det dokument, printeren spytter ud.

»Det ser ikke særligt officielt ud; der er ikke engang et logo. Der står godt nok ’her bekræftes at’, men den bekræftelse siger ikke særligt meget, når det ligner noget, man selv kunne have lavet på fem minutter. Samtidig er der så mange overskrifter og underoverskrifter og indryk. ECTS-vægt står angivet med fire decimaler. Ud fra fagene står der ‛bestået’, og så står faget anført igen, men nu med karakter. Det er virkelig svært at finde rundt i,« siger Elvira Hartmund.

Hun bliver inviteret til jobsamtale, og på bordet foran arbejdsgiver ligger udskriften – fyldt med hjælpelinjer i rød tusch.

»Vi kom til at tale om mine karakterer. Jeg kunne se, at han havde lavet streger i udskriften og vist nok havde fundet ud af systemet. Jeg undskyldte for den forvirrende karakterudskrift, og han nikkede kraftigt og sagde, at ja, den var ikke helt let at gennemskue. Jeg synes, det var pinligt, at det skulle være så svært at tyde.«

Jobsamtalen gik godt trods alt. Elvira Hartmund fik ikke jobbet, men en henvisning til en anden domstol, hvor hun blev ansat kort efter. Hun er dog bekymret for det indtryk, den rodede karakterudskrift efterlader.

»Jobansøgningen er jo virksomhedens førstehåndsindtryk af dig, og for nogle arbejdsgivere er karakterudskriften rigtig vigtig. Det er mærkeligt, at den skal være så rodet, når det burde være virkelig simpelt at rette op på. Især når det er et problem, der allerede blev taget op for to år siden.«

Et pinligt driftskoks

Chef for KUs Uddannelses-it Asbjørn Jessen bliver noget forbavset, da han modtager en mail fra Uniavisen om karakterudskrifternes udseende.

»Karakterudskriften burde på nuværende tidspunkt have logo og se ordentlig ud. Jeg troede sådan set, det fungerede. Det er voldsomt beklageligt,« siger Asbjørn Jessen.

Pænere karakterudskrifter var en del af de såkaldte gazelleinitiativer, Lykke Friis satte i gang, da hun vendte tilbage som prorektor ved KU i 2013. Initiativerne skulle lette livet for de studerende, og talte blandt andet det personlige skema, oversættelse af Selvbetjening til engelsk – og pænere udskrifter.

»Vi bestilte ændringen af udskrifterne hos leverandøren ved udgangen af 2013 og troede, at det var lavet og leveret. Nu viser det sig, at det aldrig var klarmeldt. Vi skulle selvfølgelig have fulgt op på, at det virkede. Det er et noget pinligt driftskoks,« fortsætter Asbjørn Jessen og lover, at Uddannelses-it fremover vil holde ekstra godt øje med, at karakterudskrifterne ser ud, som de skal.

Fredag den 20. marts fik udskrifterne logo, en ny font og dekorative linjer. Enkeltfagsudskrifter og indskrivningsbekræftelser, der også kan hentes fra intranettet, halter dog stadig.

»Programmerne bag de forskellige udskrifter, der kan hentes fra Selvbetjening, er meget forskellige. I nogle af udskrifterne kan man relativt nemt ændre font og logo, så det ikke ser så åbenlyst grimt ud. I andre udskrifter er det svært at justere enkeltdele, fordi udskriftens udseende er dannet dybt nede i STADS-maskinen. Lige netop karakterudskriften var dog til at ændre,« siger Asbjørn Jessen.

Nye udskrifter er stadig forvirrende

Jurastuderende Elvira Hartmund er glad for, at det nu er lykkedes KU at rette op på typografien og tilføje et logo på karakterudskrifterne. Men hun undrer sig stadig over, hvorfor ECTS-vægt skal være opgivet med så mange decimaler, og hvorfor det samme fag står nævnt flere gange – først som bestået og derefter med karakter og ikke nødvendigvis med samme navn på de to linjer.

»Det er stadig forvirrende at skulle identificere de fag og karakterer, der hører sammen. Med ændringen er karakterudskriften helt klart gået i en positiv retning, men den er stadig ikke helt tilfredsstillende,« siger Elvira Hartmund.

Asbjørn Jessen erkender, at der stadig er plads til forbedringer:
»Font og logo var den letteste del af at levere noget præsentabelt. Når vi skal ind og ændre i indholdet, bliver det lidt vanskeligere, men selvfølgelig ikke umuligt. Sammen med de andre universiteter har vi et arbejde i gang om en ny Selvbetjening. I det arbejde lytter vi gerne til input fra Elvira Hartmund og andre studerende,« siger han.

sofie.hansen@adm.ku.dk

Efter Uniavisens henvendelse har KU indført nye karakterudskrifter med de ændringer, de troede, de havde indført for et år siden. De nye udskrifter har fået logo, og typografiske linjer letter overblikket, men ikke alle problemer er løst. I denne udskrift er det stadig uklart, om den studerende har gennemført sin bacheloruddannelse eller ej. Se et eksempel i PDF’en herunder.

Seneste