Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Fejl fra fakultetet: Medicinstuderende sendes til reeksamen under mareridtssemester

Fejl — På medicinstudiet betaler studerende nu prisen for, at en kursusansvarlig har genbrugt en gammel eksamensopgave. Det vil de studerende ikke finde sig i. Derfor har de har klaget til Folketingets Ombudsmand, der nu behandler sagen.

3. semester på medicinstudiet er berygtet for at være et af de hårdeste semestre på studiet. Her skilles får fra bukke, og udenadslære om anatomi sluger let 50 timer om ugen.

Og nu får de nuværende studerende på tredje semester en ekstra arbejdsbyrde, når de om få uger skal til reeksamen i faget sundheds- og medicinsk psykolog. Det skyldes, at deres kursusleder har genbrugt et eksamenssæt fra 2008 til deres eksamen, og da det er imod reglerne, er deres eksamen derfor blevet annulleret.

»Det er virkelig presset og selvfølgelig i sig selv irriterende, at vi skal sætte ekstra dage af til at læse op til en eksamen, vi allerede har været til. For der er bare ikke lige et par ekstra dage på det her kursus,« siger Ida Fang Bütow Jørgensen, der er holdrepræsentant på 3. semester af medicinstudiet og medlem af det studenterpolitiske udvalg for 3. semesters holdrepræsentanter.

Hun understreger dog, at det ikke er den primære årsag til frustration.

»Vi vil simpelthen ikke acceptere, at vi skal bøde for, at vores kursusleder har givet os et gammelt eksamenssæt og dermed ikke har gjort sit arbejde ordentligt,« siger hun.

Karaktererne fra den skriftlige eksamen i sundheds- og medicinsk psykologi var netop begyndt at tikke ind hos de studerende, da de fik meldingen om, at eksamen nu var annulleret, fordi dekanatet havde modtaget en klage fra en studerende, der gjorde dem opmærksom på, at hele casen fra eksamenssættet var genbrug fra en 15 år gammel eksamen.

»Vi er virkelig kede af at skulle udsætte de studerende for det her,« siger Jørgen Kurtzhals, der er prodekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Han understreger, at dekanatet nu vil sikre, at ingen af de eksamensansvarlige fremadrettet kan være i tvivl om retningslinjerne for genbrug af dele af eksamenssæt.

»Det er jo på sin vis smaddertarveligt. Så jeg forstår fuldstændigt, hvis de studerende synes, at det er en overreaktion. Men det er det desværre ikke, for når vi i en situation som denne får en formel klage, som bliver sendt ind til Fællesadministrationen, som vurderer, at vi har overtrådt reglerne, bliver vi som universitet nødt til at rette ind,« siger Jørgen Kurtzhals.

LÆS OGSÅ: »Det er nok det eneste 10-tal, jeg kommer til at lave på det her studie. Og nu bliver det så annulleret«

Klage til Ombudsmanden

Dekanatet har derfor afvist de studerendes ønske om at gå i dialog om en alternativ mulighed. Derfor har holdrepræsentanterne nu sendt deres klage videre til Folketingets Ombudsmand, der nu behandler sagen. Og det falder i god jord hos dekanatet.

»Jeg synes det er meget fornuftigt, at de studerende er gået til ombudsmanden med sagen. Vi vil jo rent faktisk de studerende det bedste, men som det ser ud nu, ville vi gøre de studerende en bjørnetjeneste ved at lade denne her fare, fordi vi dermed ikke ville kunne sikre legitimationen af eksamen og dermed i sidste ende, at de får et gyldigt eksamensbevis,« siger Jørgen Kurtzhals.

»Men hvis ombudsmanden vurderer noget andet, lægger vi os selvfølgelig fladt ned.«

Den annullerede eksamen er en 3-timers skriftlig eksamen med hjælpemidler og adgang til dele af internettet. De studerende argumenterer for, at dekanatet ved at forholde sig til en særlig paragraf i vedtægterne har mulighed for at lade de studerende, der har bestået, vælge frit om de vil bevare deres karakter eller gå til reeksamen. Men det går ikke i denne konkrete sag, hvor de studerende i princippet har haft mulighed for at finde svar på det gamle eksamenssæt online, og universitetet derfor ikke kan sikre kvaliteten af de studerendes uddannelse, vurderer jurister i Fællesadministrationen.

Ida Fang Bütow Jørgensen mener dog godt, at man kan vurdere de studerende læring ud fra eksamenssættet, selvom der er tale om genbrug.

»For det første har man så travlt til den eksamen, at man kun har tid til at søge de allermest nødvendige ting frem. For det andet benytter KU sig af plagiatkontrol, som burde fange den slags,« siger Ida Fang Bütow Jørgensen.

Derudover, argumenterer hun for, at der er tale om en eksamensform, hvor man skal analysere en case, og hvor der altså ikke findes ét facit. Og så lå dumpeprocenten denne gang på 23 procent, hvor imod den de tidligere år har ligget på 10 og 13 procent.

»Det virker jo lidt underligt, at flere skulle være dumpet, hvis de var lykkedes med at finde svar på den gamle opgave online,« siger Ida Fang Bütow Jørgensen.

Sund fornuft

Det er da heller ikke første gang, de studerende bliver udsat for mere genbrug end tilladt i netop dette fag.

Gennem studerende, der er længere fremme i uddannelsen, har de nuværende 3. semesterstuderende gravet sig frem til, at der på samme fag i 2020 også blev brugt et gammelt eksamenssæt. Forskellen er dog, at dekanatet ikke dengang blev gjort opmærksom på fejlen, forklarer Jørgen Kurtzhals.

Fredag har semestrets holdrepræsentanter sammen med MedicinerRådet og Foreningen for Danske Lægestuderende (FADL) kaldt til demonstration mod ledelsens beslutning foran Mærsktårnet ved Panum.

»Vi håber, at vi kan overbevise dekanatet om, at de skal bruge deres sunde fornuft i stedet for at behandle det her som en principsag,« siger Ida Fang Bütow Jørgensen.

»Denne gang var det et mindre fag til 5 ETCS-point. Men det kan jo også ske på et større kursus, så det er vigtigt, at de ikke slipper af afsted med det en anden gang.«

LÆS OGSÅ: Fysikstuderende fik matematikstuderendes eksamenssæt: »Jeg tænkte bare, at det var mig, der var dum«

Seneste